Hengittävä mieli

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa psykoterapeutille areenan reflektoida, mitä omalla psykoterapiavastaanotolla tapahtuu, millaisia toimintatapoja käyttää, millaisia tunteita ja tuntemuksia työskentely herättää ja miten omat kokemukset mahdollisesti vaikuttavat potilassuhteeseen. Työnohjauksessa pyritään saamaan kosketusta mahdollisimman laajasti työnohjauksen suhdekirjoon.

Työnohjaus voi olla osa psykoterapiakoulutusta, jolloin se syventää sekä teoriaopiskelua että kliinisessä potilastyössä oppimista. Valmistuneella psykoterapeutilla työnohjaus on olennainen osa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä työssäjaksamisen tukemista. On suositeltavaa, että työnohjaus jatkuu koko ammattiuran ajan.

Työnohjauksen tärkeä tehtävä on lisätä ohjattavan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mielentämiskykyä. Yksilöllisistä tavoitteista sovitaan työnohjauksen alussa ja työnohjauksen hyötyä arvioidaan yhdessä riittävän usein.

Työnohjaus voi toteutua etävastaanotolla Doxy.me -palvelun kautta.

Psykofyysinen lähestymistapa työnohjauksessa


Työnohjauksessa voivat painottua myös psykofyysisten työskentelytapojen ohjaus. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työnohjattavalla on tähän perusvalmiuksia, hän on esimerkiksi osallistunut johonkin psykofyysiseen koulutukseen ja aloittanut sen pohjalta psykofyysisten käytänteiden tuomisen auttamistyöhönsä. Työnohjauksessa saa tällaiseen työskentelyn haltuunottoon ohjausta, tukea ja lisävirikkeitä. On hyvä huomioida, että työnohjaus ei ole koulutuksellinen areena, joten psykofyysiseen lähestymistapaan kannattaa ensin hankkia perusvalmiuksia ja vasta sen jälkeen hakeutua työtapaa tukevaan työnohjaukseen. Muutoin riskinä on, ettei psykofyysisyys auttamistyössä kuitenkan ala elää, myöskään työnohjauksen vuorovaikutuksessa.

Työnohjaajan koulutus ja pätevyys


Olen vaativan erityistason kongnitiivis-analyyttinen psykoterapeutti. Toimin kouluttajapsykoterapeuttina useiden viitekehysten psykoterapiakoulutuksissa. Olen itse parhaillaan psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutuksessa 2019-2021 ja 2022-2024 ja työnohjaajakoulutuksessa 2019-2022. STOry on hyväksynyt työnohjaajakoulutuksen.

Kohderyhmät

  • Psykoterapeutit (esim. KAT, psykofyysinen lähestymistapa tai mentalisaatiosta kiinnostuneet)
  • Psykoterapiaopiskelijat eri viitekehyksistä
  • Ryhmätyönohjaus (erityisesti KAT ja psykofyysinen lähestymistapa)

Kustannukset


90€/45 min. / 120 €/ 60min. / 180 €/90 min. (ei sisällä työnohjaajan ennakkovalmistautumista).

120-150 €/45 min. (sisältää työnohjaajan perehtymisen tuntitranskriptioihin ja muuhun ennakkomateriaaliin, koskee koulutuksessa olevia psykoterapiaopiskelijoita).

Ryhmätyönohjauskustannuksista sovitaan erikseen riippuen ryhmän koosta.

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Psykoterapeuttiseen, yksilölliseen potilastyöhön kohdistuva työnohjaus on arvonlisäverotonta. Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai hänen työnantajansa.

Tietosuoja ja potilaan oikeusturva

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: