Hengittävä mieli

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa psykoterapeutille areenan reflektoida, mitä omalla psykoterapiavastaanotolla tapahtuu, millaisia toimintatapoja käyttää, millaisia tunteita ja tuntemuksia työskentely herättää ja miten omat kokemukset mahdollisesti vaikuttavat potilassuhteeseen. Työnohjauksessa pyritään saamaan kosketusta mahdollisimman laajasti työnohjauksen suhdekirjoon.

Työnohjaus voi olla osa psykoterapiakoulutusta, jolloin se syventää sekä teoriaopiskelua että kliinisessä potilastyössä oppimista. Valmistuneella psykoterapeutilla työnohjaus on olennainen osa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä työssäjaksamisen tukemista. On suositeltavaa, että työnohjaus jatkuu koko ammattiuran ajan.

Työnohjauksen tärkeä tehtävä on lisätä ohjattavan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mielentämiskykyä. Yksilöllisistä tavoitteista sovitaan työnohjauksen alussa ja työnohjauksen hyötyä arvioidaan yhdessä riittävän usein.

Työnohjaus voi toteutua etävastaanotolla Doxy.me tai Zoom -palvelun kautta.

Psykofyysinen lähestymistapa työnohjauksessa

Työnohjauksessa voivat painottua myös psykofyysisten työskentelytapojen ohjaus. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että työnohjattavalla on tähän perusvalmiuksia, hän on esimerkiksi osallistunut johonkin psykofyysiseen koulutukseen ja aloittanut sen pohjalta psykofyysisten käytänteiden tuomisen auttamistyöhönsä. Työnohjauksessa saa tällaiseen työskentelyn haltuunottoon ohjausta, tukea ja lisävirikkeitä. On hyvä huomioida, että työnohjaus ei ole koulutuksellinen areena, joten psykofyysiseen lähestymistapaan kannattaa ensin hankkia perusvalmiuksia ja vasta sen jälkeen hakeutua työtapaa tukevaan työnohjaukseen. Muutoin riskinä on, ettei psykofyysisyys auttamistyössä kuitenkan ala elää, myöskään työnohjauksen vuorovaikutuksessa.

Työnohjaajan koulutus ja pätevyys

Olen vaativan erityistason kongnitiivis-analyyttinen psykoterapeutti eli kouluttajapsykoterapeutti. Toimin kouluttajapsykoterapeuttina ja työnohjaajana useiden viitekehysten psykoterapiakoulutuksissa.

Olen suorittanut psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutuksen ja kouluttajakoulutuksen perusjakson. Olen syventävän vaiheen kouluttajakoulutuksessa vuodet 2022-2024.

Olen STOryn  eli Suomen työnohjaaja ry:n jäsen.

Olen toinen pääkouluttaja Turun kesäyliopiston järjestämässä työnohjaajakoulutuksessa Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma.

Työnohjauksen kohderyhmät

  • Psykoterapeutit (KAT, psykofyysinen ja muut viitekehykset)
  • Psykoterapiaopiskelijat eri viitekehyksistä
  • Ryhmätyönohjaus psykoterapeuteille ja psykoterapiaopiskelijoille
  • Psykoterapialan työnohjaajien ja työnohjaajaopiskelijoiden työnohjaus

Kustannukset

Yksilötyönohjaus 95€/45 min. / 126 €/ 60min. / 190 €/90 min. (ei sisällä työnohjaajan ennakkovalmistautumista).

Yksilötyönohjaus tai parityönohjaus 120-150 €/45 min. (sisältää työnohjaajan perehtymisen tuntitranskriptioihin ja muuhun ennakkomateriaaliin, koskee koulutuksessa olevia psykoterapiaopiskelijoita).

Ryhmätyönohjauskustannuksista sovitaan erikseen riippuen ryhmän koosta.

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.

Psykoterapeuttiseen, yksilölliseen potilastyöhön kohdistuva työnohjaus on arvonlisäverotonta. Työnohjauksen maksajana voi toimia työnohjattava itse tai hänen työnantajansa.

Tietosuoja ja potilaan oikeusturva

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: