Hengittävä mieli

Psykoterapia

Psykoterapiahoidon tavoitteet


Psykoterapia on keskusteluun perustuva yhteistyömuoto, jonka yleisenä tavoitteena on potilaan/asiakkaan tilanteen helpottuminen, työ- ja toimintakyvyn kohentuminen, oireiden lievittyminen sekä itsetuntemuksen ja rakentavien toimintatapojen lisääntyminen. Tätä kautta myös itsesäätely- ja tunnesäätelytaidot paranevat vähin erin.  Keskustelun lisäksi voidaan käyttää kokemuksellisia toimintamuotoja ja välitehtäviä, jotka edistävät hoitoa. Myös parikäynnit yksilöterapian lomassa ovat mahdollisia tarpeen mukaan. Muista yksilöllisistä tavoitteista sovitaan erikseen.

 

Psykoterapeutin koulutus ja pätevyys

 

Minulla on kognitiivis-analyyttisen psykoterapian vaativan erityistason (VET) koulutus ja psykofyysisen psykoterapian nelivuotinen syventävä koulutus. Olen myös perehtynyt mentalisaatioon perustuvaan hoitoon. Toimin psykoterapiakouluttajana, lisäksi olen psykofyysisen hengitysterapian pääkouluttaja ja käynyt monipuolisesti erilaista psykofyysistä ja psykoterapeuttista täydennyskoulutusta.


Olen erityisen kiinnostunut seuraavista työotteista ja kohderyhmistä:

  • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
  • Psykofyysinen psykoterapia
  • Mentalisaatioon perustuva hoito
  • Yksilöllinen psykofyysinen hengitysterapia  ja tietoisuustaidot osana psykoterapeuttista työskentelyä
  • Psykoterapeuttinen työ auttajien, erityisesti psykologien, lääkäreiden ja muiden auttajien kanssa
  • Psykoterapeuttinen työ pienten lasten vanhempien kanssa
  • Psykoterapeuttinen työ urheilijoiden ja entisten urheilijoiden kanssa (esim. urheilijan suoritusjännitys, urheilijan loukkaantuminen, urheilu-uran lopettaminen)
  • Koulutuspsykoterapia psykoterapiaopiskelijoille (yksilöllinen psykoterapia tai psykoterapiaopiskelijoiden kokoama psykofyysinen ryhmä)

Työskentelyn lähtökohtana on luottamuksellisuus ja psykoterapeuttia sitovat terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevat vaitiolovelvollisuudet. Ks. tietosuja ja potilaan oikeusturva sivun alaosasta. Olen Valviran hyväksymä ja valvoma psykologi ja psykoterapeutti. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä.

Psykoterapia voi olla pitkäkestoista, useita vuosia kestävää tai lyhytkestoista (tällöin maksajana voi olla potilas itse, työnantaja, sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö).

Psykoterapiatyöskentely voi toteutua etävastaanolla Doxy.me -palvelun kautta. Tämä sopii hyvin mm. ulkosuomalaisille ja henkilöille, jotka ovat muista syistä psykoterapian aikana toisella paikkakunnalla kuin psykoterapeutti. Pandemian aikana vastaanottotoiminta tapahtuu etäkontin kautta.

Kustannukset


Psykoterapia voi olla Kelan tai sairaanhoitopiirin tukemaa tai kävijä voi maksaa käynnit itse. Kun vakuutusyhtiö kustantaa käynnit, asiakas maksaa käynnit psykoterapeutille ensin itse ja hakee sen jälkeen korvauksen vakuutusyhtiöltä.


Psykoterapia 95 €/45 min. Omavastuu Kelakorvauksen jälkeen 37,40 €.


Psykoterapeutin palaute 95 €, omavastuu Kelakorvauksen jälkeen 72,29 €.


Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muutkin käynnit.


Psykoterapia on arvonlisäverovapaata palvelua.

Psykoterapian kesto

 

Psykoterapiatyöskentely voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista. Lyhytkestoinen psykoterapia voi käsittää esimerkiksi 10, 16, 20 tai 24 tapaamista. Pitkäkestoinen psykoterapia voi olla esimerkiksi 1-5 vuoden mittainen hoitojakso. Kestoa arvioidaan sekä psykoterapeutin ja potilaan välisessä yhteistyössä että yhdessä hoidosta vastaavan tahon, esimerkiksi hoitavan psykiatrin tai yleislääkärin kanssa. Kela tukee psykoterapiaa maksimissaan 3 vuotta.


Psykoterapiapaikat


Tällä hetkellä psykoterapiavastaanottoni on täynnä, enkä ota uusia potilaita. En pysty vastaamaan paikkatiedusteluihin tai antamaan suosituksia muille, ei mahdollisuutta jonottaa.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa

Tietosuoja ja potilaan oikeusturva

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: