Hengittävä mieli

Psykoterapia

Psykoterapiahoidon tavoitteet


Psykoterapia on keskusteluun perustuva yhteistyömuoto, jonka yleisenä tavoitteena on potilaan/asiakkaan tilanteen helpottuminen, työ- ja toimintakyvyn kohentuminen, oireiden lievittyminen sekä itsetuntemuksen ja rakentavien toimintatapojen lisääntyminen. Tätä kautta myös itsesäätely- ja tunnesäätelytaidot paranevat vähin erin.  Keskustelun lisäksi voidaan käyttää kokemuksellisia toimintamuotoja ja välitehtäviä, jotka edistävät hoitoa. Myös parikäynnit yksilöterapian lomassa ovat mahdollisia tarpeen mukaan. Muista yksilöllisistä tavoitteista sovitaan erikseen.

Psykoterapeutin koulutus ja pätevyys

Minulla on kognitiivis-analyyttisen psykoterapian vaativan erityistason (VET) koulutus ja psykofyysisen psykoterapian nelivuotinen syventävä koulutus. Olen perehtynyt myös mentalisaatioon perustuvaan hoitoon. Toimin psykoterapiakouluttajana, lisäksi olen psykofyysisen hengitysterapian pääkouluttaja ja käynyt monipuolisesti erilaista psykofyysistä ja psykoterapeuttista täydennyskoulutusta.

Olen erityisen kiinnostunut seuraavista työotteista ja kohderyhmistä:

Työskentelyn lähtökohtana on luottamuksellisuus ja psykoterapeuttia sitovat terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevat vaitiolovelvollisuudet. Ks. omavalvonta, tietosuja ja potilaan oikeusturva sivun alaosasta.

Olen Valviran hyväksymä ja valvoma psykologi ja psykoterapeutti. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä.

Psykoterapia voi olla pitkäkestoista, useita vuosia kestävää tai lyhytkestoista (tällöin maksajana voi olla potilas itse, työnantaja, sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö).

Psykoterapiatyöskentely voi toteutua etävastaanolla Doxy.me tai Zoom -palvelun kautta. Tämä sopii hyvin henkilöille, jotka ovat asuvat psykoterapian aikana toisella paikkakunnalla kuin psykoterapeutti. 

Useimmiten psykoterapia toteutuu 45 minuutin käyntiajan puitteissa, mutta potilaan kanssa voidaan yksilöllisesti sopia myös esimerkiksi 60 tai 90 minuutin mittaisista käynneistä.

Kustannukset

Psykoterapia voi olla Kelan tukemaa, vakuutusyhtiön kustantamaa tai kävijä voi maksaa käynnit itse. Kun vakuutusyhtiö kustantaa käynnit, asiakas maksaa käynnit psykoterapeutille ensin itse ja hakee korvauksen vakuutusyhtiöltä.

Psykoterapia 95 €/45 min. Omavastuu Kelakorvauksen jälkeen 37,40 €. Vuoden 2025 alusta taksa 100 €/45 min. Omavastuu Kelakorvauksen jälkeen 42,40 €.

Psykoterapeutin palaute 95 €, omavastuu Kelakorvauksen jälkeen 72,29 €. Vuoden alusta palaute 100 €, omavastuu 77,29 €.

Tutustumiskäynnit ovat saman hintaisia kuin muut käynnit.

Psykoterapia on arvonlisäverovapaata palvelua.

Psykoterapian kesto

Psykoterapiatyöskentely voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista. Lyhytkestoinen psykoterapia voi käsittää esimerkiksi 10, 16, 20 tai 24 tapaamista. Käyntijakson pituus sovitaan ennen lyhytterapian aloitusta.

Pitkäkestoinen psykoterapia voi olla esimerkiksi 1-5 vuoden mittainen hoitojakso. Kestoa arvioidaan sekä psykoterapeutin ja potilaan välisessä yhteistyössä että yhdessä hoidosta vastaavan tahon, esimerkiksi hoitavan psykiatrin tai yleislääkärin kanssa. Kela tukee psykoterapiaa maksimissaan 3 vuotta.

Psykoterapiapaikat

Syksyllä 2024 minulla on tilaa yhdelle Kelan tukea saavalle psykoterapia-asiakkaalle ja yhdelle lyhytterapia-asiakkaalle. Olethan yhteydessä arviokäyntiajan varauksen merkeissä. Olethan yhteydessä sähköpostitse minna.martin@outlook.com

(Päivitetty 26.5.2024.)

Huom: En ota jonoon, en anna suosituksia muille.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa

Omavalvonta, tietosuoja ja potilaan oikeusturva

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: