Juhannus2004 105

Psykoterapia

Psykoterapiahoidon tavoitteet: Psykoterapia on keskusteluun perustuva yhteistyömuoto, jonka yleisenä tavoitteena on potilaan/asiakkaan tilanteen helpottuminen, toimintakyvyn kohentuminen, oireiden lievittyminen ja itsetuntemuksen lisääntyminen. Tätä kautta myös itsesäätely- ja tunnesäätelytaidot vähin erin paranevat.  Keskustelun lisäksi voidaan käyttää myös kokemuksellisia toimintamuotoja, jotka edistävät hoitoa. Myös parikäynnit yksilöterapian lomassa ovat mahdollisia tarpeen mukaan. Yksilöllisistä tavoitteista sovitaan erikseen.

Minulla on kognitiivis-analyyttisen psykoterapian vaativan erityistason (VET) koulutus.

Lisäksi olen osallistunut psykofyysisen psykoterapian syventävään koulutukseen (yht. 4 vuotta).

Olen psykofyysisen hengitysterapian kouluttaja ja käynyt monipuolisesti erilaista psykofyysistä ja psykoterapeuttista täydennyskoulutusta.

  • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
  • Psykofyysinen psykoterapia
  • Mentalisaatioon perustuvat ajattelu- ja työskentelytavat psykoterapiassa
  • Yksilöllinen psykofyysinen hengitysterapia integroituna psykoterapeuttiseen työskentelyyn
  • Tietoisuustaidot integroituna psykoterapeuttiseen työskentelyyn
  • Parikäynnit psykoterapeuttisen työskentelyn yhteydessä
  • Psykoterapeuttinen työ urheilijoiden kanssa (esim. urheilijan suoritusjännitys, urheilijan loukkaantuminen, urheilu-uran lopettaminen)
  • Koulutuspsykoterapia psykoterapiaopiskelijoille (yksilöllinen psykoterapia tai psykoterapiaopiskelijoiden kokoama psykofyysinen ryhmä)

Työskentelyn lähtökohtana on luottamuksellisuus ja psykoterapeuttia sitovat terveydenhuollon ammattihenkilöstöä koskevat vaitiolovelvollisuudet. Olen Valviran hyväksymä ja valvoma psykologi ja psykoterapeutti. Olen Kelan palveluntuottajarekisterissä. Psykoterapia voi olla pitkäkestoista, useita vuosia kestävää tai lyhytkestoista (tällöin useimmiten potilas maksaa käynnit itse).

Psykoterapiapaikat syksyksi 2019 täynnä, rajatusti työnohjauspaikkoja.

1511234_10153508528624915_3345679213530819283_n

Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on tarjota psykoterapeutille areena reflektoida, mitä omalla psykoterapiavastaanotolla tapahtuu, millaisia toimintatapoja käyttää, millaisia tunteita työskentely herättää, miten omat kokemukset mahdollisesti vaikuttavat potilassuhteeseen. Työnohjaus voi olla osa psykoterapiakoulutusta, jolloin se syventää sekä teoriaopiskelua että kliinisessä potilastyössä oppimista. Valmistuneella psykoterapeutilla työnohjaus on olennainen osa ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä sekä työssäjaksamisen tukemista.

  • Psykoterapeutit (erityisesti KAT ja psykofyysinen lähestymistapa)
  • Ryhmätyönohjaus (erityisesti psykofyysinen lähestymistapa)

Tietosuoja ja potilaan oikeusturva

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: