Hengittävä mieli

Muut koulutukset ja luennointipalvelut

Esimerkkejä koulutusten ja luentojen aihepiireistä:

 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Työssä jaksaminen ja uupuminen
 • Lapsen ja/tai nuoren stressi ja ahdistus
 • Nuori ja vanhempien tuki
 • Nuorten ja nuorten aikuisten elämäntilanne
 • Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus
 • Psykofyysinen psykoterapia
 • Psykofyysinen työote psykologin/psykoterapeutin työssä
 • Esiintymisjännitys ja sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Suoritusjännitys ja kilpailujännitys
 • Somatisointi, psykosomatiikka ja toiminnalliset oireet
 • Tietoisuustaidot ja hengitys kivunhallinnassa
 • Mentalisaatio, hengitys ja kipu
 • Mentalisaatio, hengitys ja toiminnalliset oireet
 • Mentalisaatio ja kehollisuus psykoterapiassa
 • Mentalisointi ja kehollisuus vuorovaikutuksen tukena
 • Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe
 • Hengitys parisuhteen tukena
 • Hengitys lapsiperheessä
 • Ryhmätoiminta mielenterveysongelmien tukena
 • Hyvinvointiryhmien ohjaaminen
 • Ryhmänohjaajien peruskoulutus
 • Kehollisia ja toiminnallisia harjoituksia ryhmänohjaajille
 • Psykofyysisen lyhytterapiaryhmän ohjaaminen
 • Suun terveydenhuolto: psykologin näkökulma narskutteluun, hammashoitopelkoon sekä vuorovaikutukseen hoitotiimissä
 • Lääketieteen opiskelijan ja lääkärin hyvinvointi
 • Lääkärin mentalisaatiokyky ja potilaan kohtaaminen
 • Urheilijan mielenterveys
 • Urheilijan mielenterveys loukkaantumisen jälkeen
 • Urheilijan mielenterveys uran päättyessä
 • Psykofyysiset keinot uniongelmien hoidossa
 • Uni ja hengitys

 

Aiheesta riippuen pyrin toimittamaan osallistujille  ennakkoluettavaa tai kirjallisuusvinkkejä. Usein liitän koulutuksiin myös aiheeseen orientoivia ennakkotehtäviä, joissa osallistuja pohtii aihetta omakohtaisten havaintojen ja kokemusten avulla. Suosittelen liittämään luentojen ja koulutusten yhteyteen aihepiiristä riippuen käytännön harjoituksia, esimerkiksi vuorovaikutustaitojen harjoittelua, hengitysharjoituksia, kehotietoisuusharjoituksia, toiminnallisia harjoituksia, ryhmätöitä ja ennakkotehtävien purkamista.

 

Luentoja

Esimerkkejä aiemmin pitämistäni luennoista:

Hyvinvointi ja virkistyspalvelut

Esimerkkejä hyvinvointipalvelujen aihepiireistä:

 • Hengitellen hyvinvointia/työhyvinvointia
 • Kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoharjoituksia eri kohderyhmille
 • Hengittävä, tietoinen ja hellittävä liike
 • Asahi

Soveltuvat koulutusyhteisöille, liikuntaseuroille tai työyhteisöjen hyvinvointipäivän ohjelmaan sekä järjestämieni koulutuspäivien oheen.

Omavalvonta, tietosuoja ja potilaan oikeudet

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: