Minna Martin

Vuoden psykologi 2015

Olen psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen psykoterapia) ja työnohjaaja. Ensimmäisiltä ammateiltani olen fysioterapeutti ja liikuntaryhmien ohjaaja.

Psykoterapian ja työnohjauksen ja lisäksi teen koulutustyötä ympäri Suomen ja kirjoitan ammatillista kirjallisuutta.

Erityisesti psykofyysiset lähestymistavat, ryhmien kanssa työskentely ja kirjoittaminen ovat lähellä sydäntäni.

Ammatillinen koulutus

  • Lääkintävoimistelija 1988
  • Erikoislääkintävoimistelija 1992 (ortopedia ja sisätaudit)
  • Runsaasti liikunnan- ja erityisryhmien ohjaukseen liittyviä koulutuksia
  • Psykologi PsM 2002
  • Hengityskouluohjaaja 2002 ja -kouluttaja 2009 alk.
  • Kognitiivisen psykoterapian perustaidot 2004
  • Tietoisuustaitokoulutuksia vuodesta 2005 alkaen
  • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti YET 2007 (4-vuotinen koulutus)
  • Psykofyysinen psykoterapeutti 2010 (4-vuotinen koulutus)
  • Asahi-ohjaaja 2012
  • Nia White Belt 2013
  • Funktionaalinen kehotietoisuus 2013
  • Kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti VET eli kouluttajapsykoterapeutti 2013 (2,5-vuotinen koulutus)
  • Mentalization-Based Treatment MBT Basic Training 2018
  • Trauma sensitive yoga -perusteet 2018
  • Compassion-focused Therapy CFT -perusteet 2020
  • Psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutus perusjakso 2019-2021
  • Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutus 2019-2022
  • Psykofyysisen psykoterapian kouluttajakoulutus syventävä jakso 2022-2024

Työtehtävät

  • psykoterapeutti
  • työnohjaaja
  • kouluttaja, luennoitsija
  • tietokirjailija

Toimin pääkouluttajana psykofyysisen hengitysterapian (hengityskoulu) koulutuksissa. Olen yksi pääkouluttajista KAT psykoterapiakoulutuksessa v. 2021-2024. Syksystä 2021 alkaen toimin yhtenä kouluttajana psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksessa.

Muu työkokemus

  • Psykoterapeuttien, psykologien ja lääkäreiden psykoterapia. Koulutuspsykoterapia ja vaativissa auttamisammateissa työskentelevien auttaminen.
  • Urheilijoiden kanssa työskentely (urheilijan suoritusjännitys, urheilijan mielenterveys, psyykkinen toipuminen loukkaantumisen yhteydessä, urheilu-uran päättyminen suunnitellusti tai yllättäen).
  • 15 vuotta fysioterapeutin toimessa Turun kaupungin terveyskeskuksessa.
  • 17 vuotta psykologin toimessa Turun YTHS:n mielenterveyspalveluissa.
  • Terveydenedistämistyö fysioterapeutin ja psykologin ammateissa.
  • Yli kolmenkymmenen vuoden kokemus liikuntaryhmien ja erityisliikuntaryhmien ohjaamisesta.
  • Yli kolmenkymmenen vuoden kokemus yhdistystoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä (TNV, YFU, Psykofyysinen psykoterapia ry., Mentalisaatio ry.).

Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset

  • Kehittämispalkinto ansioituneesta ja sitoutuneesta työstä YTHS:n sekä mielenterveystyön kehittämisen hyväksi 19.1.2007.
  • Apuraha hengityskirjan kirjoittamistyötä varten, YTHS, 1.5.2007.
  • Koulutus- ja matka-apuraha, Tupsy, 1.8.2007.
  • Tulospalkkio opiskelijoille suunnattujen oppaiden kehittämisen hyväksi, YTHS, 12.12.2008.
  • Stipendi ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi, Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys, 5.3.2009.
  • Apuraha hengityskirjan käsikirjoituksen uudistamista varten (käännöstyö englanniksi), Suomen tietokirjailijat ry., syksy 2012.
  • Vuoden psykologi, Suomen psykologiliitto, 23.4.2015.
  • Tasavallan Presidentin myöntämä Suomen Leijonan ansioristi YTHS:ssä tehdystä työstä ja ansioista opiskeluterveydenhuollon hyväksi  6.12.2015.
  • Apuraha Jännitys osana elämää -kirjan kirjoitustyötä varten, Suomen tietokirjailijat ry., syksy 2016.
  • Apuraha Mielentäminen jokapäiväisessä elämässä selviytymisen perustana -kirjan kirjoitustyötä varten, Suomen tietokirjailijat ry., syksy 2017.
  • Kunniajäsenyys kiitokseksi pitkästä ja merkittävästä työstä Psykofyysinen psykoterapia ry:n hyväksi, 5.3.2021.

Jäsenyydet

  • Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian yhdistys ry., psykoterapeuttijäsen, kouluttajapsykoterapeutti
  • Mentalisaatio ry., perustajajäsen, johtokunnan jäsen (2017-2019)
  • Suomen asiantuntijapsykologit, perustajajäsen
  • Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys ry, perustajajäsen, johtokunnan jäsen (2004-2019)
  • Suomen psykologiliitto
  • Suomen psykologinen seura ry.
  • Suomen tietokirjailijat ry.
  • Suomen urheilupsykologinen yhdistys ry.
  • Suomen yrittäjänaiset ry.
  • Turun seudun psykologit ry.
  • Turun yrittäjänaiset ry.

Yhteistyökumppanit

  • Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti. Työpari Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena –koulutuksessa (hengityskoulu).
  • Matti Keinänen, psykiatrian dosentti. Työpari mentalisaatio/mielentäminen -aiheiden parissa.
  • Lisätietoja muista yhteistyökumppaneista ajankohtaista/tapahtunutta -sivuilta.

Muut kiinnostuksen kohteet