Hengittävä mieli

Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisoinnilla eli mielentämisellä tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä. Kun mielentäminen toimii, voimme samanaikaisesti huomioida omat ja toisen mielentilat. Käyttäytymisemme perustuu silloin kokonaisuuden huomioimiseen ja ennakointiin, vuorovaikutukseen sisäisten maailmojen välillä.

Mielentämiskyky rakentuu riittävän turvallisissa kiintymyssuhteissa. Se on luonteeltaan hauras ja herkästi haavoittuva. Jokainen meistä menettää sen ajoittain esimerkiksi stressitilanteissa. Kykymme ei siis voi eikä tarvitse olla täydellinen. Kysymys on enemmän siitä, miten kykenemme saavuttamaan riittävän toimivan ja vaikeissakin vastoinkäymistilanteissa palautuvan kyvyn mielentämiseen.

Mentalisaatioon perustuvassa hoidossa korostetaan sitä, että toisen ihmisen mieli on läpinäkymätön. Meille syntyy toisen kokemuksista ja tunnetilasta vaikutelmia. Voimme hyödyntää näitä vaikutelmia ei-tietävällä, uteliaalla, kyselevällä asenteellamme ja kutsua toista aktiiviseen yhteistyöhön kanssamme. Kaikilla meillä on ajoittaisia, ohimeneviä katkoksia mentalisoinnissa, mutta mielenterveysongelmissa nämä yhteyden katkokset ovat yleensä pitkäaikaisempia ja syvempiä haitaten tunnesäätelyä ja toimintakykyä. Hoidon tavoite on mielentämiskyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Edistymistä seurataankin juuri tästä näkökulmasta käsin. Kun tämä tavoite on kohtuudella saavutettu, hoito voidaan yhteisesti sopien päättää.

Katso video

Kouluttajat


Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training (Anna Freud Centre, London)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Tilaa mentalisaatio-koulutus!

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin, jotta perusta siirtymiselle ensimmäisestä koulutusosiosta toiseen osioon onnistuu.

Jos kiinnostut tilaamaan jonkun tällä sivuilla esitellyistä koulutuksista yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv)

Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv)

Kaksi koulutusjaksoa muodostavat kokonaisuuden, joiden suorittamisen voi tehdä omassa tahdissaan. Todistuksen saa, kun molemmat jaksot on suoritettu. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 48 tuntia lähiopetusta. Koulutus sisältää myös ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä. Koulutuskokonaisuudesta saa 5 opintopistettä.

Koulutuskokonaisuuden ensimmäisellä jaksolla harjaannumme tunnistamaan toimivaa mentalisaatiokykyä, siinä tapahtuvia katkoksia sekä katkosten hoidollista kohtaamista. Toisessa jaksossa tutustumme mentalisaatioterapian yksilö- ja ryhmähoito-osioihin. Koulutuksessa perehdytään mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen, hoitoprosessiin sekä kehittämämme lyhytterapiaryhmän sisältöön. Lyhytterapiaryhmässä käytämme arvioinnin apuna myös luotettavia mentalisaatiokyvyn mittareita. Esittelemme näitä mittareita toisella koulutusjaksolla. Työskentelemme koulutuksessamme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

Työskentelymme erityisenä piirteenä on se, että käytämme koulutusryhmissämme mentalisointityöskentelyn lisäksi psykofyysisen psykoterapian menetelmiä. Koulutukseen osallistujat saavat tähän kokemuksellisen kosketuksen molemmissa koulutusjaksoissa. Näin osallistujat pääsevät tutustumaan omaan keholliseen ja sanoittavaan mielentämiseen. Se on perustana, kun pyrimme ymmärtämään tunteiden vaikutusta omassa elämässä ja hoitotyössä. Perehtyminen omiin tunnekokemuksiin on edellytys sille, että voi edistää vuorovaikutuksessa toisen mielentämiskykyä. Perinteisen näkökulman mukaan puhutaan terapeutin vastatunteista. Me laajennamme tätä omien kokonaisvaltaisten kokemusten hahmottamiseen ja hoidolliseen hyödyntämiseen vuorovaikutuksessa. Psykofyysisiä menetelmiä käytämme siten oman kehollisen mielentämisen tunnistamiseen ja ymmärtämiseen mentalisaatiohoidossa. Niiden hoidollinen käyttö terapiassa vaatii oman erillisen koulutuksensa.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training (Anna Freud Centre, London)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin, jotta perusta siirtymiselle ensimmäisestä koulutusosiosta toiseen osioon onnistuu.

Koulutuksen tilaus

Jos kiinnostut tilaamaan jonkun tällä sivuilla esitellyistä koulutuksista yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv)

Kuvaus ja tavoite

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin omassa elämässä. Koulutuksessa saadaan kosketus sekä sanattomaan että sanoittavaan mielentämiskykyyn. Koulutuksessa tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia samalla kun päivät sisältävät mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavan teoreettisen opetuksen. Osallistujat pääsevät tutustumaan oman ja toisen mentalisaatiokyvyn toimivuuteen ja katkoksiin. Näin osallistujat saavat ymmärrystä mielentämisestä itsessä ja toisessa.

Koulutuspäivien sisältö painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Osallistujille annetaan aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa sekä ennakkotehtäviä.

1. päivän teema: Toimiva mielentämiskyky

2. päivän teema: Mielentämiskyvyn katkos

3. päivän teema: Mielentäminen arkielämässä

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Tulossa olevia koulutuspäiviä

Lisätietoja myöhemmin.

Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: Mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv)

Kuvaus ja tavoite: Jatkokoulutuksen tavoitteena on syventää osallistujan kykyä hahmottaa yksilö- ja ryhmähoito-osion sisältävää mentalisaatioterapian hoitomallia. Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen sekä hoitoprosessin aloitukseen.

Koulutuspäivien sisältö painottuu käytännönläheisiin harjoituksiin. Harjoituksen materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan, myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

Kohderyhmä: Koulutus toimii jatkumona koulutukselle Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Osallistujilta edellytetään ensimmäiseen jakson läpikäymistä.

4. päivän teema: Mielentäminen yksilöhoidossa

5. päivän teema: Mielentäminen ryhmätilanteissa

6. päivän teema: Mielentämiskykyä edistävät hoitotoimenpiteet

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Tulossa olevia koulutuspäiviä

Lisätietoja myöhemmin.

Kuvaus, sisältö ja tavoite: Koulutuspäivässä tutustutaan mielentämiseen teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Päiviin kuuluu ennakkoluettavaa, ennakkotehtävä, mielentävän vuorovaikutuksen harjoittelua sekä psykofyysisiä harjoituksia.

Kohderyhmä: Koulutuspäivä sopii terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattilaisille, työyhteisöille, yhdistyksille ja muille organisaatioille.

Kouluttaja Minna Martin, psykologi, kouluttajapsykoterapeutti

Tulossa olevia koulutuspäiviä

1.9.2022 Kehollisuus ja mielentäminen psykoterapeuttisen työn rikastajina. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykoterapeutit, Seinäjoki.

Koulutuksen kesto on 1-2 työskentelypäivää.

Hengitys on herkkä elintoiminto, joka reagoi tuntemuksiimme ja tunteisiimme ja on siten yhteydessä vuorovaikutuksessa opittuihin hätääntymisen ja rauhoittumisen kykyihin sekä kiintymyssuhteiden muodostumiseen. Rauhallinen hengitys tyynyttää ja lievittää kipua, epätasapainoinen hengitys puolestaan voimistaa kipukokemusta ja hätääntymistä. Hengitystapoihin saatetaan kivuliaiden toimenpiteiden ja synnytyksen yhteydessä kiinnittää huomiota ja kannustetaan hengittelemään rauhallisesti. Hengityksen parissa voitaisiin kivunhallinnan yhteydessä työskennellä vielä enemmänkin, oli sitten kyse akuutista tai kroonisesta kivusta. Ammattihenkilö aloittaa työskentelyn kuitenkin aina ensin itsestä, työntekijän tulee oppia ensin rauhoittamaan itseään ja hengitystään, sen myötä hän voi rauhoittaa myös potilasta tarpeen tullen.

Mentalisaatio: Omien ja toisten kipukokemusten kohtaaminen on vahvasti yhteydessä mentalisointi- eli mielentämiskykyyn. Päivien aikana saadaan ennakkoluettavan, ennakkotehtävän, luentojen ja kokemuksellisten harjoitusten avulla ymmärrystä siitä, miten merkittävässä roolissa auttajan oma mielentämiskyky on ja miten paljon kipukokemukset vaikuttavat kivusta kärsivän mahdollisuuksiin mielentää tilannettaan.

Sisältö: Koulutuksessa kuvataan mekanismeja, joilla hengitys, mielentäminen ja kipu liittyvät toisiinsa. Päivän aikana käydään teorian kautta läpi psykofyysisen hengitysterapian ja mentalisaation pääperiaatteet. Ennakko- ja parityöskentelytehtävien avulla tutustutaan reflektointitehtäviin, joista kivusta kärsivä tai kipupotilaiden kanssa työskentelevä henkilö voivat hyötyä. Lisäksi tehdään psykofyysisiä harjoitteita, joiden avulla tutkitaan kivun vaikutuksia elintoimintoihin ja mieleen sekä rauhoittumisen vaikutusta kipuun.

Ennakkovalmistautuminen: Koulutukseen liittyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävä.

KohderyhmäKipupotilaiden kanssa työskentelevät terveys- ja sosiaalialan ammattihenkilöt.

Kouluttajana toimii psykologi, kouluttajapsykoterapeutti Minna Martin, jolla on kokemusta kipupotilaiden hoitamisesta myös fysioterapeutin ammatissa.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä!

Ammattihenkilöille tarkoitettuja koulutuspäiviä:

Lisätietoa myöhemmin.