Koulutus

Jos olet kiinnostunut tilaamaan tällä sivulla esitellyn tai muunlaisen koulutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Jo sovitut koulutukset löytyvät Ajankohtaista-sivulta. Pidetyt koulutukset löytyvät Ajankohtaista-sivujen vuosittaisilta alasivuilta.

Etäkoulutus

Koulutuksen voi järjestää myös etäyhteyden välityksellä (Zoom). Etäkoulutuksessa osallistujat ovat olla kukin omalla koneellaan tai yhteisessä katselutilassa. Etäkoulutukseen voi sisältyä ennakkotehtäviä, luennointia, keskustelua, ryhmätöitä sekä pieniä kehollisia harjoituksia. Koulutus voidaaan tallentaa nauhoitteena, jolloin osallistujat pääsevät määräajan katselemaan sitä jälkeenpäin. Etäkoulutuksen voi myös tilata kokonaan nauhoitettuna, jolloin koulutuksen järjestäjä voi esittää luennon kohdeyleisölle useamman kerran tai itselle sopivana ajankohtana. Tällöin osallistujilta voi pyytää etukäteen kysymyksiä, joihin luennoitsija pyrkii esityksessään vastaamaan.

Esimerkkejä nykyisistä koulutuskokonaisuuksista

Hengitys-aiheiset koulutukset on koottu erilliselle sivulle. Koulutusten kesto vaihtelee yhden päivän koulutuksesta 78 tunnin laajuiseen koulutukseen.  Koulutuksissa painottuu kokemuksellinen, kehollinen työskentely. Pidemmät koulutukset yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa.

Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutuksen kesto on 8 opetustuntia. Koulutus soveltuu järjestettäväksi kesäyliopistoille, täydennyskoulutuskeskuksille, opetustoimelle, oppilaitoksille sekä sosiaalialan ja terveydenhuollon organisaatioille. Kohderyhmä: jännittäjien kanssa työskentelevät terveydenhuollon, ihmissuhdetyön sekä opetusalan ammattihenkilöt, joilla mielellään on jo kokemusta ryhmien ohjaamisesta. Lähiopetusryhmässä maksimissaan 16 osallistujaa –  etäkoulutusryhmässä 24 osallistujaa. Koulutuksesta voidaan järjestää myös sovellutus varhaiskasvatuksen ja lastenpsykiatrian tarpeisiin. Koulutuksen kestosta ja osallistujamäärästä voidaan neuvotella erikseen.

Mentalisaatio-koulutukset yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Perusteet-koulutuksen kesto on kolme päivää sisältäen sekä teoreettisia tietoiskuja että kokemuksellista opetusta (mentalisoivan vuorovaikutuksen harjoittelua ja kehollista työskentelyä). Syventävien kolmen päivän aikana tutustuaan mentalisaatioon hoitotyössä ja työelämässä. Molempiin koulutusryhmiin mahtuu maksimissaan 16 osallistujaa. Kuuden päivän kokonaisuus on 5 opintopisteen laajuinen. Kun kuusi päivää on suoritettu, kokonaisuudesta saa todistuksen. Jaksot voi käydä omaan tahtiin eri järjestäjien kanssa.

Mentalisaatiosta ja kehollisesta työskentelystä voidaan järjestää myös erillisiä koulutuspäiviä. Tällöin voidaan tutkia, miten mentalisoiva työote on osa psykofyysistä psykoterapiaa, hengitystyöskentelyä tai esimerkiksi kivunhoidon yhteydessä.

Nuoruusikäisen moninaiset paineet ja aikuisten tarjoama tuki

Kokonaisuus sopii yläkoulu- ja lukioikäisten hyvinvointipäiviin, vanhempieniltoihin, opettajien veso-päiviin ja nuorten kanssa työskentelevien tueksi. Sisältö koostuu luennoista nuorille, vanhemmille ja opettajille/ohjaajille sekä toivomusten mukaan myös rauhoittumis- ja kehotietoisuusharjoituksista. Luennoilla käydään läpi normaalin nuoruuden haasteita, tavanomaisimpia nuoruusikäisten mielenterveyden pulmia sekä ajatuksia, mikä nuorta auttaa ja miten olla tukena. Ainutlaatuisen kokonaisuudesta tekee se, että luennoitsijoina toimivat yhdessä kokenut psykologi ja nuori psykologi, äiti ja tytär (Minna ja Julia Martin). Luennoitsijoiden vuoropuhelussa sekä nuoren että vanhemman näkökulmat tulevat esille koskettavalla tavalla. Tämä koulutus sopii myös webinaariksi tai nauhoitetuksi webinaariksi! Koulutukseen voidaan sisällyttää kouluttajien tuottamaa kirjallista materiaalia.

Muut koulutus- ja luennointipalvelut

Esimerkkejä koulutusten ja luentojen aihepiireistä:

 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Työssä jaksaminen ja uupuminen
 • Lapsen ja/tai nuoren stressi ja ahdistus
 • Nuori ja vanhempien tuki
 • Nuorten ja nuorten aikuisten elämäntilanne
 • Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus
 • Psykofyysinen psykoterapia
 • Psykofyysinen työote psykologin/psykoterapeutin työssä
 • Esiintymisjännitys ja sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Suoritusjännitys ja kilpailujännitys
 • Somatisointi, psykosomatiikka ja toiminnalliset oireet
 • Tietoisuustaidot ja hengitys kivunhallinnassa
 • Mentalisaatio, hengitys ja kipu
 • Mentalisaatio, hengitys ja toiminnalliset oireet
 • Mentalisaatio ja kehollisuus psykoterapiassa
 • Mentalisointi ja kehollisuus vuorovaikutuksen tukena
 • Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe
 • Hengitys parisuhteen tukena
 • Hengitys lapsiperheessä
 • Ryhmätoiminta mielenterveysongelmien tukena
 • Hyvinvointiryhmien ohjaaminen
 • Ryhmänohjaajien peruskoulutus
 • Kehollisia ja toiminnallisia harjoituksia ryhmänohjaajille
 • Psykofyysisen lyhytterapiaryhmän ohjaaminen
 • Suun terveydenhuolto: psykologin näkökulma narskutteluun, hammashoitopelkoon sekä vuorovaikutukseen hoitotiimissä
 • Lääketieteen opiskelijan ja lääkärin hyvinvointi
 • Lääkärin mentalisaatiokyky ja potilaan kohtaaminen
 • Urheilijan mielenterveys
 • Urheilijan mielenterveys loukkaantumisen jälkeen
 • Urheilijan mielenterveys uran päättyessä
 • Psykofyysiset keinot uniongelmien hoidossa
 • Uni ja hengitys

Aiheesta riippuen pyrin toimittamaan osallistujille  ennakkoluettavaa tai kirjallisuusvinkkejä. Usein liitän koulutuksiin myös aiheeseen orientoivia ennakkotehtäviä, joissa osallistuja pohtii aihetta omakohtaisten havaintojen ja kokemusten avulla. Suosittelen liittämään luentojen ja koulutusten yhteyteen aihepiiristä riippuen käytännön harjoituksia, esimerkiksi vuorovaikutustaitojen harjoittelua, hengitysharjoituksia, kehotietoisuusharjoituksia, toiminnallisia harjoituksia, ryhmätöitä ja ennakkotehtävien purkamista.

Luentoja

Esimerkkejä aiemmin pitämistäni luennoista:

Hyvinvointi- ja virkistyspalvelut

Esimerkkejä hyvinvointipalvelujen aihepiireistä:

 • Hengitellen hyvinvointia/työhyvinvointia
 • Kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoharjoituksia eri kohderyhmille
 • Hengittävä, tietoinen ja hellittävä liike
 • Asahi

Soveltuvat koulutusyhteisöille, liikuntaseuroille tai työyhteisöjen hyvinvointipäivän ohjelmaan sekä järjestämieni koulutuspäivien oheen.

Tietosuoja

Hengittävä mieli Oy noudattaa tietosuojaa ja oikeusturvaa koskevia lakeja ja asetuksia. Ohessa tiedotteet: