Koulutus

Jos olet kiinnostunut tilaamaan tällä sivulla esitellyn tai muunlaisen koulutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Esimerkkejä nykyisistä koulutuskokonaisuuksista:

Hengitys-aiheiset koulutukset on koottu erilliselle sivulle. Koulutusten kesto vaihtelee yhden päivän koulutuksesta 78 tunnin laajuiseen koulutukseen. Pidemmät koulutukset yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa.

Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutuksen kesto on 8 opetustuntia. Se soveltuu järjestettäväksi kesäyliopistoille, täydennyskoulutuskeskuksille, opetustoimelle, oppilaitoksille sekä terveydenhuollon organisaatioille. Kohderyhmä: jännittäjien kanssa työskentelevät terveydenhuollon, ihmissuhdetyön sekä opetusalan ammattihenkilöt, joilla mielellään on jo kokemusta ryhmien ohjaamisesta. Maksimissaan 16 osallistujaa. Koulutuksesta voidaan järjestää myös sovellutus varhaiskasvatuksen ja lastenpsykiatrian tarpeisiin. Koulutuksen kestosta ja osallistujamäärästä voidaan myös neuvotella erikseen.

Mentalisaatio-koulutukset yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Ensimmäisen koulutuksen kesto on kolme päivää sisältäen sekä teoreettista että kokemuksellista opetusta. Kokemuksellinen opetus pitää sisällään sanattomaan ja sanalliseen mentalisaatioon tutustumista omien tunne-elämäkokemusten ja potilastyön avulla. Seuraavien kahden päivän aikana tutustuaan mentalisaatioon yksilö- ja ryhmätilanteissa. Kolmas, yhden päivän mittainen koulutus on mentalisointitaitojen syventämistä. Kuhunkin koulutusryhmään mahtuu maksimissaan 16 osallistujaa. Kolmen koulutuksen kokonaisuus 5 opintopisteen laajuinen.

Nuoruusikäisen paineet ja aikuisten tarjoama tuki. Kokonaisuus sopii yläkoulu- ja lukioikäisten hyvinvointipäiviin, vanhempieniltoihin ja opettajien veso-päiviin. Sisältö koostuu luennosta ja toivomusten mukaan myös rauhoittumis- ja kehotietoisuusharjoituksista. Luennolla käydään läpi normaalin nuoruuden haasteita, tavanomaisimpia nuoruusikäisten mielenterveyden pulmia sekä ajatuksia, mikä nuorta auttaa ja miten olla tukena. Ainutlaatuisen kokonaisuudesta tekee se, että luennoitsijoina toimivat yhdessä kokenut psykologi ja nuori psykologi (Minna ja Julia Martin) – näin sekä nuoren että vanhemman näkökulmat tulevat esille.

Muut koulutus- ja luennointipalvelut

Esimerkkejä koulutusten ja luentojen aihepiireistä:

 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Lapsen ja/tai nuoren stressi
 • Nuori ja vanhempien tuki
 • Nuorten ja nuorten aikuisten elämäntilanne
 • Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus
 • Psykofyysinen psykoterapia
 • Esiintymisjännitys ja sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Suoritusjännitys ja kilpailujännitys
 • Somatisointi ja psykosomatiikka
 • Psykologinen ja psykofyysinen tuki painonhallinnassa
 • Tietoisuustaidot ja hengitys painonhallinnassa
 • Tietoisuustaidot ja hengitys kivunhallinnassa
 • Mentalisaatio ja kehollisuus psykoterapiassa
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen – mentalisointi ja kehollisuus vuorovaikutuksen tukena
 • Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe
 • Hengitys lapsiperheessä
 • Ryhmätoiminta mielenterveysongelmien tukena
 • Hyvinvointiryhmien ohjaaminen
 • Ryhmänohjaajien peruskoulutus
 • Psykofyysisen lyhytterapiaryhmän ohjaaminen
 • Suun terveydenhuolto: psykologin näkökulma narskutteluun, hammashoitopelkoon sekä vuorovaikutukseen hoitotiimissä
 • Lääketieteen opiskelijan ja lääkärin hyvinvointi
 • Urheilijan mielenterveys
 • Urheilijan mielenterveys loukkaantumisen jälkeen
 • Urheilijan mielenterveys uran päättyessä
 • Psykofyysiset keinot uniongelmien hoidossa
 • Uni ja hengitys

Suosittelen luentojen ja koulutusten yhteyteen aihepiiristä riippuen käytännön harjoituksia, esimerkiksi hengitysharjoituksia, tietoisuustaitoharjoituksia, toiminnallisia harjoituksia, ryhmätöitä jne.

Luentoja

Esimerkkejä aiemmin pitämistäni luennoista:

Hyvinvointi- ja virkistyspalvelut

Esimerkkejä hyvinvointipalvelujen aihepiireistä:

 • Hengitellen hyvinvointia/työhyvinvointia
 • Kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoharjoituksia eri kohderyhmille
 • Hengittävä, tietoinen ja hellittävä liike
 • Asahi

Soveltuvat koulutusyhteisöille, liikuntaseuroille tai työyhteisöjen hyvinvointipäivän ohjelmaan sekä järjestämieni koulutuspäivien oheen.