Hengittävä mieli

Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

Tulevat jännittäjäryhmän koulutukset

12.9.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

6.11.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Varhan henkilökunta.

20.11.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. LähikoulutusOhjaamon henkilökunnalle Helsingissä.

5.2.2025 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa, järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Tulevat jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutukset

16.12.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

Koulutuksen sisältö

Ryhmämalli integratiivinen. Se perustuu kognitiivisiin ja psykofyysisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Yhden päivän koulutus (8 intensiivistä opetustuntia, yleensä klo 9.00-16.30) tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. Mikäli osallistujia on yli 16, koulutuksen on hyvä olla pitempi, esim. kaksi päivää, yht. 12 opetustuntia (klo 10.00-16.00). Tällöin jää enemmän aikaa harjoituksille, kotitehtävien purkamiselle ja keskustelulle.

Koulutuksesta saa todistuksen, jossa näkyy koulutuksen sisältö ja laajuus (8 tai 12 opetustuntia ja 1 opintopiste).

Suosittelen koulutuspäivän yhdistämistä hengityspäivän kanssa, näin osallistujille tarjoutuu paremmat valmiudet ohjata rauhoittumisharjoituksia, mikä on erittäin tärkeä osa jännittäjien kanssa työskentelyä.

Jo yhden päivän koulutusta varten osallistujan on hyvä varata mukaan makuualusta, pieni tyyny ja kevyt peite pientä rauhoittumisharjoitusta varten.

Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkoon tehtävät jännittäjäryhmän kotitehtävät sekä Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja. Työkirja sisältää teoriamateriaalia jännittämiseen liittyen ja ohjeet kaikista ryhmässä tehtävistä harjoituksista. Työkirjan ohella on hyvä lukea laajempaa Saa jännittää -kirjaa. Kirjallisuus on esiteltynä täällä.

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

  • sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys
  • jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat
  • keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan
  • kahdeksan kerran ryhmämuotoinen interventio jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittely
  • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöpotilaiden että jännittäjäryhmien kanssa

Kohderyhmä

Psykologit

Opintopsykologit

Opettajat

Psykoterapeutit

Opinto-ohjaat

Kuraattorit

Työterveyshuollon henkilöstö

Muut jännittäjien kanssa työskentelevät

Tilaa jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus!

Ota yhteyttä minna.martin@outlook.com

Lähiopetus max. 16 osallistujaa

Etäopetus max. 24 osallistujaa

Suuremmista ryhmistä ja pidemmistä kestoista voidaan neuvotella erikseen.

Koulutusryhmää järjestetty!
Yli 0
Ammattihenkilöä osallistunut jo koulutuksiin!
Yli 0

Etäkoulutus

Koulutus voidaan järjestää myös etänä Zoomin välityksellä. Tällöin koulutuksessa painottuu luento-opetus ja keskustelu.

Tausta

Olen työskennellyt jännittäjien parissa vuodesta 2003 alkaen. Alkuun työskentelin puheviestinnän opettajien työparina. Myöhemmin aloin kehittää lyhytterapiaryhmäkonseptia. Koulutuksessa esiteltävä jännittäjäryhmä sopii niille, joilla on esimerkiksi esiitymysjännitystä tai jännittämistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tulokset kahdeksan kerran ryhmästä ovat olleet erinomaiset. Jännittämiseen liittyvät ahdistuneisuusoireet ovat vähentyneet osallistujilla merkittävästi. Olen tutkinut omien ryhmieni tuloksellisuutta vuosien ajan. Ohjaamot ovat ottaneet kehittämäni jännittäjäryhmäkonseptin käyttöön valtakunnallisesti. Kokemuksia ja ryhmien tuloksellisuutta on tutkittu Pro Gradutyössä:

Veera Takala-Tikkasen Pro Gradu tutkielma: Tsemppi sai minut sinne ja mul oli helpottunut olo. Nuorten kokemuksia Ohjaamon jännittäjäryhmästä.

Olen kirjoittanut kokemusteni pohjalta opiskelijaoppaan, kirjan jännittäjille ja työkirjan ohjaajille. Tiedot näistä löytyvät jännityskirjat-sivuilta. Lisäksi jännitysaihe on ollut paljon mediassa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA