IMG_2120

 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

Olen työskennellyt jännittäjien parissa vuodesta 2003 alkaen. Alkuun työskentelin puheviestinnän opettajien työparina. Myöhemmin aloin kehittää lyhytterapiaryhmäkonseptia. Koulutuksessa esiteltävä jännittäjäryhmä sopii niille, joilla on esimerkiksi esiitymysjännitystä tai jännittämistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tulokset kahdeksan kerran ryhmästä ovat olleet erinomaiset. Jännittämiseen liittyvät ahdistuneisuusoireet ovat vähentyneet osallistujilla merkittävästi. Olen tutkinut omien ryhmieni tuloksellisuutta vuosien ajan. Ohjaamot ovat ottaneet kehittämäni jännittäjäryhmäkonseptin käyttöön valtakunnallisesti. Kokemuksia ja ryhmien tuloksellisuutta on tutkittu Pro Gradutyössä:

Veera Takala-Tikkasen Pro Gradu tutkielma: Tsemppi sai minut sinne ja mul oli helpottunut olo. Nuorten kokemuksia Ohjaamon jännittäjäryhmästä.

Olen kirjoittanut kokemusteni pohjalta opiskelijaoppaan, kirjan jännittäjille ja työkirjan ohjaajille. Tiedot näistä löytyvät jännityskirjat-sivuilta. Lisäksi jännitysaihe on ollut paljon mediassa.

Koulutusryhmiä on järjestetty yli 65, koulutuksiin on osallistunut jo yli 1000 ammattihenkilöä!

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin moniammatilliselle kohderyhmälle, esimerkiksi psykologeille, opintopsykologeille, lukiopsykologeille, psykologian opettajille, puheviestinnän opettajille, äidinkielen opettajille, kielten opattajille, muusikkojen opettajille, psykoterapeuteille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, työterveyshuollon henkilöstölle ja muille jännittäjien kanssa työskenteleville.

Etäkoulutus

Koulutus voidaan järjestää myös etänä Zoomin välityksellä. Tällöin koulutuksessa painottuu luento-opetus ja keskustelu.

Lapset ja varhaiskasvatus

Liiallisen ja häiritsevän jännittämisen ennaltaehkäisy tulisi aloittaa jo pienten lasten kanssa. Tätä työtä tehdään kuitenkin edelleen aivan liian vähän!

Koulutuksesta on siis mahdollisuus tilata myös lasten kanssa työskenteleville soveltuva versio. Silloin painotetaan lapsille soveltuvia sisältöjä ja harjoituksia. Koulutus sopii varhaiskasvatuksen ja lastenpsykiatrian työntekijöille.

Tulevat jännittäjäryhmän ohjaajakoulutukset

28.5.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

12.6.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

3.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilokunta, Savonlinna.

10.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

17.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

15.10.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Seinäjoki.

29.10.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Snellman kesäyliopisto Kuopio.

4.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

6.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ylivieskan kesäyliopisto.

12.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Helsinki. Ohjaamon henkilokunta.

18.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Paikkakunta avoin. Ohjaamon henkilokunta.

Tilaa jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus organisaatiollesi

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan jännittäjäryhmän ohjaajakoulutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Lähiopetusryhmän koko mielellään maksimissaan 16 osallistujaa, etäkoulutusryhmän koko 24 osallistujaa. Suuremmasta osallistujamäärästä ja pidemmästä kestosta neuvotellaan erikseen.

Koulutuksen sisältö

Ryhmämalli integratiivinen. Se perustuu kognitiivisiin ja psykofyysisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Yhden päivän koulutus (8 intensiivistä opetustuntia, yleensä klo 9.00-16.30) tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. Mikäli osallistujia on yli 16, koulutuksen on hyvä olla pitempi, esim. kaksi päivää, yht. 12 opetustuntia (klo 10.00-16.00). Tällöin jää enemmän aikaa harjoituksille, kotitehtävien purkamiselle ja keskustelulle.

Koulutuksesta saa todistuksen, jossa näkyy koulutuksen sisältö ja laajuus (8 tai 12 opetustuntia ja 1 opintopiste).

Suosittelen koulutuspäivän yhdistämistä hengityspäivän kanssa, näin osallistujille tarjoutuu paremmat valmiudet ohjata rauhoittumisharjoituksia, mikä on erittäin tärkeä osa jännittäjien kanssa työskentelyä.

Jo yhden päivän koulutusta varten osallistujan on hyvä varata mukaan makuualusta, pieni tyyny ja kevyt peite pientä rauhoittumisharjoitusta varten.

Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkoon tehtävät jännittäjäryhmän kotitehtävät sekä Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja. Työkirja sisältää teoriamateriaalia jännittämiseen liittyen ja ohjeet kaikista ryhmässä tehtävistä harjoituksista. Työkirjan ohella on hyvä lukea laajempaa Saa jännittää -kirjaa. Kirjaallisuus on esiteltynä täällä.

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

  • sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys
  • jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat
  • keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan
  • kahdeksan kerran ryhmämuotoinen interventio jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittely
  • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöpotilaiden että jännittäjäryhmien kanssa

Luentokalvot

Luento Jännitys osana elämää