IMG_2120

Luennot

Luennon kalvot Jännitys osana elämää

 Kirjat ja oppaat

Jännitys osana elämää opiskelijaopas on tarkoitettu kaikille jännittäjille, och samma på svenska Att spänna sig är en del av livet – en guide för studerande.

Saa jännittää -kirja sopii kaikille, jotka kärsivät itse jännittämisestä tai jotka työskentelevät jännittäjien kanssa. Kirjaa voi käyttää myös psykoterapian tukena työkirjamaisesti.

Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirjaa käytetään koulutuksessa, mutta sitä voivat hyödytää myös muut ammattihenkilöt työssään jännittäjien parissa.

Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

Olen työskennellyt jännittäjien kanssa vuodesta 2003 alkaen. Aloitin silloin kehittämään ryhmämuotoisia apukeinoja opiskelijoille, alkuun puheviestinnän opettajien työparin ja myöhemmin kehittämällä lyhytterapiaryhmän. Ryhmä sopii niille, joilla on esiitymysjännitystä tai jännittämistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tulokset kahdeksan kerran ryhmästä ovat olleet erinomaiset. Jännittämiseen liittyvät ahdistuneisuusoireet ovat vähentyneet osallistujilla merkittävästi.

Koulutus sopii hyvin moniammatilliselle kohderyhmälle, esimerkiksi psykologeille, opintopsykologeille, lukiopsykologeille, psykologian opettajille, puheviestinnän opettajille, äidinkielen opettajille, kielten opattajille, muusikkojen opettajille, psykoterapeuteille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, työterveyshuollon henkilöstölle ja muille jännittäjien kanssa työskenteleville.

Koulutuksesta on mahdollisuus tilata lasten kanssa työskenteleville soveltuva versio, jolloin harjoituksissa painotetaan lapsille soveltuvia sisältöjä. Sopii varhaiskasvatuksen ja lastenpsykiatrian työntekijöille.

Koulutusryhmiä on järjestetty yli 60, koulutuksiin on osallistunut jo reilusti yli 900 ammattihenkilöä!

Tulevat jännittäjäryhmän ohjaajakoulutukset

9.10.2019 Jännittäjäryhmän ohaajakoulutus. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska.

4.12.2019 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Helsinki.

12.12.2019 Jännittäjäryhmän ohaajakoulutus. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto, Kuopio.

21.2.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Kuopio.

26.3.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Seinäjoki.

27.3.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Helsingin kesäyliopisto.

Tilaa jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus organisaatiollesi

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan jännittäjäryhmän ohjaajakoulutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Koulutusryhmän koko mielellään maksimissaan 16 osallistujaa, suuremmasta osallistujamäärästä ja pidemmästä kestosta neuvotellaan erikseen.

Koulutuksen sisältö

Ryhmämalli perustuu psykofyysisiin ja integratiivisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Yhden päivän koulutus (8 intensiivistä opetustuntia, yleensä klo 9.00-16.30) tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. Koulutus voi pyydettäessä olla pitempi, esim. kaksi päivää, yht. 14 opetustuntia (klo 9.00-15.45). Tällöin jää enemmän aikaa harjoituksille, kotitehtävien purkamiselle ja keskustelulle.

Suosittelen koulutuspäivän yhdistämistä hengityspäivän kanssa, näin osallistujille tarjoutuu paremmat valmiudet ohjata rauhoittumisharjoituksia.

Osallistujan on hyvä varata mukaan makuualusta, pieni tyyny ja kevyt peite rauhoittumisharjoitusta varten.

Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkoon tehtävät jännittäjäryhmän kotitehtävät sekä Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja, jonka kouluttaja tuo kullekin osallistujalle koulutuspäivään. Työkirja sisältää teoriamateriaalia jännittämiseen liittyen ja ohjeet kaikista ryhmässä tehtävistä harjoituksista. Työkirjan ohella on hyvä lukea laajempaa Saa jännittää -kirjaa. Kirjaallisuus on esiteltynä täällä.

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

  • sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys
  • jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat
  • keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan
  • kahdeksan kerran ryhmämuotoinen interventio jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittely
  • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöpotilaiden että jännittäjäryhmien kanssa