IMG_2120

Luennot

Luennon kalvot Jännitys osana elämää

Veera Takala-Tikkasen Pro Gradu tutkielma: Tsemppi sai minut sinne ja mul oli helpottunut olo. Nuorten kokemuksia Ohjaamon jännittäjäryhmästä.

 Kirjat

Saa jännittää -kirja sopii kaikille, jotka kärsivät itse jännittämisestä tai jotka työskentelevät jännittäjien kanssa. Kirjaa voi käyttää myös psykoterapian tukena työkirjamaisesti.

Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirjaa käytetään koulutuksessa, mutta sitä voivat hyödytää myös muut ammattihenkilöt työssään jännittäjien parissa.

Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

Olen työskennellyt jännittäjien kanssa vuodesta 2003 alkaen. Aloitin silloin kehittämään ryhmämuotoisia apukeinoja opiskelijoille, alkuun puheviestinnän opettajien työparin ja myöhemmin kehittämällä lyhytterapiaryhmän. Ryhmä sopii niille, joilla on esiitymysjännitystä tai jännittämistä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tulokset kahdeksan kerran ryhmästä ovat olleet erinomaiset. Jännittämiseen liittyvät ahdistuneisuusoireet ovat vähentyneet osallistujilla merkittävästi.

Koulutus sopii hyvin moniammatilliselle kohderyhmälle, esimerkiksi psykologeille, opintopsykologeille, lukiopsykologeille, psykologian opettajille, puheviestinnän opettajille, äidinkielen opettajille, kielten opattajille, muusikkojen opettajille, psykoterapeuteille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, työterveyshuollon henkilöstölle ja muille jännittäjien kanssa työskenteleville.

Koulutuksesta on mahdollisuus tilata lasten kanssa työskenteleville soveltuva versio, jolloin harjoituksissa painotetaan lapsille soveltuvia sisältöjä. Sopii varhaiskasvatuksen ja lastenpsykiatrian työntekijöille.

Koulutusryhmiä on järjestetty yli 65, koulutuksiin on osallistunut jo yli 1000 ammattihenkilöä!

Tulevat jännittäjäryhmän ohjaajakoulutukset

27.3.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus-webinaari. Helsingin kesäyliopisto.

23.-24.4.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. YTHS:n henkilökunta, Helsinki.

28.5.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Helsinki.

3.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilokunta, Savonlinna.

10.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

17.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto. Lisätietoa myöhemmin.

15.10.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Seinäjoki.

29.10.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Snellman kesäyliopisto Kuopio. Lisätietoja myöhemmin.

4.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Lisätietoja myöhemmin.

6.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ylivieskan kesäyliopisto.

12.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Helsinki. Ohjaamon henkilokunta.

18.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Paikkakunta avoin. Ohjaamon henkilokunta.

Tilaa jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus organisaatiollesi

Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan jännittäjäryhmän ohjaajakoulutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Koulutusryhmän koko mielellään maksimissaan 16 osallistujaa, suuremmasta osallistujamäärästä ja pidemmästä kestosta neuvotellaan erikseen.

Koulutuksen sisältö

Ryhmämalli integratiivinen. Se perustuu kognitiivisiin ja psykofyysisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta.

Yhden päivän koulutus (8 intensiivistä opetustuntia, yleensä klo 9.00-16.30) tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisesta. Mikäli osallistujia on yli 16, koulutuksen on hyvä olla pitempi, esim. kaksi päivää, yht. 12 opetustuntia (klo 10.00-16.00). Tällöin jää enemmän aikaa harjoituksille, kotitehtävien purkamiselle ja keskustelulle.

Koulutuksesta saa todistuksen, jossa näkyy koulutuksen sisältö ja laajuus (8 tai 12 opetustuntia ja 1 opintopiste).

Suosittelen koulutuspäivän yhdistämistä hengityspäivän kanssa, näin osallistujille tarjoutuu paremmat valmiudet ohjata rauhoittumisharjoituksia, mikä on erittäin tärkeä osa jännittäjien kanssa työskentelyä.

Jo yhden päivän koulutusta varten osallistujan on hyvä varata mukaan makuualusta, pieni tyyny ja kevyt peite pientä rauhoittumisharjoitusta varten.

Koulutusmateriaaliin kuuluvat ennakkoon tehtävät jännittäjäryhmän kotitehtävät sekä Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja, jonka kouluttaja tuo kullekin osallistujalle koulutuspäivään. Työkirja sisältää teoriamateriaalia jännittämiseen liittyen ja ohjeet kaikista ryhmässä tehtävistä harjoituksista. Työkirjan ohella on hyvä lukea laajempaa Saa jännittää -kirjaa. Kirjaallisuus on esiteltynä täällä.

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

  • sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät taustatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys
  • jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat
  • keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan
  • kahdeksan kerran ryhmämuotoinen interventio jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittely
  • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöpotilaiden että jännittäjäryhmien kanssa