Artikkelit, oppaat, kirjat

Minna Martin teokset ja artikkelit

Hengähdyksiä-blogi

Minna Martin kirjailijan sivu Kirjapaja

Hengityskirjojen kirjoittajat

Hengitys

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirja Mediapinta

Hengitysterapeutin työkirja Mediapinta

Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa Kirjapaja

Breathing as a tool of self-regulation and interaction Karnac

Hengitys mediassa: kirjat, artikkelit ja haastattelut

Jännittäminen

Saa jännittää – Jännittäminen voimavarana Kirjapaja, uudistettu painos ilmestyy huhtikuussa 2021

Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja Mediapinta

Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YTHS

Att spänna sig är en del av livet – en guide för studenrande YTHS

Esiintymisjännittäjälle apua YTHS

Jännittämisongelmien huomioon ottaminen korkeakoulussa lyhyt

Jännitysongelmien huomioonottaminen korkeakoulussa pitkä

Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? Suomen Lääkärilehti

Jännitys mediassa: kirjat, artikkelit ja haastattelut

Kehosuhde

Mielelläni kehossani – Kohti hyväksyvää suhdettä itseen Kirjapaja (2020)

Painavaa asiaa kevyemmästä elämästä YTHS

Mentalisaatio – mielentäminen

Mieli meissä –  Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin Kirjapaja (2019)

Keinänen, M., Martin, M., Lindfors, O. (2017). Ryhmäterapia ja mentalisaatio. Artikkeli kirjassa Mentalisaatio, teoriasta käytäntöön. Therapeia-säätiö.

Psykofyysinen oireilu ja hoito

Psykosomaattinen oireilu -hoitomanuaali HUS Mielenterveystalo ammattilaisosiossa. Vaatii tunnusten hankkimisen.

Psykosomaattinen oireilu – potilasopas YTHS

Psykosomatiska symptom – patientguide YTHS

Psykofyysinen psykoterapia

Martin, M. (2018) Itsesäätely- ja itseymmärryskyvyn kehittyminen psykoterapiassa – katkonaisesta
hengittävään suhteeseen. Artikkeli kirjassa: Lindfors, B., Waldekranz, C., Ikonen, J. (toim.) Keho ja mieli –
Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan, ss. 188-214. Duodecim.

Martin, M. (2015). Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia ja psykofyysinen psykoterapia. Artikkeli kirjassa:
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, ss. 283-296. Duodecim.

Ryhmän ohjaaminen

Satoa ryhmästä – opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle YTHS

Satoa rymästä – esite

Martin, M. (2011) Ryhmätoiminta voimavarana. Hyvinvointia edistävä ryhmätoiminta opiskelijaterveydenhuollossa ja oppilaitoksissa.
Artikkeli kirjassa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskelijaterveys. Duodecim.

Stressi ja uupuminen

Stressiposterit

Suhteet

Parisuhdeopas YTHS
Hur klara av parförhållandet? Guide för studerande YTHS

Tilaukset

Kirjojen tilaukset Hengitys lukukirja Mediapinta, Hengitys työkirja Mediapinta, Kirjapaja Hengitys virtaa, Karnac Breathing, Kirjapaja Mieli meissä, Kirjapaja Mielelläni kehossani

Jäsenyydet