Artikkelit, oppaat, kirjat

Minna Martin teokset ja artikkelit

Hengähdyksiä-blogi

Minna Martin kirjailijan sivu Kirjapaja

Hengitys

Hengitys mediassa: kirjat, artikkelit ja haastattelut

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirja Mediapinta

Hengitysterapeutin työkirja Mediapinta

Hengityskirjojen kirjoittajat

Hengitys virtaa – Kohti kehon ja mielen tasapainoa Kirjapaja

Breathing as a tool of self-regulation and interaction published by Karnac

Living in the Breath: Breathing as a tool for professionals in health care, interpersonal work, teaching and guidance

Herkkyys ja hengitys, osa 1/3: Miten tulin työssäni herkkyyden äärelle?

Herkkyys ja hengitys, osa 2/3: Herkkyys, tunne-elämän kehitys ja hengitys

Herkkyys ja hengitys, osa 3/3: Hengittävä terapiasuhde rauhoittavana perustana

Hengitys terveydenhuollon, ihmissuhdetyön, opetuksen ja ohjauksen ammattihenkilöiden työvälineenä

Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa

Jännittäminen

Jännitys mediassa: kirjat, artikkelit ja haastattelut

Saa jännittää – Jännittäminen voimavarana Kirjapaja

Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja Mediapinta (2018)

Jännittäminen osana elämää -opiskelijaopas YTHS (uusittu painos 2017)

Att spänna sig är en del av livet – en guide för studerande YTHS

Tietoa jännittämisestä YTHS

Jännittämisongelmien huomioon ottaminen korkeakoulussa lyhyt

Jännitysongelmien huomioonottaminen korkeakoulussa pitkä

Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi?

Kehosuhde

Mielelläni kehossani – tule haastateltavaksi!

Mentalisaatio – mielentäminen

Mieli meissä –  Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin Kirjapaja (2019)

Painonhallinta

Painavaa asiaa kevyemmästä elämästä YTHS

Psykofyysinen oireilu ja hoito

Psykosomaattinen oireilu -hoitomanuaali HUS Mielenterveystalo ammattilaisosiossa. Vaatii tunnusten hankkimisen.

Psykosomaattinen oireilu – potilasopas YTHS

Psykosomatiska symptom – patientguide YTHS

Psykofyysinen psykoterapia

Martin, M. (2018) Itsesäätely- ja itseymmärryskyvyn kehittyminen psykoterapiassa – katkonaisesta
hengittävään suhteeseen. Artikkeli kirjassa: Lindfors, B., Waldekranz, C., Ikonen, J. (toim.) Keho ja mieli –
Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan, ss. 188-214. Duodecim.

Martin, M. (2015). Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia ja psykofyysinen psykoterapia. Artikkeli kirjassa:
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, ss. 283-296. Duodecim.

Ryhmän ohjaaminen

Satoa ryhmästä – opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle YTHS

Satoa rymästä – esite

Stressi ja uupuminen

Stressiposterit

Suhteet

Parisuhdeopas YTHS
Hur klara av parförhållandet? Guide för studerande YTHS

Tilaukset

Kirjojen tilaukset Hengitys lukukirja Mediapinta, Hengitys työkirja Mediapinta, Kirjapaja Hengitys virtaa, Karnac BreathingKirjapaja Saa jännittää tai minna.martin(a)outlook.com

YTHS:n kustantamien oppaiden tilaukset osoitteesta julkaisutilaukset@yths.fi

Jäsenyydet