Tapahtunutta 2014

13.1.-9.6.2014 Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

10.1.2014 Hengityspäivä Tampereella. Koulutuksen järjestäjä toimintaterapia Tammisto, kohderyhmä: lasten kanssa työskentelevät yksityiset toimintaterapeutit.

14.1.- 6.5.2014 Asahi-ryhmä Raision Ihalan koulun opettajille.

16.-17.1.2014 Hellitä hengitä ja kohtaa – hengitysterapeutin jaksaminen ja uudistuminen. Koulutuspäivä Turussa Hengityskouluohjaaja/Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen käyneille yhteistyössä Maila Sepän, Turun kesäyliopiston ja Suomen psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen kanssa.

18.1.2014 Tutustumismatka hengitykseen. Kohderyhmänä kaikki menetelmästä kiinnostuneet, erityisesti ne, joilla ei ole aiheesta aiempaa kokemusta tai joilla on hengitykseen liittyvää oireilua. Yhteistyössä Maila Sepän, Turun kesäyliopiston ja Suomen psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen kanssa.

25.1.2014 Vuorovaikutus hoitotiimissä -luennot Turun hammaslääkäri- ja hammashoitajapäivillä.

28.1.2014 Hetki jolloin ei tarvitse edes hengittää. Etelä-Suomen Sanomat.

28.1.2014 Asijantuntija: Rauhoittumiseen käytetään väärää ohjetta. Savon Sanomat.

28.1.2014 Sisäänhengittäminen ei olekaan paras tapa rauhoittua. Talouselämä.

28.1.2014 Tauko uloshengityksen jälkeen – “Levollisuuden aikaa”. Karjalainen.

30.-31.1.2014 Hengityspäivät Kuopiossa yhteistyösssä KYS:n kanssa. Jatkoa syksyn 2013 koulutuspäivälle.

5.-7.2., 12.-14.3., 23.-24.4.2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Kauniaisissa yhteistyössä Maila Sepän, Turun kesäyliopiston ja Suomen psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen kanssa.

28.2.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Kymenlaakson nuorisopsykiatrian avohoidon henkilökunnalle Kuusankoskella.

5.3.2014 Vuorovaikutus suun terveydenhuollon hoitotiimissä -luento Turun YTHS:n suun terveydenhuollon väelle.

5.3.2014 Hengitysterapeutin työkirja, 3. korjattu painos on ilmestynyt.

11.3.2014 Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa -luento Koulu & Opiskeluterveys 2014 messuilla Helsingin messukeskuksessa.

20.3.2014 Asahi Turun urheiluliiton Ellit-ryhmälle.

21.3.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Anne Syvälahden ja Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen kanssa.

27.3.2014 Rentoutumisilta. Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

10.4.2014 Lasten kuritus tuomitaan yhä jyrkemmin. Haastattelu Helsingin Sanomissa.

15.4.2014 Hengitys yhdistää kehon ja mielen. Haastattelu Hengitys -lehdessä 2/2014, s. 16-18.

8.-9.5.2014 Haasteelliset potilastilanteet -seminaari kognitiivis-analyyttisen psykoterapian perustaidot -koulutuksessa, yhteistyössä Outi Vaarnamon kanssa.

14.5.2014 Kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen lähestymistapa psykologin työssä
-luento Salon TE-toimiston psykologeille.

15.-16.5.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä HYKS:n nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän kanssa.

25.5.2014 Jännittäminen pitäisi hyväksyä osaksi elämää. Vastine artikkeliin Lääkäri: Punastujat ovat sosiaalisia pelkureita. Helsingin sanomat.

2.6.2014 Hengitysiltapäivä. Helsingin tyttöjentalon henkilökunta. Suomenlinna, Helsinki.

11.6.2014 Hengitys työvälineenä yhteistyössä Psykologiainstituutin kanssa. Helsinki.

12.6.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Psykologiainstituutin kanssa. Helsinki.

31.7.2014 Psykofyysinen hengitysterapia -koulutuspäivä Rovaniemellä yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa.

1.8.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Rovaniemellä yhteistyössä Anne Syvälahden ja Lapin kesäyliopiston kanssa.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Kuopiossa 13.-15.8., 17.-19.9., 15.-17.10.2014 . Yhteistyössä Maila Sepän ja Turun kesäyliopiston kanssa.

19.8.2014 alkaen Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

27.8.2014 Hengitys itsesäätelyn tukena hammaslääketieteen opiskelijoilla. Turun yliopisto.

4.9.2014 Asahi Turun urheiluliiton Ellit-ryhmälle.

10.9.2014 Psykologi hyvinvointiryhmän ohjaajana. TY psykologian oppiaine.

13.9.2014 Breathing as a tool for self-soothing and inner safety. Luento ja käytännön harjoituksia Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistyksen seminaarissa Embodied safety and security in psychotherapy – The Fourth Archipelago seminar 2014.

26.9.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Anne Syvälahden ja Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen kanssa.

27.9.2014 Rauhallinen hengitys tyynnyttää mielen. Haastattelu Aamuset-lehdessä.

3.10.2014 Jännityksen käsittely ja jännitystä purkavat harjoitteet varhaiskasvatuksen arjessa. Yhteistyössä Reija Suntion ja Turun kesäyliopiston kanssa. Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsiryhmien kanssa työskentelevät.

4.10.2014 Kehotietoisuus ja mindfulness psykologin ammatissa. Luento ja käytännön harjoituksia Åbo akademin ja Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoille. Turku.

10.10.2014 Psykofyysinen psykoterapia, kehon ja mielen yhtäaikainen huomioiminen kuntoutumisessa. Luento VSSHP:n psykologien alueellisessa koulutuspäivässä, Turku.

24.10. ja 28.11.2014 Hengitystyöpaja KAT-terapeuteille. Tieteidentalo Helsinki.

26.10.2014 Sosiaalista kanssakäymistä on opeteltava. Haastattelu koskien jännittämistä Keskisuomalainen -lehdessä.

30.10.2014 Hengitys työvälineenä. Turun YTHS:n henkilökunta.

31.10.2014 Hengitys työvälineenä-koulutuspäivä yhteistyössä Porin kesäyliopiston kanssa.

7.11.2014 Psykofyysinen työpaja: asahi ja hengitys. Turun seudun koulupsykologien koulutus/virkistyspäivä.

10.11.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

13.-14.11.2014 Epävakaa persoonallisuus, mentalisaatioryhmä ja mielensisäinen hengitys. MBT-koulutus, Turun yliopiston lääket. tiedekunnan erikoistuvat psykiatrit/psykoterapiaopiskelijat. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

2.12.2014 Laajennettu laitos kirjasta Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena ilmestyi Mediapinnan kustantamana.

5.12.2014 Psykofyysinen hengitysterapia -koulutuspäivä yhteistyössä Rauman kesäyliopiston kanssa.

10.12.2014 Sosiaalisten tilanteiden pelko -ennaltaehkäisy ja hoito -luento. HUS-lastenpsykiatrian keskiviikkoluentosarjassa.

10.12.2014 Rentoutumisilta. Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

10.12.2014 Epäitsekäs äiti odottaa oikeaa hetkeä harrastukselleen. Haastattelu Me Naiset lehdessä.

17.12.2014 Haasteellinen potilas vastaanotolla. YTHS Turku, suunterveydenhuollon henkilökunta.