Hengittävä mieli

Ajankohtaista

Tulevat ja menneet tapahtumat löytyvät vuosittain eriteltynä tältä sivulta. Jos olet kiinnostunut tilaamaan vastaavan koulutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Koulutuksen voi järjestää myös etäyhteyden välityksellä (Zoom). Koulutukseen voi sisältyä ennakkotehtäviä ja -luettavaa, luennointia, keskustelua, ryhmätöitä sekä pieniä kehollisia harjoituksia. Etäkoulutus voidaaan tallentaa nauhoitteena, jolloin osallistujat pääsevät määräajan katselemaan sitä jälkeenpäin. Etäkoulutuksen voi myös tilata kokonaan nauhoitettuna, jolloin sitä voi esittää kohdeyleisölle sopivana ajankohtana.

2024

Meneillään olevat koulutukset

25.8.2021-8.11.2024 KAT HY 21 – ET-tasoinen psykoterapeuttikoulutus.  Yhteistyössä Leena Ehrlingin ja Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto ja Kognitiviis-analyyttinen psykoterapia ry.

14.9.2022-11.2025 KAT HY 22 – ET-tasoinen psykoterapeuttikoulutus. Yhteistyössä Leena Ehrlingin, Sami Kivikkokankaan, Sanna Maliniemen ja Leena Särkelän kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto ja Kognitiviis-analyyttinen psykoterapia ry. 

30.3.2023-5.12.2025 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Pääkouluttajana yhdessä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

9.10.2024- 11.4.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

Syyslukukausi

15.-16.8.2024 Vireystila, tunteet ja motivaatio työnohjauksessa. Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

21.-22.8.2024 Luovat menetelmät ja kehollisuus. KAT HY 22 -ryhmän seminaari. Yhteistyössä Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 26.-28.8.2024, 16.-18.9.2024, 24.-25.10.2024 ja 21.-22.11.2024. 

26.-28.8.2024 Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari, Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

11.9.2024 Nuoruusikäisen erityiskysymyksiä. Lyhytterapeuttinen työote ryhmissä. KAT HY 23 -ryhmän A seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

12.9.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

13.9.2024 Nuoruusikäisen erityiskysymyksiä. Lyhytterapeuttinen työote ryhmissä. KAT HY 23 -ryhmän B seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

16.-18.9.2024 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen toinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

19.9. ja 23.10.2024 ja Kehollinen mentalisaatio ja käytännön harjoituksia vanhemmuuden tukemiseen. Jatkokoulutus  MLL:n mentalisaatioon perustuvan vanhempainryhmän ohjaajakoulutukseen osallistuneille. 

3.-4.10.2024 Lopputyöseminaari 1. KAT HY 21 koulutusryhmä. Helsingin yliopisto.

9.10.2024- 11.4.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

9.-11.10.2024 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 1: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

16.10.2024 Psykofyysinen näkökulma tunnesäätelyyn. Kognitiivis-integratiivinen psykoterapiakoulutus. Järjestäjänä Helsingin yliopisto ja Varhaiskuntoutuksen Tukisäätiön Integrum Instituutti. 

17.-18.10.2024 Mielentäminen kliinisen potilastyön työnohjauksessa. Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

24.-25.10.2024 Hengitys ja vuorovaikutus. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

30.10.-1.11.2024 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 2: Keholliset mentelmät ja vuorovaikutus.  Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

6.11.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Varhan henkilökunta.

7.-8.11.2024 Lopputyöseminaari 2 ja koulutuksen päätös. KAT HY 21 -ryhmän seminaari. Yhteistyössä Leena Ehrlingin ja Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

20.11.2024 (tai 27.11.24) Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunnalle Helsingissä.

21.-22.11.2024 Surutyö, koulutuksen kertaus ja lopputyöt. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen neljäs seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

28.11.2024 Traumatisoituminen ja kehollisuus. Seminaari KAT HY 23 -ryhmä A. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

29.11.2024 Traumatisoituminen ja kehollisuus. Seminaari KAT HY 23 -ryhmä A. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

4.-5.12.2024 Hengitys tunnesäätelyn tukena ja kehollisen oireilun hoidossa. Osana tietoisuustaito -koulutusta TYKS:ssä. Yhteistyössä Siria Oy:n kanssa.

16.12.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

2025

Meneillään olevat koulutukset

14.9.2022-11.2025 KAT HY 22 – ET-tasoinen psykoterapeuttikoulutus. Yhteistyössä Leena Ehrlingin, Sami Kivikkokankaan, Sanna Maliniemen ja Leena Särkelän kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto ja Kognitiviis-analyyttinen psykoterapia ry. 

30.3.2023-5.12.2025 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Pääkouluttajana Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

9.10.2024- 11.4.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

9.1.2025-23.1.2026 Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Tampereella yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa 29.1.-7.5.2025. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto. 

20.8.2025-16.1.2026 Psykofyysisen psykoterapian perusteet. Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto. Lisätietoja myöhemmin.

Kevätlukukausi

9.1.2025-23.1.2026 Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

9.-10.1.2025 Kehollisuus työnohjauksessa. Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille -koulutuksen 1. seminaari. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Tampereella yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 29.-31.1., 26.-28.2., 27.-28.3. ja 6.-7.5.2025. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto. 

29.-31.1.2025 Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari, Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

5.2.2025 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa, järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

7.2.2025 Terapeutti yrittäjänä. KAT HY 22 -ryhmän seminaari. Yhteistyössä Leena Särkelän kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

12.-14.2.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 3: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä.  Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

26.-28.2.2025 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen toinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

6.-7.3.2025 Työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen. Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Seminaari Tampereella Varalan urheiluopistolla yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

12.-14.3.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 4: Traumaseminaari.  Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

20.-21.3.2025 Työnohjaajan ja -ohjattavan itsesäätely. Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille -koulutuksen 2. seminaari. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

27.-28.3.2025 Hengitys ja vuorovaikutus. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

9.-11.4.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 5: Lopputyö ja lopetusseminaari.  Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

6.-7.5.2025 Surutyö, koulutuksen kertaus ja lopputyöt. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen neljäs seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

24.-27.5.2025 Helpotuksen huokaus ja hengittävä liike. Hengitys ja jooga -workshop Italiassa. Yhteistyössä Rauni Tofferin ja Jonna Nykäsen kanssa. Hintatiedot päivittyvät piakkoin. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy. 

5.-6.6.2025 Mentalisaatio eli mielentäminen työnohjauksessa. Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille -koulutuksen 3. seminaari. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

12.-14.6.2025 Kokonaisia kohtaamisia – Keho psykoterapiassa ja taideterapioissa -kongressi Turussa Linnasmäen kokoushotellissa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto ja lukuisa 30 psykoterapian ja luovien terapioiden yhdistyksiä ja toimijoita. Early Bird ilmoittautuminen avautuu piakkoin!

Syyslukukausi

14.-15.8.2025 Haastavat asiakastilanteet. Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille -koulutuksen 4. seminaari. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

20.8.2025-16.1.2026 Psykofyysisen psykoterapian perusteet. Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto. Lisätietoja myöhemmin.

20.-22.8.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 1: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan. Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Helsingin kesäyliopisto.

29.-31.8.2025 Hengittävä parisuhdeviikonloppu. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Lisätietoja myöhemmin.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 2.-4.9., 8.-10.10., 6.-7.11. ja 27.-28.11.2025.  Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto. 

2.-4.9.2025 Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto.

12.9.2025 Lopputyöseminaari 1. KAT HY 22 -ryhmän seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

17.-19.9.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 2: Keholliset mentelmät ja vuorovaikutus.  Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Helsingin kesäyliopisto.

8.-10.10.2025 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena kouluksen toinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto.

11.10.2025 Rauhoittuminen kehollisin ja vuorovaikutuksellisin keinoin – vagushermon etujuosteen ja oksitosiinijärjestelmän merkitys. Joogaterapiakoulutuksen seminaaripäivä. Helsinki.

22.-24.10.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 3: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä.  Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Helsingin kesäyliopisto.

29.-30.10.2025 Auttajan, autettavan ja yhteisön rajat. Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille -koulutuksen 5. seminaari. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

31.10.2025 Tyhjyyden äärellä. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Järjestäjä Turun kesäyliopisto. Lisätietoja myöhemmin.

6.-7.11.2025 Vuorovaikutus ja hengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä  Kymenlaakson kesäyliopisto.

14.11.2025 Lopputyöseminaari 2 ja koulutuksen päättäminen. KAT HY 22 -ryhmän seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

19.-21.11.2025 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 4: Trauma- ja referaattiseminaari.  Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Helsingin kesäyliopisto.

27.-28.11.2025 Surutyö, kertaaminen ja koulutuksen päättyminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus. Neljäs seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto.

4.-5.12.2025 Integraatio: Keho, mieli, ympäristö ja työnohjaus. Psykofyysisen psykoterapian työnohjaajakoulutus – luontopainoteinen näkökulma. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

2026

Meneillään olevat koulutukset

9.1.2025-23.1.2026 Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

20.8.2025-16.1.2026 Psykofyysisen psykoterapian perusteet. Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 28.-30.1., 4.-6.3., 26.-27.3. ja 23.-24.4.2026. Lisätietoja myöhemmin.

Kevätlukukausi

14.-16.1.2026 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 5: Lopputyö ja lopetusseminaari.  Yhteistyössä Aune Karhumäen kanssa. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

22.-23.1.2026 Keholliset menetelmät työssäjaksamisen tukena ja koulutuksen päättyminen. Kehollisuus työnohjauksessa – täydennyskoulutus kliinisen työn työnohjaajille -koulutuksen 5. seminaari. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Tampereen kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 28.-30.1., 4.-6.3., 26.-27.3. ja 23.-24.4.2026. Lisätietoja myöhemmin.

28.-30.1.2026 Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari, Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. 

5.2.2026 – syyskuu 2028 Luontopainotteinen psykofyysinen työnohjaajakoulutusUusi koulutusryhmä alkaa! Pääkouluttajat Laura Mannila ja Minna Martin. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Lisätietoja myöhemmin.

5.-6.2.2026 Luontopainotteinen psykofyysinen työnohjaajakoulutus. Seminaari 1: Johdatus työnohjaukseen ja holistiseen ihmiskuvaan. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

23.2.-22.5.2026 Psykofyysinen työote lyhytterapioissa. Uusi koulutuskokonaisuus alkaa! Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. Lisätietoja myöhemmin.

  1. jakso: Lyhytkestoisen työskentelyn aloittaminen, tavoite, fokus. Kehollisen työskentelyn esittely. Psykofyysisen työvälineet.
  2. jakso:  Keskivaiheen työskentely. Tunnekokemusta syventäviä tekniikoita. Vireystilan säätely.
  3. jakso: Työskentelyn lopetusvaihe. Yhteenveto, luopuminen.

4.-6.3.2026 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen toinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. 

26.-27.3. 2026 Hengitys ja vuorovaikutus. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. 

23.-24.4.2026 Surutyö, koulutuksen kertaus ja lopputyöt. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen neljäs seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. 

11.-12.6.2026 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Seminaari 3: Psykofyysinen työote työnohjauksessa. Yhteistyössä Mirka Lammin kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopiusto.

Syyslukukausi

27.-28.8.2026 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Seminaari 4: Vireystila, tunteet ja motivaatio työnohjauksessa. Yhteistyössä  Jaana Rajaveräjän kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopiusto.

 

2027

Meneillään olevat koulutukset

helmikuu 2026 – syyskuu 2028 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Pääkouluttajat Laura Mannila ja Minna Martin. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

Kevätlukukausi

28.-29.1.207 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Seminaari 6: Mielentäminen kliinisen potilastyön työnohjauksessa. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

13.-14.5.2027 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Seminaari 7: Työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen. Yhteistyössä Jaana Rajaveräjän kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Syyslukukausi

2.-3.9.2027 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Seminaari 8: Työnohjauksen erilaiset ympäristöt. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

2028

Meneillään olevat koulutukset

helmikuu 2026 – syyskuu 2028 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Pääkouluttajat Laura Mannila ja Minna Martin. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

Kevätlukukausi

 

Syyslukukausi

28.-29.9.2028 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Seminaari 13: Integraatio – keho-mieli-ympäristö-työnohjaus. Koulutus päättyy. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Menneet tapahtumat
2009

1.7.2009 Toiminimi Hengittävä mieli perustettu.

21.8.2009 Tammikuussa aloittanut Hengityskouluohjaaja -koulutusryhmä jatkaa kesätauon jälkeen. Kouluttajat Maila Seppä & Minna Martin. Yhteisytössä Turun kesäyliopiston kanssa.

22.8.2009 Kotisivut avattu.

4.9.2009 Hengittävä kohtaaminen -luento/workshop Saaristoseminaarissa. Järjestäjä Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys. Kouluttajat Minna Martin, Maila Seppä ja Tiina Törö.

5.11.2009 Hengitys työvälineenä -luento Turun kaupungin suun terveydenhuollon henkilökunnalle.

30.1.-11.12.2009 Hengityskouluohjaaja -koulutus päättyi. Kouluttajat Maila Seppä & Minna Martin. Yhteistyössä Turun kesäyliopisto kanssa.

2010

12.1.2010 alkaen yksityisvastaanotto Psykofyysisen terapian keskuksessa, Jarrumiehenkatu 7, Turku.

12.1.2010 kotisivujen ilme uudistui, suunnittelu Tiina Törö.

19.2.2010 alkaen vuoden kestävä Hengitys työvälineenä –koulutus (hengityskouluohjaaja). Kouluttajat Maila Seppä & Minna Martin. Yhteistyökumppaneina Turun kesäyliopisto ja Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys.

Ulos oravanpyörästä. Haastattelu Painonvartijat -lehdessä 2/2010, s. 16-17 koskien repsahtamista painonhallintapyrkimyksissä.

Haluatko hengittää hyvin? Haastattelu Evita -lehdessä 4/2010, s. 98-100.

14.4.2010 Hengitys työvälineenä. Luento YTHS:n Turun suun terveydenhuollon henkilökunnalle.

27.8.2010 Hengittävä kohtaaminen. Luento ja käytännön harjoituksia Tietoisuustaitopohjaisen kognitiivisen terapian kesäkongressissa Helsingissä, järjestäjänä Integrum Instituutti. Kouluttajat Minna Martin & Maila Seppä.

16.9.2010 Breathing as a tool to improve selfregulation and selfreflection -workshop pohjoismaisessa opiskelijaterveydenhuollon kongressissa Oslossa.

27.10.2010 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Luento psykiatripäivillä Helsingissä.

28.10.2010 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Luento YTHS:n Turun aseman yleisterveyden väelle.

28.10.2010 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Luento Lounais-Suomen fysioterapeuttien hengitysseminaarissa Turussa.

4.11.2010 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Luento ja käytännön harjoittelua Vaasan YTHS:n henkilökunnalle.

19.2.-3.12.2010 Hengitys työvälineenä -koulutus päättyi. Kouluttajat Maila Seppä & Minna Martin. Yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa.

10.12.2010 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirja ilmestyi! Kirjoittajat Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen, Tiina Törö, Benita Lillrank. Kustantaja Mediapinta.

Esiintymistä saa jännittää. Haastattelu Uratie lehdessä 12/10.

2011

 

Täydellinen tällaisena. Liiku itsesi ihanaksi. Haastattelu Sport -lehdessä 1/11, s.21-23. Koskien ruumiinkuvaa.

15.1.2011 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirjan julkistamisjuhla Kårenilla Turussa. Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistyksen ja kirjan kirjoittajien järjestämään tilaisuuteen osallistui 140 aiheesta kiinnostunutta.

17.1.2011 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Luento TYKS:n yleissairaalapsykiatrisessa koulutuksessa.

28.1.2011 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu) alkaa Siuntion hyvinvointikeskuksessa. Kouluttajina Maila Seppä & Minna Martin. Yhteistyökumppaneina Turun kesäyliopisto ja Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys.

1.2.2011 Radiohaastattelu Vega Åboland: Unik bok om andningsteknik har getts ut i Åbo.

12.2.2011 Kalelva Moni nuori jännittää esilläoloa.

15.2.2011 Keskipohjanmaa Esiintymisjännitys voi viivästyttää jopa opintoja.

24.2.2011 Hengitysterapeutin työkirja on valmistunut ja ensimmäiset kappaleet on postitettu tilaajille. Kirjoittajat Minna Martin & Maila Seppä. Omakustanne.

28.2.2011 Sanoja terveydestä. Kun mieli ja ruumis ovat tasapainossa, tuntuu hengittäminen itsestään selvältä. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirjan lyhyt esittely Turun sanomien terveyssivulla (s. 19).

3.3.2011 Hengittämisestäkin voi oppia. Haastattelu YLE Turun radiossa.

3.3.2011 Hengitys Lounais-Suomen tv-uutisissa, YLE TV2.

3.3.2011 Työstressi tuntuu hengityksessäkin. YLE Turku.

7.3.2011 Hengittämällä hyvinvointia. Luento & hengähdyshetki kansainvälisen naistenpäivän seminaarissa Turussa.

Rakkaus iskee puntariin. Haastattelu Painonvartiat -lehdessä 2/2011 s. 26-29.

14.3.2011 Hengitys yhdistää mielen ja kehon. Kirjaesittely Helsingin sanomissa.

24.-25.3.2011 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirja ja Hengitysterapeutin työkirja näytteillä ja myynnissä Merkitykselliset mielikuvat eheytymisen voimavaroina -seminaarin yhteydessä. Finlandiatalo, Helsinki.

25.3.2011 Haastattelu Psykologi -lehdessä 2/2011: Aina voi hengittää (s. 17-18).

31.3.2011 Jännittäviä ihmisiä. Haastattelu Turun ylioppilaslehdessä 06/11.

14.4.2011 Hengitys työvälineenä. Koulutus Tupsyn (Turun seudun psykologiyhdistys ry) jäsenille.

28.4.2011 Psykofyysinen hengitysterapia. Luento ja käytönnön harjoituksia, erikoistumisopintojen opiskelijat Turun AMK:ssa.

6.5.2011 Hengityskirja esillä Lääkärilehden numerossa 18/2011, s. 1537 otsikolla Hengittämättä – hiljaa – saa hengittää.

11.5.2011 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Luento ja käytännön harjoituksia HUS:n naisten- ja lastentautien osastojen fysioterapeuteille.

12.5.2011 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Luento YTHS:n Helsingin aseman yleisterveyden väelle.

18.5.2011 Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutus Turussa. Kouluttajina psykologit Minna Martin ja Anne Syvälahti.

20.5.2011 Esiintymisjännitys stressaa – opettele hallitsemaan ja purkamaan jännitystä. Ellit -sivusto.

25.5.2011 Matti Keinänen & Minna Martin: Mielen hengitys paniikkihäiriön psykodynamiikassa ja psykoterapiassa. Artikkeli lehdessä Psykoanalyyttinen psykoterapia nro7/2001.

27.5.2011 Hengitys ja kosketus potilaan rauhoittamisessa. Alustus ja käytännön työskentelyä. TYKS:n kliinisen neurofysiologian osaston henkilökunnan TYHY-/koulutuspv.

9.6.2011 Tough for the Mind, Rough for the Body. A keynote lecture in EUSUHM, the 16th Congress of the European Union for School and University Health and Medicine, Moscow.

12.8.2011 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Turussa. Kouluttajina psykologit Minna Martin ja Anne Syvälahti.

6.9.2011 Huojentavaa voimaa opiskelijalle. Yksilöhoitoa vai vertaistukea. Haastattelu Turun sanomien erikoisliite Teemassa 6.9.2011.

10.9.2011 Psykofyysinen hengitysterapia -luento ja käytännön harjoituksia Tietoisuustaidot terapian ja itsehoidon apuvälineenä -koulutuksen osallistujille, Helsinki. Yhteistyössä Integrum-instituutin kanssa.

Uusiin ulottuvuuksiin. Haastattelu venyttelemiseen motivoitumisesta. Trendi 10/2011.

Oi siellä jossain mun. Haastattelu koskien vaihto-opoiskeluvuoden parisuhdekokemuksia. Turun ylioppilaslehti 10/2011.

Hengitysterapeutin työkirja siirtyi täyskustanteeksi Mediapinnalle!

28.9.2011 Rauhoittava hengitys. Tyhy-päivä Tampereen YTHS:n henkilökunnalle.

1.10.2011 Psykofyysinen hengitysterapia. Minna Martin ja Maila Seppä. Koulutuspäivä Psykofyysinen fysioterapia ry:n Hengitys-seminaarissa.

4.10.2011 Psykofyysinen hengitysterapia. Luento ja käytönnön harjoituksia. Turun AMK.

13.10.2011 Ryhmätoiminta opiskelijaterveydenhuollossa. Luento Kuraattoripäivillä Turussa.

26.10.2011 Psykofyysinen terapia syömishäiriöiden hoidossa. Luento Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry:ssä.

29.10.2011 Hengitysworkshop. Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistyksen jäsenilta Helsingissä.

Luettua – kuunneltua -katsottua. Hengityskirjan esittely Therapeian Psykoterapia -lehdessä 3/2011.

2.11.2011 Hengitys työvälineenä. Koulutuspäivä HYKS Psykiatrian tulosyksikön fysioterapeuteille.

9.11.2011 Hengittävät mielikuvat itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Minna Martin ja Benita Lillrank. Luento Turun Lääketiedepäivillä, sessiossa Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – sanoista tekoihin.

17.11.2011 Esiintymisjännityksen ja sosiaalisten tilanteiden pelon hoito ryhmässä. Psykologimessut, Helsinki.

17.11.2011 Kevyt kuin henkäys. Haastattelu Voi hyvin -lehdessä 9/2011, s. 48-52.

17.11.2011 Terapeuttinen hengitys. Kirjaesittely Psykologia -lehdessä 05 / 2011, s. 379-378.

18.11.2011 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu) päättyi Siuntiossa. Yhteistyössä Maila Sepän ja Turun kesäyliopiston kanssa.

25.11.2011 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Helsinki, yhteistyössä Helsingin opetusviraston kanssa. Kouluttajina psykologit Minna Martin ja Anne Syvältahti.

1.12.2011 Rohkeasti päin punaista. Haastattelu Cosmopolitan 12/2011.

2.12.2011 Opiskelijoiden mielenterveys & Hengitys työvälineenä. Luento Turun konservatorion opetushenkilökunnan virkistyspäivässä.

7.12.2011 Jännät paikat. Haastattelu Me naiset 49/2011.

9.-10.12.2011 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Turku, yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa. Kouluttajina psykologit Minna Martin ja Anne Syvältahti.

14.12.2011 Työväline kätilölle – hengitys vuorovaikutuksen tukena. Kirjaesittely Kätilölehdessä 7/2011, s. 20.

2012

14.1.2012 Hengitys työvälineenä. Koulutuspäivä Suomen Tanssiterapiayhdistyksen jäsenille Tampereella.

19.1.2012 Valmentajan kirjat: Hengitys silta mielen ja ruumiin välillä. Kirjaesittely Valmentaja -lehdessä 1/2012, s. 35.

20.1.2012 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena-koulutus (hengityskoulu) Turussa. Kouluttajina Maila Seppä & Minna Martin. Yhteistyökumppaneina Turun kesäyliopisto ja Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistys.

28.1.2012 Rentoutuminen ja stressinhallinta. Luento Turun hammaslääkäriseuran päivillä.

17.2.2012 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjä Psykologiainstituutti, Helsinki. Kouluttajina psykologit Minna Martin ja Anne Syvälahti.

29.2.2012 Hengityspäivä Länsi-Uudenmaan sairaalassa Tammisaaressa.

14.3.2012 Psykofyysinen hengitysterapia. Luento ja käytönnön harjoituksia. Turun AMK:n täydennyskoulutus.

15.3.2012 Tietoisuustaidot depression hoidossa. Luento psykiatripäivien satelliittisymposiumissa Helsingissä.

17.3.2012 Hengitys työvälineenä. Koulutus Suomen ratsastusterapeutti ry:n vuosikokouksen yhteydessä. Ypäjä.

23.3.2012 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Anne Syvälahden ja  Oulun psykologiyhdistyksen kanssa.

24.3.2012 Psykofyysiset työtavat psykoterapiassa, psykofyysinen hengitysterapia. Luento ja käytännön harjoituksia, Oulu. Yhteistyössä Integrumin kanssa.

29.3.2012 Nuoren ponnistautuminen kohti aikuisuutta. Luento Psyko-teamin koulutuspäivillä Helsingissä.

10.4.2012 Mielensisäinen hengitys – Psykofyysinen ja psykoterapeuttinen näkökulma. Luento Tulevaisuuden ystävien Keskusteleva psykologia -seminaarissa Helsingissä.

19.4.2012 Pesäpallosta porraskävelyyn. Haastattelu Turun ylioppilaslehdessä 7/2012 koskien liikuntatuutorointia.

9.5.2012 Tietoisuustaidot unihäiriöiden hoidossa. Luento Turunmaan Duodecim-seuran vuosikokouksessa.

10.5.2012 Psykofyysinen hengitysterapia ja unihäiriöt. Luento Turun yliopiston uniseminaarissa. Minna Martin & Benita Lillrank.

11.5.2012 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa.

18.5.2012 Apua paniikki. Haastattelu Suosikki -lehdessä.

13.6.2012 alkaen Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu) alkaa Tampereella. Kouluttajina Maila Seppä & Minna Martin. Yhteistyökumppanina Tampereen AMK.

4.-25.6.2012 Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

12.-21.7.2012 Hengittävä mieli oli tukemassa Lacrossen alle 19-vuotiaiden maailmanmestaruuskisoja Turussa.

7.-28.8.2012 Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

6.-7.9.2012 Ryhmänohjaajien täydennyskoulutuspäivä: ohjaajan jaksaminen ja jännittäjäryhmän ohjaaminen. YTHS, Turku.

7.9.2012  Ei hätää fuksi. Kuinka uida pois painostavasta tilanteesta. Haastattelu Turun ylioppilaslehdessä 9/2012.

8.9.2012 Hengitys työvälineenä urheiluvalmennuksessa ja liikunnanohjauksessa. Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen koulutuspäivä. Turku.

13.9.2012 Sigh of relief – psychophysical tools for self-regulation and stress management. A keynote lecture in the 16th Nordic Congress for Student Health, Helsinki.

15.9.2012 Psykofyysiset työtavat psykoterapiassa, psykofyysinen hengitysterapia. Luento ja käytännön harjoituksia. Helsinki. Yhteistyössä Integrumin kanssa.

27.9.2012 Opiskelijoiden masennus vähenee. Haastattelu Turun sanomissa.

1.10.2012 Book section: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaiktuksen tukena (Breathing as a support of self-regulation and interaction). The Scandinavian Psychoanalytic Review (2012) 35, 71-74. Reviewed by Aira Laine.

8.10.2012 Psykosomaattinen oireilu – potilasopas Uusittu painos ilmestynyt. YTHS opassarja.

13.10.2012 Hengityspäivä. Koulutuspäivä yhteistyössä Tulevaisuuden ystävät ry:n kanssa, Helsinki.

25.10.2012 Stressinhallinta. Luento ja käytännön harjoituksia Turun seudun hammaslääkäreille.

26.10.2012 Hengitys työvälineenä. Koulutuspäivä Tammisaaren terveyskeskuksen suun terveydenhuollon henkilökunnalle.

10.-31.10.2012 Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

2.11.2012 Hengitys Puoli Seitsemän, PS -ohjelmassa.

10.11.2012 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Anne Syvälahden ja Turun kesäyliopiston kanssa.

16.11.2012 Hengityskoulu radion Tiedeykkönen ohjelmassa.

16.11.2012 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (90 h) Tampereella päättyy. Yhteistyössä Maila Sepän ja Tampereen AMK:n kanssa.

22.11.2012 Hengitys työvälineenä terapiassa. Koulutus ratkaisu-ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien opiskelijoille Turussa.

23.11.2012 Psykofyysinen hengitysterapia ja unihäiriöt. Luento unihoitajien koulutustilaisuudessa Turussa.

26.11.2012 Jännittjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Anne Syvälahden ja Kuopion kaupungin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen/Osaava-hankkeen kanssa.

6.-27.11.2012 Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

30.11.2012 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (90 h) Turussa päättyy. Yhteistyössä Maila Sepän ja Turun kesäyliopiston kanssa.

12.12.2012 Hengitys fysioterapeutin työvälineenä. Koulutuspäivä HUS:n medisiinisen tulosyksikön fysioterapeuteille (iho- ja allergiasairaala, syöpätautien klinikka ja neurologian kuntoutuspoliklinikka)

Hengityskirjan pohjalta kirjoitettu artikkeli Hengittääkö puhallinmusiikki raskaasti? Musiikin suunta, musiikintutkimuksen aikakauslehti, nro 3-4, 2012. Kirjoittaja MuL, puhallinpedagogi Tapio Korpela.

2013

8.1.-28.5.2013 Asahi-ryhmä Turun YTHS:n ja Kirkkotien terveysaseman henkilökunnalle.

10.1.2013 Hengitys työvälineenä- luento ja käytännön harjoituksia. Kymenlaakson kesäyliopisto. Koulutuspaikkakunta Kouvola.

11.1.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Anne Syvälahden ja Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa. Koulutuspaikkakunta Kouvola.

27.1.2013 Hengitysterapiassa on trendin ainekset. Haastattelu Turun sanomissa.

1.2.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Anne Syvälahden ja psykologianopettat ry:n kanssa Helsingissä.

3.2.2013 Hengittävä liikeTurun naisvoimistelijoissa aikuisliikkujille ja ohjaajille.

6.2.2013 Anna jännittäjän täristä. Haastattelu Utain-lehdessä 5/2013, s. 4-5 (Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen viikkolehti).

7.2.2013–18.10.2013 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus Turussa yhteistyössä Maila Sepän ja Turun kesäyliopiston kanssa. Yhteensä 70 lähiopetustuntia.

15.2.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Anne Syvälahden ja Turun kesäyliopiston kanssa.

1.3.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Anne Syvälahden ja Psykologiainstituutin kanssa Helsingissä.

16.3.2013 Hengitys työvälineenä. Luento Rauman puhallinpäivillä.

10.4.2013 Tervetuloa ramppikuume. Haastattelu Kotivinkki-lehdessä 7/2012, s. 84-86.

19.4.2013 Hengitysiltapäivä kognitiivis-analyyttisen psykoterapian VET-koulutusryhmälle.

26.4.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Anne Syvälahden ja Kuopion kaupungin lukiokoulutuksen/Osaava-hankkeen kanssa. Kuopion koulutoimen työntekijöille.

14.5.2013 Miksi sinua huimaa – selvitä syy aina! Haastattelu Kauneus ja terveys -lehdessä.

3.6.2013 Hengityspäivä Turun YTHS:n mielenterveyden väelle.

5.6.2013 Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa. Luento THL:n opiskeluterveyspäivillä.

7.6.2013 Hengitä sisko! Haastattelu Iiris-lehdessä 5/2013, s. 100-102.

12.6.-25.10.2013 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (70/90 h) yhteistyössä Maila Sepän ja Tampereen AMK:n kanssa.

28.6.2013 The best way to overcome social phobia and anxiety is to participate in a group. An oral presentation in EUSUHM London.

18.7.2013 Me jännittäjät. Haastattelu Iltalehden Taustat & Tekijät -liitteessä, s. 4-5.

7.8.2013 Verrytellen uuteen työkauteen. Haastattelu Turun yliopiston henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen intranet Soihtussa.

7.8.2013 Hengityspäivä Kemissä. Yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa.

8.8.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Kemissä yhteistyössä Anne Syvälahden ja Lapin kesäyliopiston kanssa.

9.8.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Rovaniemellä yhteistyössä Anne Syvälahden ja Lapin kesäyliopiston kanssa.

10.8.2013 Ahdistus vaivaa opiskelijoita. Haastattelu Aamuset-lehdessä.

20.8.-10.12.2013 Asahi-ryhmä Turun YTHS:n ja Kirkkotien terveysaseman henkilökunnalle.

28.8.2013 Hengitys itsesäätelyn tukena hammaslääketieteen opiskelijalla. Turun yliopisto.

27.9.2013 Hengittävä mieli oli tukemassa Åbo akademin psykologian opiskelijoiden 1. vuosikurssin haalarihankintaa.

28.9.2013 Psykofyysiset työtavat psykoterapiassa. Psykofyysinen hengitysterapia -luento ja käytännön harjoituksia. Helsinki. Yhteistyössä Integrumin kanssa.

4.10.2013 Breathing as a tool for psychotherapist. A workshop presentation in ICATA 5th Inernational Conference in Málaga.

11.10.2013 Hengitys työvälineenä. Koulutus on kolmipäiväinen ja jatkuu 30.-31.1.2014. Yhteistyökumppanina KYS, Kuopio.

15.10.2013 Psykofyysinen hengitysterapia. Luento TYKS:n keuhkopoliklinikan viikkomeetingissä.

19.10.2013 Psykofyysiset työtavat psykoterapiassa. Psykofyysinen hengitysterapia -luento ja käytännön harjoituksia. Oulu. Yhteistyössä Integrumin kanssa.

28.10.2013 Hengityksen säätely unettomuuden hoidossa. Luento Suomen Unitutkimuseuran ja Uniliiton yhteisillä valtakunnallisilla koulutuspäivillä Helsingissä.

31.10.2013 Hengitys psykoterapeutin työvälineenä. Etelä-Karjalan Psykoterapiaseuran jäsenet, Lappeenranta.

4.11.2013 Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi. Luento Turun yliopiston lääketieteen tdk:n stressilääketieteen opintojaksossa.

7.11.2013 Luento: Hellittäminen ja itsestä huolenpitäminen. Turun urheiluliiton Ellit-ryhmä.

8.11.2013 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Psykologiainstituutin kanssa Helsingissä.

12.11.2013 Ashi-tunti Raision Ihalan koulun opettajille.

14.11.2013 Rauhoittumis ja hellittämisharjoituksia. Turun urheiluliiton Ellit-ryhmä.

20.11.2013 Jaksa paremmin työssäsi – Miten työkuormittavuuteen voi vaikuttaa?  Avoin yleisöluento Raision kaupungikirjastossa, järjestäjä Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

25.11.2013 Tupsyn ammatti-ilta psykologian opiskelijoille. Turun seudun psykologit ry ja Turun yliopiston ja Åbo akademin psykologian opiskelijat.

26.11.2013 Esiintymisjännitys –  5 vinkkiä. Haastattelu Terve.fi sivustolla.

28.11.2013 Psykofyysinen hengitysterapia -koulutuspäivä. Päijät-Hämeen keskussairaala, yleissairaalapsykiatrian pkl:n, kipupkl:n ja kuntoutuksen työryhmän henkilökunta. Lahti.

2014

13.1.-9.6.2014 Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

10.1.2014 Hengityspäivä Tampereella. Koulutuksen järjestäjä toimintaterapia Tammisto, kohderyhmä: lasten kanssa työskentelevät yksityiset toimintaterapeutit.

14.1.- 6.5.2014 Asahi-ryhmä Raision Ihalan koulun opettajille.

16.-17.1.2014 Hellitä hengitä ja kohtaa – hengitysterapeutin jaksaminen ja uudistuminen. Koulutuspäivä Turussa Hengityskouluohjaaja/Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen käyneille yhteistyössä Maila Sepän, Turun kesäyliopiston ja Suomen psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen kanssa.

18.1.2014 Tutustumismatka hengitykseen. Yhteistyössä Maila Sepän, Turun kesäyliopiston ja Suomen psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen kanssa.

25.1.2014 Vuorovaikutus hoitotiimissä -luennot Turun hammaslääkäri- ja hammashoitajapäivillä.

28.1.2014 Hetki jolloin ei tarvitse edes hengittää. Etelä-Suomen Sanomat.

28.1.2014 Asijantuntija: Rauhoittumiseen käytetään väärää ohjetta. Savon Sanomat.

28.1.2014 Sisäänhengittäminen ei olekaan paras tapa rauhoittua. Talouselämä.

28.1.2014 Tauko uloshengityksen jälkeen – “Levollisuuden aikaa”. Karjalainen.

30.-31.1.2014 Hengityspäivät Kuopiossa yhteistyösssä KYS:n kanssa. Jatkoa syksyn 2013 koulutuspäivälle.

5.-7.2., 12.-14.3., 23.-24.4.2014 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Kauniaisissa yhteistyössä Maila Sepän, Turun kesäyliopiston ja Suomen psykofyysisen psykoterapiayhdistyksen kanssa.

28.2.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Kymenlaakson nuorisopsykiatrian avohoidon henkilökunnalle Kuusankoskella.

5.3.2014 Vuorovaikutus suun terveydenhuollon hoitotiimissä -luento Turun YTHS:n suun terveydenhuollon väelle.

5.3.2014 Hengitysterapeutin työkirja, 3. korjattu painos on ilmestynyt.

11.3.2014 Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa -luento Koulu & Opiskeluterveys 2014 messuilla Helsingin messukeskuksessa.

20.3.2014 Asahi Turun urheiluliiton Ellit-ryhmälle.

21.3.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Anne Syvälahden ja Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen kanssa.

27.3.2014 Rentoutumisilta. Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

10.4.2014 Lasten kuritus tuomitaan yhä jyrkemmin. Haastattelu Helsingin Sanomissa.

15.4.2014 Hengitys yhdistää kehon ja mielen. Haastattelu Hengitys -lehdessä 2/2014, s. 16-18.

8.-9.5.2014 Haasteelliset potilastilanteet -seminaari kognitiivis-analyyttisen psykoterapian perustaidot -koulutuksessa, yhteistyössä Outi Vaarnamon kanssa.

14.5.2014 Kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen lähestymistapa psykologin työssä
-luento Salon TE-toimiston psykologeille.

15.-16.5.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä HYKS:n nuorisopsykiatrian klinikkaryhmän kanssa.

25.5.2014 Jännittäminen pitäisi hyväksyä osaksi elämää. Vastine artikkeliin Lääkäri: Punastujat ovat sosiaalisia pelkureita. Helsingin sanomat.

2.6.2014 Hengitysiltapäivä. Helsingin tyttöjentalon henkilökunta. Suomenlinna, Helsinki.

11.6.2014 Hengitys työvälineenä yhteistyössä Psykologiainstituutin kanssa. Helsinki.

12.6.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Psykologiainstituutin kanssa. Helsinki.

31.7.2014 Psykofyysinen hengitysterapia -koulutuspäivä Rovaniemellä yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa.

1.8.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus Rovaniemellä yhteistyössä Anne Syvälahden ja Lapin kesäyliopiston kanssa.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Kuopiossa 13.-15.8., 17.-19.9., 15.-17.10.2014 . Yhteistyössä Maila Sepän ja Turun kesäyliopiston kanssa.

19.8.2014 alkaen Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

27.8.2014 Hengitys itsesäätelyn tukena hammaslääketieteen opiskelijoilla. Turun yliopisto.

4.9.2014 Asahi Turun urheiluliiton Ellit-ryhmälle.

10.9.2014 Psykologi hyvinvointiryhmän ohjaajana. TY psykologian oppiaine.

13.9.2014 Breathing as a tool for self-soothing and inner safety. Luento ja käytännön harjoituksia Suomen psykofyysisen psykoterapian yhdistyksen seminaarissa Embodied safety and security in psychotherapy – The Fourth Archipelago seminar 2014.

26.9.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Yhteistyössä Anne Syvälahden ja Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksen kanssa.

27.9.2014 Rauhallinen hengitys tyynnyttää mielen. Haastattelu Aamuset-lehdessä.

3.10.2014 Jännityksen käsittely ja jännitystä purkavat harjoitteet varhaiskasvatuksen arjessa. Yhteistyössä Reija Suntion ja Turun kesäyliopiston kanssa. Kohderyhmä: varhaiskasvatuksen henkilöstö ja lapsiryhmien kanssa työskentelevät.

4.10.2014 Kehotietoisuus ja mindfulness psykologin ammatissa. Luento ja käytännön harjoituksia Åbo akademin ja Helsingin yliopiston psykologian opiskelijoille. Turku.

10.10.2014 Psykofyysinen psykoterapia, kehon ja mielen yhtäaikainen huomioiminen kuntoutumisessa. Luento VSSHP:n psykologien alueellisessa koulutuspäivässä, Turku.

24.10. ja 28.11.2014 Hengitystyöpaja KAT-terapeuteille. Tieteidentalo Helsinki.

26.10.2014 Sosiaalista kanssakäymistä on opeteltava. Haastattelu koskien jännittämistä Keskisuomalainen -lehdessä.

30.10.2014 Hengitys työvälineenä. Turun YTHS:n henkilökunta.

31.10.2014 Hengitys työvälineenä-koulutuspäivä yhteistyössä Porin kesäyliopiston kanssa.

7.11.2014 Psykofyysinen työpaja: asahi ja hengitys. Turun seudun koulupsykologien koulutus/virkistyspäivä.

10.11.2014 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

13.-14.11.2014 Epävakaa persoonallisuus, mentalisaatioryhmä ja mielensisäinen hengitys. MBT-koulutus, Turun yliopiston lääket. tiedekunnan erikoistuvat psykiatrit/psykoterapiaopiskelijat. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

2.12.2014 Laajennettu laitos kirjasta Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena ilmestyi Mediapinnan kustantamana.

5.12.2014 Psykofyysinen hengitysterapia -koulutuspäivä yhteistyössä Rauman kesäyliopiston kanssa.

10.12.2014 Sosiaalisten tilanteiden pelko -ennaltaehkäisy ja hoito -luento. HUS-lastenpsykiatrian keskiviikkoluentosarjassa.

10.12.2014 Rentoutumisilta. Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

10.12.2014 Epäitsekäs äiti odottaa oikeaa hetkeä harrastukselleen. Haastattelu Me Naiset lehdessä.

17.12.2014 Haasteellinen potilas vastaanotolla. YTHS Turku, suunterveydenhuollon henkilökunta.

2015

7.1.-10.6.2015 Asahi-ryhmä Turun YTHS:llä.

7.1.2015 Ylitä kynnys, tutustu itseesi! Haastattelu koskien liikuntaharrastuksen aloittamista Me naiset Sport -lehdessä, s. 56-58.

8.1.2015 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirjan esittely Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

16.1.2015 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus yhteistyössä Psykologiainstituutin kanssa. Helsinki.

23.1.2015 Psykofyysinen lähestymistapa kipuun ja tunnesäätelyyn -koulutus Tampereella yhteistyössä Psykologiainstituutin kanssa.

4.2.2015 Aina voi kuitenkin hengittää. Kirja-arvio Fysioterapialehdessä 1/2015.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Tampereella yhteistyössä Maila Sepän ja Tampereen AMK:n kanssa 11.-13.2.2015, 11.-13.3.2015 ja 15.-17.4.2015, yhteensä 70 tuntia.

20.2.2015 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena kirjan arvio Joogalehdessä 1/2015.

26.2.2015 Martin, M. & Suntio, R. Lapsi oppii jännittämään. Artikkeli lehdessä: Slalli, Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 2/2015, s. 18-21.

27.2.2015 Hengitys – suuri liikuttaja. Haastattelu Pyhäkoululehdessä.

15.3.2015 Liikkujan hengitys. Luento ja käytännön harjoituksia. Turun urheiluliiton Supertreenit.

18.3.2015 Hengitys vain virtaa. Kirjaesittely Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

18.-19.3.2015 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. HUS:n fysioterapeutit, Helsinki.

20.3.2015 Hengitys työvälineenä koulutuspäivä ProNeuronin henkilökunnalle, Espoo.

24.3.2015 Hengitys psykoterapeutin työvälineenä. Turun yliopiston lääketieteen tiedekunnan erikoistuvat psykiatrit/psykoterapiaopiskelijat.

24.3.2015 Kirja-arvio Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Perheterapeuttilehdessä 1/2015.

25.3.2015 Aina voi kuitenkin hengittää. Kirja-arvio Ratkes-lehdessä 1/2015.

25.3.2015 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta. Kohderyhmä hoitotyöntekijät, painopiste vuorovaikutus, kosketushoidolla rentoutta ja kivunlievitystä.

28.3.2015 Hengitys työvälineenä -alustus ja harjoituksia Joogaterapiayhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä.

4.4.2015 Uutta kipinää! Löydä motivaatiosi. Asiantuntijana liikuntaharrastukseen motivoitumista käsittelevässä lehtiartikkelissa. Kotilääkäri.

10.4.2015 Kaikki oireet ovat totta. Haastattelu Hyvä terveys 5/15 -lehdessä s. 25-27 koskien psykosomaattista oireilua.

17.4.2015 Hyvä hengitys tuo tasapainoa. Haastattelu TS-terveyssivulla.

22.4.2015 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Tammisaari, Raaseporin mielenterveysyksikkö, lasten ja nuorten tiimi.

23.4.2015 Sisu tuo rohkeuden. Haastattelu jännittämisestä Kodin kuvalehdessä 9/2015.

23.4.2015 Lehdistötiedote: Minna Martin on vuoden psykologi 2015.

23.4.2015 Muuta jännittäminen voimavaraksi. Vuoden psykologi -tiedote Oikotie työpaikat -nettisivustolla.

29.4.2015 Vuoden psykologin haastattelu YTHS:n henkilöstölehti Piikissä 1/2015.

11.5.2015 Martin, M. & Suntio, R. Jännittämisen syyt – perimää vai ympäristöä? Artikkeli lehdessä: Slalli, Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 3-4/2015, s. 14-15.

12.5.2015 Vuoden psykologin yleisöluento Jännittäminen, häiriö vai luonnollinen osa elämää? Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa.

13.5.2015 Vuoden psykologin luento Jännittäminen, häiriö vai luonnollinen osa elämää? Turun YTHS:llä.

15.5.2015 Jännitätkö esiintymistä? Näin opit elämään esiintymiskammon kanssa. Haastattelu Kirkko ja kaupunki -lehdessä.

20.5.2015 Pelkäätkö esiintymistä? Näillä ohjeilla pääset eroon häiritsevästä jännittämisestä. Haastattelu Anna -lehden Ellit-verkkosivulle.

20.5.2015 Näin kesä inspiroi minua. Antaudu kesälle. Haastattelu arkirutiineista irtautumista koskien. Kotilääkäri 5/2015, s. 37.

20.5.2015 Kun jännittäminen menee överiksi. Haastattelu Kotilääkäri -lehdessä 5/2015, s. 38-41.

22.5.2015 Mentalisaation teoria ja käytäntö – Mentalisaatioryhmä ja mielensisäinen hengitys. Therapeia-säätion koulutus. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

27.5.2015 Vinkkejä puheenpitäjälle: “Esiintymisjännitys saa näkyä”. Haastattelu Iltalehdessä.

3.-6.6.2015 Mentalization-based group therapy in the treatment of university students with borderline personality disorder featrures. Posteriesitys Euroopan opiskeluterveydenhuollon kongressissa Tallinnassa EUSUHM, Matti Keinänen & Minna Martin.

10.6.2015 Jännittämistä ei pidä hävetä tai peitellä. Haastattelu Turkulaisessa.

24.6.2015 Kesä saa osan meistä masentumaan – ja tästä se johtuu. Haastattelu Me Naiset lehdessä.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Oulussa yhteistyössä Rauni Nissisen ja Turun kesäyliopiston kanssa 19.-21.8.2015, 9.-11.9.2015 ja 14.-16.10.2015, yhteensä 70 tuntia.

4.9.2015 Hengitys työvälineenä -peruskoulutuspäivä Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio.

7.9.2015 Hengitys itsesäätelyn tukena hammaslääketieteen opiskelijalla. Turun yliopisto.

7.9.2015 Esiintymisjännityksestä Akuutti -ohjelmassa.

7.9.2015 Esiintymisjännityksestä eroon. Ylen Akuutti.

15.9.2015 Kuinka pääsen eroon esiintymisjännityksestä. Ylen aamu-TV.

15.9.2015 Moni pelkää esiintymistä turhaan – ”Ihmiset huomaavat harvoin toisen jännitystä”. YLE.

17.9.2015 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta. Kohdetyhmä päivähoidon työtekijät, painopiste hengitys ja tietoisuustaidot varhaiskasvatuksessa.

17.9.2015 Opettele purkamaan jännitystä. Haastattelu Kodin pellervo -lehdessä 9/2016, s. 27-28.

19.9.2015 Psykofyysisyys psykologin työssä. Tupsy 40 vuotta seminari.

19.9.2015 Vuoden psykologin juhlapuhe Tupsyn vuosijuhlassa.

21.9.2015 Psykologi hyvinvointiryhmän ohjaajana. Luento psykologian opiskelijoille ryhmänkäytön kurssilla, TY.

23.9.2015 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä Aalto yliopiston taideterapiaopiskelijoille.

1.10.2015 Psykofyysinen näkökulma kuntoutukseen. Kuntoutuspsykologien koulutuspäivä, Helsinki.

2.10.2015 Tyhjyyden äärellä – Hengityskouluohjaajien kertauspäivä Turussa Kårenilla. Ohjaajina Maila Seppä ja Minna Martin. Yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa.

9.10.2015 Hengitys työvälineenä. Kymenlaakson kesäyliopisto, Kuusankoskitalo.

23.10.2015 Tutustumismatka hengitykseen Turussa Kårenilla. Ohjaajina Maila Seppä ja Minna Martin. Yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa.

28.10.2015 Hengityspäivä Raision päihde- ja mt-yksikön henkilökunnalle.

30.10.2015 Hengitys ja kipu. Artikkeli lehdessä Kipuviesti 2/2015, s. 40-45.

1.11.2015 Kannattaako terapia? Naiset kertovat: tämän se opetti. Haastattelu Me naiset -lehdessä.

2.11.2015 Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi. Luento Turun yliopiston lääketieteen tdk:n stressilääketieteen opintojaksossa.

5.11.2015 Vuoden psykologin luento Psykologimessuilla. Helsinki.

6.11.2015 Jännittäminen osana opiskelijan elämää. Luento YTHS:n mielenterveyssektorin valtakunnallisilla koulutuspäivillä.

8.11.2015 Saako itsesäälissä rypevälle ystävälle huomauttaa? Asiantuntija vastaa. Haastattelu Me naiset lehdessä.

9.11.2015 Hellittäminen ja hengittäminen. Skoopin koulutuspäivillä Liika on liikaa – liiallinen suorittaminen koululaisen ja opiskelijan elämässä. Helsinki.

9.11.2015 Hellittäminen ja hengittäminen. Turun Soroptimistinaisten kokoontumisessa.

12.-13.11.2015 Hengitys työvälineenä jatkokoulutuspäivät yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun kanssa Kuopiossa. Tarkoitettu kaikille, jotka ovat osallistuneet johonkin hengityskoulutukseen aiemmin.

14.11.2015 Hengitys työvälineenä –koulutuspäivä. Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuronissa Kuopiossa.

17.11.2015 Jännittäminen osana elämää -yleisöluento Mielenterveysmessuilla Helsingissä.

19.11.2015 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Avoin kaikille jännittäjien kanssa työskenteleville.

20.11.2015 Hengitys työvälineenä. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Avoin kaikille kiinnostuneille!

24.11.2015 Jännitätkö esiintymistä? Muista, että se on vuorovaikutusta. Työterveyslaitoksen verkkosivu Työpiste – Tiedon ja arjen kohtaamispaikka.

27.-28.11.2015 Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe. Yhteistyössä Turun kesäyliopiston sekä Rauni Nissisen kanssa. Seuraavat kaksi koulutuspäivää tammikuussa 2016. Parien ja perheiden kanssa työskenteleville.

1.12.2015 Rentoutuminen ja hengittäminen. YTHS:n fysioterapeuttien valtakunnallinen koulutuspäivä.

2.12.2015 Rentoutumisilta muistisairaille ja heidän omaisilleen. Aivoterveys ja muisti työikäisillä -projekti Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

2.12.2015 Martin, M. (2015). Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia ja psykofyysinen psykoterapia. Artikkeli kirjassa: Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia, ss. 283-296. Duodecim.

4.12.2015 Keholliset menetelmät tunnesäätelyn tukena. Luento Kognitiivis-analyyttisen psykoterapia ry:n 20-vuotisjuhlakongressissa Järvenpäässä.

6.12.2015 Tasavallan Presidentti myönsi Suomen Leijonan ansioristin Minna Martinille YTHS:ssä tehdystä työstä ja ansioista opiskeluterveydenhuollon hyväksi.

11.12.2015 Hengitys itsesäätelyn tukena lääketieteen opiskelijalla. Turun yliopisto.

12.12.2015 Iloa, valoa ja hyvää oloa. Hyväntekeväisyystapahtuma Kårenilla Turussa.

2016

12.1.2016 Vihapuheen juuret ja konteksti. Haastattelu Perheterapeutti-lehdessä 1/2016, s.30-31.

16.1.2016 Apua, nyt jännittää! Ihan normaali ilmiö. Haastattelu Itä-Häme -lehdessä s.13-15.

22.-23.1.2016 Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe. Kaksi päivää kestävä koulutus on jatkoa marraskuun 2015 koulutuspäiville, edellyttää kumpaankin kokonaisuuteen osallistumista. Yhteistyössä Turun kesäyliopiston sekä Aino Maija Rautkallion kanssa.

28.1.2016 Psykofyysinen työote vauvaperhetyössä -koulutuspäivät, osa 1. Vauvaperhetyöntekijät, Espoo.

29.1.2016 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Helsingin opetusvirasto.

3.2.2016 Psykofyysinen työskentely traumatisoituneen kanssa. Luento seminaarissa Transkulttuurinen psykiatria ja pakolaisten traumatisoitumisen hoito. Harjavallan sairaala, psykiatrian työntekijät.

3.2.2016 Painavaa asiaa kevyemmästä elämästä, painonhallintaopas opiskelijoille, YTHS, uusittu versio julkaistu verkkoon.

4.2.2016 Ahdistuneen opiskelijan kohtaaminen – hengitys työvälineenä. Valtakunnallinen verkkovälitteinen luento yleisterveyden ja mielenterveyden työntekijöille, YTHS.

5.2.2016 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Kuopion psykologiyhdistys.

5.2.2016 Sosiaalisten tilanteiden jännittäjät eristäytyvät muista. Radiohaastattelu YLE Savon Radio Suomessa.

6.2.2016 Avoin yleislöluento: Jännittäminen osana elämää. Kuopion kirjasto. Järjestäjänä Kuopion psykologiyhdistys.

6.2.2016 Opiskelijoista joka kolmas on kova jännittäjä. Haastattelu Savon Sanomissa (printtilehdessä s. 7).

6.2.2016 Opiskelijoista joka kolmas jännittää ja karttaa esiintymistä. Haastattelu Keskisuomalainen -lehdessä.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa keväällä 2016  yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa. Työskentelypäivät 10.-12.2., 9.-11.3. ja 6.-8.4.2016.

10.2.1016 Mitä jännittäminen on? YTHS.

10.2.2016 Miten jännittämisen oireita voi helpottaa? YTHS.

10.2.2016 Ohjeita jännittämisen helpottamiseen 1/2. YTHS.

10.2.2016 Ohjeita jännittämisen helpottamiseen 2/2. YTHS.

16.2.2016 Syrjäytymisen taustalla voi olla sosiaalisten tilanteiden jännittäminen: Yritetään, ettei mitään näkyisi ulospäin. Haastattelu YLE.

19.2.2015 Mentalisaatio epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Mentalisaatioryhmä ja psykofyysinen lähestymistapa. Workshop Psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä, yhteistyössä Matti Keinäsen ja Olavi Lindforsin kanssa.

20.2.2016 Hyvinvointia hengityksestä -yleisöluento Oulun kirjastossa.

26.2.2016 Hengitys virtaa – kohti kehon ja mielen tasapainoa. Kirjapaja. Uusi hengitysirja ilmestyi.

1.3.2016 Breathing as a Tool for Self-Regulation and Self-Reflection. Kirja ilmestyi Karnacin julkaisemana Lontoossa, Iso-Britanniassa.

3.3.2016 Psykofyysinen työote vauvaperhetyössä -koulutuspäivät, osa 2. Vauvaperhetyöntekijät, Espoo.

15.3.2016 Hengähdys Lounais-Suomen uutisissa. (Kohta 2:27)

16.3.2016 Helppoa kuin hengitys. Osaatko muuten hengittää? Haastattelu Yle:n Radio Suomen Turun aamussa.

17.3.2016 Kohti tasapainoa. Kotilääkärivinkki Seura -lehdessä, Hengitys virtaa -kirjan esittely s. 59.

27.3.2016 Hengitä tasapainoisesti ja voi paremmin. Haastattelu YLE:n uutiset / Terveys.

27.3.2016 Saako treffikumppanille avautua ex-kumppanista? Asiantuntija vastaa. Haastattelu Me Naiset lehdessä.

30.3.2016 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Psykologiainstituutti, Helsinki.

31.3.2016 Hengitys työvälineenä –koulutuspäivä. Kirkkonummen mielenterveyspalveluiden henkilökunta.

2.4.2016 Hengitä huolet pois. Haastattelu Iltalehdessä, s. 34-35.

6.4.2016 Aina voi hengittää. Haastattelu Eeva -lehdessä, s. 76.

9.4.2016 Hengitys virtaa. KirjaMatinea Raision kirjastossa.

10.4.2016 Hengähdyksiä blogi avautui tauon jälkeen.

14.4.2016 Jännitäjien tukeminen opiskelijaryhmässä. Yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

15.4.2016 Hengitys työvälineenä. Yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

18.4.2016 Stressinhallinta ja rentoutuminen. Kiinanmyllyn koulu, Turku.

18.4.2016 Jännittäminen on osa elämää. Artikkeli Liikkaslehdessä, Liikkasen sukuseuran jäsenlehti nro 12/2016, s. 4-6.

21.4.2016 Jännittämisen kanssa oppii pärjäämään. Haastattelu JYTY-lehdessä, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliiton lehti 2/2016, s. 2-3.

25.4.2016 Rauhoittumisesta Positiivinen psyologia -facebooksivulla, lähteenä Hengitys virtaa -kirja.

27.4.2016 Kirja-arvostelu: Hengitys virtaa. Taikasaappaat-blogi.

2.5.2016 Mentalisaatioon perustuva terapia – uudet tuulet. Mitä mentalisaatio on, millaista psykofyysinen työskentely on mentalisaatioterapiassa ja millaisia mittareita voidaan käyttää mentalisaatiokyvyn arvioinnissa. Yhteistyössä Matti Keinäsen ja Olavi Lindforsin kanssa. Koulutuksen järjestäjä Turun kesäyliopisto.

9.5.2016 Psykofyysinen työote ja hengitys. Luento toimintaterapiaopiskelijoille, Hki AMK.

10.5.2016 Mielenhallintaa ilman brändäystä. Hengitys virtaa -kirjan esittely.

2.6.2016 Mentalisaatioon perustuva hoito: Kehollinen näkökulma tunnesäätelyyn ja  Opiskelijoiden ryhmäterapia ja mentalisaatio. Therapeia-säätion koulutuksessa “Mentalisaation teoria ja käytäntö”. Seminaarit yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

1.6.2016 Vapaus hengittää. Haastattelu Allergia & Astma -lehdessä 3/2016, s. 24-25

1.6.2016 Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Miksi tunteet tuntuvat kehossa? Haastattelu Tunne & Mieli -lehdessä 3/2016, s. 36-41.

8.6.2016 Kirjat kertovat -blogikirjoitus Hengitys virtaa kirjasta.

10.6.2016 Alumnin juhlapuhe vastavalmistuneille yhteiskuntatieteilijöille. TY, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan publiikki.

10.6.2016 Living in the Breath: Breathing as a tool for professionals in health care, interpersonal work, teaching and guidance. Breathing as a Tool for Self-Regulation and Self-Reflection, by Minna Martin. Artikkeli englanninkielisestä hengityskirjastamme Karnacin sivuilla.

15.6.2016 Nyt paloi pinna! Haastattelu itsensä rauhoittamisesta Kauneus & Terveys -lehdessä 8/2016, s. 24-25.

16.6.2016 Vieraskynä: Herkkyys ja hengitys, osa 1/3: Miten tulin työssäni herkkyyden äärelle? Artikkelisarja HSP-elämää sivustolla.

21.6.2016 Hengitys terveydenhuollon, ihmissuhdetyön, opetuksen ja ohjauksen ammattihenkilöiden työvälineenä. Blogi-kirjoitus Turun kesäyliopiston sivuilla.

23.6.2016 Vieraskynä: Herkkyys ja hengitys, osa 2/3: Herkkyys, tunne-elämän kehitys ja hengitys. Artikkelisarja HSP-elämää sivustolla.

23.6.2016 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirjaesittely Kirjat kertovat lukupäiväkirjassa.

25.6.2016 Psykologi: Itsesäälistä voi myös olla hyötyä. Haastattelu Me Naiset lehdessä.

26.6.2016 Voita pelko pienin askelin: “Ei kannata mennä ääripäästä toiseen”. Haastattelu YLE:n kotimaan uutisissa.

30.6.2016 Vieraskynä: Herkkyys ja hengitys, osa 3/3: Hengittävä terapiasuhde rauhoittavana perustana. Artikkelisarja HSP-elämää sivustolla.

6.8.2016 Epätasapainoinen hengitys voi aiheuttaa fyysisiä oireita. Haastattelu Aamuset-lehdessä.

14.8.2016 Herkkyys on vahvuus ja mahdollisuus. Stressitohtorin blogi Kauneus ja terveys -lehden palstalla. Lähteenä Hengitys virtaa.

17.-19.8., 14.-16.9. ja 12.-14.10.2016 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

22.8.2016 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Psykologiainstituutti. Helsinki.

24.-25.8.2016 OSA 2: Mentalisaatioon perustuvan terapian eri ulottuvuudet – teoriaa ja käytäntöä. Tutustuminen implisiittiseen (keholliseen) ja eksplisiittiseen (sanalliseen) mentalisaatioon. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

24.8.2016 12 tapaa hengittää paremmin. Haastattelu Kotivinkki -lehdessä 16/2016.

24.8.2016 Hengittävän mielen kotisivut ovat uudistuneet! Suunnittelusta vastaa graafinen suunnittelija Marjo Malin.

26.8.2016 Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivä oli tarkoitettu kaikille hengityksestään kiinnostuneille, sekä ammattihenkilöille että niille, joilla on pulmia hengityksensä tai rauhoittumisen kanssa.  Järjestäjä Turun kesäyliopisto.

30.8.2016 Moni esiintymisjännittäjä on turhan ankara itselleen. Haastattelu Turun Sanomien hyvinvointisivulla, s. 13.

1.9.2016-25.3.2017 Hengityskouluohjaajien jatkokoulutus (70 h). Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

2.9.2016 Hengitys ja herkkyys -nauhoite Erityisherkän elämää verkkokussille.

7.10.2016 Matti Keinänen ja Minna Martin: Mentalization-based group therapy in the treatment of university students with borderline personality disorder. Suullinen esitys MBT-tutkijoiden kokouksessa kokouksessa Wienissä Itävallassa.

10.9.2016 Matti Keinänen ja Minna Martin: Mentalization-based group therapy in the treatment of university students with borderline personality disorder. Suullinen esitys Epävakaan persoonallisuuden Euroopan kongressissa Wienissä Itävallassa (ESSDP 4th International Congress on Borderline Personality Disorder and Allied Disorders). Abstrakti kongressijulkaisussa.

12.9. ja 21.9.2016 Hengitys itsesäätelyn tukena hammaslääketieteen opiskelijalla. Klinikkaopetukseen siirtyneet hammaslääketieteen opiskelijat, Turun yliopisto.

20.9.2016 Näin hengität oikein. Haastattelu Kotivinkki -lehdessä.

22.9.2016 Lääketieteen opiskelijan mielenterveys ja ryhmäpaineet. Luento Tampereen yliopiston lääketieteen opiskelijoille.

22.9.2016 Nuorten mieliala- ja ahdistusongelmat – mikä avuksi? Luento ja workshop koulupsykologipäivillä Tampereella.

28.9.2016 Psykofyysinen työskentely traumatisoituneen kanssa. Luento valtakunnallisilla yleissairaalapsykiatrian päivillä Tampereella.

29.9.2016 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

30.9.2016 Hengitys työvälineenä koulutuspäivä. Järjestäjä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

2.10.2016 Hengitys virtaa -kirja Turun kirjamessuilla klo 12-13. Kaikki hengityskirjat esillä kirjamessujen ajan Suomen tietokirjailijat ry:n osastolla.

6.10.2016 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä Turussa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

8.10.2016 Hyvinvointipäivä psykoterapeuteille. Järjestäjä Hengittävä mieli Oy.

20.10.2016 Artikkeli jännittämisestä Opintokamu-sivustolle. Opintokamu tekijät.

14.10.2016 Myös poliitikko jännittää. Haastattelu Suomenmaa -lehdessä n:o 38, s. 30-35.

26.10.2016 Lujasti lempeä: Jännitys on suomalaisten vaiva. Haastattelu Maaret Kallion kanssa.

27.10.2016 Saa jännittää! Haastattelu Kodin kuvalehdessä, s. 82-83.

2.11.2016 Hengittävä parisuhde. Koulutus Suomen pariterapiayhdistyksen jäsenille ja muille kiinnostuneille Helsingissä.

3.11.2016 Mitä tehdä, kun lääkäri ei osaa auttaa? Monen vaivan taustalla psyykkinen kuorimitus. Haastattelu koskien psykosomaattisia oireita Helsingin Sanomien Elämä & Hyvinvointi -sivuilla.

4.11.2016 Jännitys osana elämää -koulutus jännittäjien kanssa työskenteleville. Järjestäjä Turun kesäyliopisto.

4.11.2016 Pariterapialla voitaisiin ehkäistä opintojen viivästymistä. Haastattelu www.tutka.pro -sivustolla.

7.11.2016 Hengitys työvälineenä -luento Mehiläisen fysioterapeuteille, Turku.

14.11.2016 Jännitän siis olen. Maijan blogi.

17.11.2016 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

18.11.2016 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Järjestäjä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

24.11.2016 ja 1.-2.3.2017 Mentalisaatioon perustuva terapia – teoriaa ja käytäntöä. Koulutus on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet liittämään mentalisoivaa työotetta omaan työhönsä. Osa 1: Luentopainotteinen päivä. Osa 2: Kokemukselliset päivät. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

25.11.2016 Mentalisaatioterapia -luento ja harjoituksia kognitiivis-analyyttisten VET-terapeuttien koulutuspäivässä. Helsinki.

26.11.2016 Soiva hengitys -konsertti Turun Sibeliusmuseossa. Esiintyjinä laulajat Saara-Maija Strandman ja Maija Lauri, alttoviulisti Hanna Pakkala, pianisti Laura Heikkilä ja tanssija Nina Susan Vahtola. Yhteistyössä Hengittävä mieli Oy ja Psykofyysinen psykoterapia ry.

28.11.2016 Psykosomaattinen oirelu -hoitomanuaali julkaistu HUS:n Mielenterveystalon ammattilaisten osiossa. Huom. lukeminen vaatii tunnusten hankkimisen.

1.12.2016 OSA 1: Mentalisaatioon perustuva terapia – uudet tuulet. Yhteistyössä Matti Keinäsen ja Olavi Lindforsin kanssa. Koulutuksen järjestäjä Jyväskylän kesäyliopisto.

9.12.2016 Apuraha Jännittäminen osana elämää -kirjan kirjoitustyötä varten. Suomen tietokirjailijat ry.

2017

 

8.1.2016 Suoritusjännitys. Miten urheilija ottaa jännittämisen haltuun? Luento Varsinais-Suomen alueen voimistelijoille. Turku.

11.-12.1.2017 OSA 2: Mentalisaatioon perustuvan terapian eri ulottuvuudet – teoriaa ja käytäntöä. Yhteisytössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjä Jyväskylän kesäyliopisto.

12.1.2017 Rauhoittaako hengitys. Haastattelu Seura-lehdessä nro 2, s. 55.

13.1.2017 Hengitys työvälineenä. Koulutuksen järjestäjä Jyväskylän kesäyliopisto.

14.1.2017 Tiesitkö: hengittämällä voi taltuttaa kipua? Haastattelu Seura-lehdessä.

15.1.2017 Myös poliitikko jännittää – jopa pientä synttäripuhetta pitäessä. Haastattelu Suomenmaa -lehdessä.

26.1.2017 Oikea tapa hengittää voi parantaa älyä ja lievittää masennusta. Helsingin Sanomat.

26.1.2016 Hengitys itsesäätelyn tukena -luento HUS:n fysioterapeuteille Meisaaren sairaalassa.

27.1.2017 Hengitys työvälineenä. Koulutuksen järjestäjä Lahden AMK.

1.2.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ryhmä 1, KYS:n lastenpsykiatrian henkilökunta, Kuopio.

2.2.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ryhmä 2, KYS:n lastenpsykiatrian henkilökunta, Kuopio.

3.2.2017 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. KYS:n lastenpsykiatrian henkilökunta, Kuopio.

8.-10.2., 8.-10.3. ja 5.-7.4.2017 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Tampereella. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa, järjestäjä Tampereen amk.

15.2.2017 klo 18-19.30 Jännitys osana elämää – ilmainen yleisöluento jännityksen merkityksestä ja käsittelystä. Järjestäjä Turun kesäyliopisto.

1.-2.3.2017 Mentalisaatioon perustuva terapia. Osa 2: Kokemuksellinen syventävä osuus, jatkoa marraskuun luentopäivälle. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, koulutuksen järjestäjä Turun kesäyliopisto.

3.3.2017 Suhde syömiseen ja kehollisuuteen – mentalisaation elävöittäminen ryhmässä -workshop Psykofyysinen psykoterapia ry:n koulutuspäivillä Mentalisaatio ja suhde syömiseen. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

10.3.2016 Hengitysiltapäivä. Harjoituksia psykofyysistä fysioterapiaa opiskeleville. Tampereen AMK.

15.3.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Psykologiainstituutti, Helsinki.

16.3.2017 Matti Keinänen, Minna Martin ja Olavi Lindfors: Mentalisaatioon perustuva ryhmäterapia yliopisto-opiskelijoiden epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Suullinen abstraktiesitys Psykiatripäivillä Helsingissä.

17.3.2017 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä toimintaterapeuttiopiskelijoille, Helsingin AMK.

30.3. ja 17.-18.5.2017 Mentalisaatioon perustuva terapia. Osa 1: Luentopainotteinen päivä. Osa 2: Kokemukselliset päivät. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

31.3.2017 Hengitys työvälineenä – luento. Voice massage -opiskelijat. Turku.

22.-25.4.2017 Pyhä hengitys -workshop hengityskouluohjaajille Italiassa. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa.

1.6.2017 Suomennos mentalisaatiokyvyn mittarista The Reflective Functioning Questionnaire (RFQ). Yhteistyössä Matti Keinäsen ja Olavi Lindforsin kanssa.

22.5. ja 7.-8.6.2017 Mentalisaatioon perustuva terapia  – teoriaa ja käytäntöä. Osa 1: Luentopainotteinen päivä. Osa 2: Kokemukselliset päivät. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

15.6.2017 Psykofyysiset menetelmät palautumisen tukena. Alustus puolustusvoimien tutkimushankkeen -seminaarissa.

16.6.2017 Hengitys työvälineenä -iltapäivä Lasten ja nuorten terapia-asema Sateenkaaren henkilökunnalle.

20.6.2017 Hengitysterapeutin työkirjan 4. uudistettu painos ilmestyi!

1.8.2017 Hei jännittäjä – sinun ei tarvitse parantua. Jännittämisestä on jopa hyötyä. Haastattelu Kodin kuvalehdessä.

8.8.2017 Saa jännittää – Jännittäminen voimavarana -kirja ilmestyi.

10.8.2017 Hengitys työvälineenä, Rovaniemi. Lapin kesäyliopisto.

11.8.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus, Rovaniemi. Lapin kesäyliopisto.

15.8.2018 Rauhoita ja rohkaise. Apua lapsen stressitilanteisiin. Asiantuntijahaastattelu kirjassa.

17.8.2017 Saa jännittää -kirjan esittely Turun taiteiden yössä, Suomalaisessa kirjakaupassa.

18.8.2017 Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivä. Järjestäjä Turun kesäyliopisto.

22.8.2017 Saa jännittää. Viisi vinkkiä esiintymisjännitykseen. Kodin kuvalehti.

23.-25.8., 20.-22.9., 19.-20.10. ja 16.-17.11.2017 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Kuopiossa (78 h). Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa, järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

25.8.2017 Lääkisläiset uupuvat harvemmin kuin muut opiskelijat. Haastattelu Lääkärilehdessä.

29.8.2017 Hengitä vapaammin, voi paremmin. Haastattelu Hyvä terveys -lehdessä 9/2017, s. 18-21.

30.- 31.8.2017 Mentalisaatioterapian kliinisen käytännön jatkokoulutus. Kouluttajina Matti Keinänen & Minna Martin. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

30.8.2017 Saa jännittää. Joukon taideblogi, kirja-arvio.

31.8.2017 Viisivuotias kiukutteli joka aamu ennen päiväkotiin lähtöä, mutta syy ei ollutkaan uhma – Lapsi voi stressata asioita, joita aikuinen ei ymmärrä. Haastattelu Helsingin sanomissa koskien kirjan Rauhoita ja rohkaise aihetta.

5.9.2017 Tiedote kirjasta Saa jännittää. ePressi.

7.9.2017 Mentalization-based group-therapy in the treatment of university students with unstable personality disorder. Oral presentation in EUSUHM Leuven 6.-8.9.2017, Belgium.

8.9.2017 Näin rauhoitut ennen ylioppilaskirjoituksia tai muuta tärkeää koitosta. Aamulehti.

15.9.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Suomen psykologian opettajat. Helsinki.

16.9.2017 Jännittäminen voimavaraksi. Haastattelu YLE:n aamutelevisiossa (kohdasta 23:25 alkaen).

17.9.2017 Ryhmän ohjaamisen taito. Katveita-blogi.

20.9.2017 Kesytä jännitys omin avuin. Psykologi antaa vinkkejä. Haastattelu Iltalehdessä.

26.9.2017 Jännitätkö uuden ihmisen tapaamista? Tee jännittämisestä itsellesi voimavara. Kotiliesi.

28.9.2017 Psykofyysinen psykoterapia ja hengitysterapia. Luento Suomen seksologisen seuran Turun opintopiirin jäsenille.

8.10.2017 Saa jännittää -kirjan esittely Turun kirjamessuila Tieto-lavalla. Haastattelijana Tuula Vainikainen.

12.10.2017 Uskalla jännittää ja testaa, millainen jännittäjä olet! Haastattelu Helsingin sanomien Torstai-liitteessaä.

13.10.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ylivieskan kesäyliopisto.

14.10.2017 Jännitä pois! Haastattelu Ilta Sanomien PLUS Terveys -sivuilla.

17.10.2017 Puhelinhaastattelu Radio Helsingin aamu. Haastattelijana Armi Toivanen.

22.10.2017 Ihan kaikkea voi jännittää, mihin liittyvät ihmiset. Psykologi neuvoo 5 tapaa jännityksen kesyttämiseen. Ilta Sanomien nettilehti.

25.-26.10.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Espoon koulupsykologit.

25.10.2017 Hengitellen hyvinvointia. Luento Keravan Opistossa.

26.10.2017 Hengittävä perhe -luento. Etelä-Suomen perheterapiayhdistys.

1.11.2017 Psykofyysinen psykoterapia -luento psykiatripäivillä Helsingissä.

1.11.2017 Ei mitään hätää. Haastattelu koskien jännittämistä Kotivinkki-lehdessä, s. 62-64.

7.11.2017 Jännittäminen ei ole vain jännittäjän ongelma. Haastattelu YLE:n radion Nosto -ohjelmassa.

8.11.2017 Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi. Luento Stressilääketieteen opitonkokonaisuudessa, Turun avoin yliopisto.

9.-11.11.2017 Hengittävä parisuhde, hengittävä perhe -koulutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

12.11.2017 Twiitti jännityskirjasta

13.11.2018 Jännittääkö? Psykoterapeutin selviytymiskeinot esiintymiseen. Haastattelu Tunne & Mieli -lehdessä.

16.11.2017 Miksi jännitämme? Haastattelu YLE:n Ajantasa -ohjelmassa, kohta 5:45.

15.11.2017 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Siilinjärven terveyskeskuksen kuntoutusosasto.

23.11.2017 Psykofyysinen näkökulma mentalisaatiokyvyn edistämiseen. Plenaaripuheenvuoro 22.-23.11.2017 Mentalisaatioterapian suomalaisessa kongressissa Turussa.

23.11.2017 klo 17.00 Mentalisaatio ry perustamiskokous. Kokoushotelli Linnasmäki, Turku.

24.11.2017 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

25.11.2017 Psykoterapeutin jaksaminen ja työhyvinvointi -koulutuspäivä, Turku. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

29.11.2017 Hellitä hetkeksi – helpota lapsen stressiä. Haastattelu Kaksplus -lehdessä, s. 32-35.

29.11.2017 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus.  Järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

30.11.2017 Hengitys työvälineenä –koulutuspäivä. Järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

5.12.2017 Osaatko hengittää oikein? Haastattelu Kauneus ja terveys -lehdessä, s. 54-57.

11.12.2017 Jännittäminen ei ole vain jännittäjän ongelma. Haastattelu YLE:n Nosto -ohjelmassa.

2018

 

12.1.2018 Hengitys työvälineenä, Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto.

18.1.2018 Moni jää jo lapsena yksin jännittämisen kanssa. Haastattelu Kotivinkki -lehdessä.

19.1.2018 Kipu ja hengitys -koulutuspäivä. Järjestäjänä Tampereen AMK.

24.1.2018 Miten olla nuoren tukena moninaisten paineiden keskellä? Luento Puolalan koulun vanhempienillassa. Turku.

25.1.2018 Hengityksen käyttö lapsiperhetyössä -koulutuspäivä. Järjestäjänä Varsinais-Suomen perheterapiayhdisys. Turku.

26.1.2018 Kipu ja hengitys -koulutuspäivä. Järjestäjänä Lasten neurologinen kuntoutus ry. Helsinki.

30.1.2018 Apua lapsen stressiin -luento. Järjestäjänä Espoon MLL.

31.1.2018 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Psykologiainstituutti, Helsinki.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa (78 h). Kokoontumispäivät 7.-9.2.2018, 14.-16.3.2018, 12.-13.4.2018 ja 3.-4.5.2018. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

15.2.2018 Vastavuoroisuuden kehitys epävakaan persoonallisuuden mentalisaatioryhmäterapiassa -workshopesitys psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä, yhteistyössä Matti Keinäsen ja Olavi Lindforsin kanssa.

17.2.2018 Kipu ja hengitys -koulutuspäivä, Keski-Suomen fysioterapeutit. Jyväskylä.

28.2.2018 Lisää elinvoimaa hengittämällä oikein. Haastatelu lehdessä Oma aika, 4/2018, s.40-43.

7.-9.3.2018 Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, koulutuksen järjestäjä Pyskologiainstituutti, Helsinki.

8.3.2018 Saa jännittää – jännittäminen voimavarana. Satu Järvisen blogiteksti ja kirja-arvio.

11.3.2018 Saa jännittää -luento Turun urheiluliiton Supertreeneissä Naantalissa.

16.3.2018 Psykofyysinen lähestymistapa kohtaamisessa ja hoidossa. Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Fobia ry.

20.3.2018 Terapiat tutuksi: “Suhteessa itseen, toiseen ja kehoon” – KAT, psykofyysinen psykoterapia, hengitysterapia, mentalisaatio ja lyhytkestoinen ryhmäterapia. Terapiamuotojen esittelyä Turun kaupungin kirjastossa. Mielenterveyden keskusliitto.

21.-23.3.2018 Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjä Turun kesäyliopisto.

28.3.2018 Saa jännittää -kirjan esittely Turun TULE-tietokeskuksessa, Humalistonkatu 10, Turku.

28.3.2018 Miten autan jännittynyttä lasta? Luento varhaiskasvatuksen henkilöstölle, Naantali.

6.-10.4.2018 Lepola-projekti Sodankylässä.

17.4.2018 Mentalisaation ja kehollisuuden näkökulmat psykoterapiassa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet -koulutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

16.4.2018 Pienin askeli varmaksi puhujaksi. Haastattelu Lakimies uutise -lehdessä 3/2018, s. 50-51.

8. ja 22.5.2018 Psykofyysinen työskentely psykoterapiassa. Kokemukselliset koulutuspäivät psykiatriaan erikoistuville lääkäreille, Turun yliopisto.

11.5.2018 Nyt jännittää! Haastattelu Pelastakaa lapset -lehdessä 2/2018, s. 24-25.

17.5.2018 Kehollisuus KAT näkökulmasta. KAT HY 15 psykoterapeuttiopiskelijoiden seminaari.

18.5.2018 Mentalisaatio, kehollisuus ja hengitys -luento ja paneelikeskustelu HUS:n Lapset, kehollisuus ja lastenpsykiatria -koulutuspäivässä. Helsinki.

22.5.2018 Hengitys on tunnesäätelyn muoto. Haastattelu Lännenmedian lehdissä.

24.5.2018 Psykofyysinen psykoterapia -luento YTHS:n mielenterverveyssektorin henkilökokunnalle. Valtakunnallinen skype-koulutus.

25.5.2018 Hengitys itsesäätelyn tukena. Kokemuksellinen iltapäivä Suomen neuropsykoterapia ry:n vuosikokousseminaarissa.

5.6.2018 Hengitys itsesäätelyn tukena. Turunmaan perheneuvolan tyhy-päivä Paraisilla.

8.6.2018 Itsesäätely- ja itseymmärrys-kyvyn kehittyminen psykoterapiassa – katkonaisesta hengittävään suhteeseen. Artikkeli kirjassa Keho ja mieli. Johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan. Duodecim.

13.-17.6.2018 Mielentävä liike ja luovuus kohtaamisessa -koulutuspäivät Kuopiossa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

25.6.2018 Onko hengitys taito, jota pitää harjoittaa? Haastattelu YLE:n Radio Suomen illassa.

14.8.2018 Suhtaudu hyväksyvästi omaan ja toisten jännittämiseen. Haastattelu Työpiste-verkkolehdessä.

17.8.2018 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

15.8.2018. Martin, M. ja Nissinen, R. Hengittävä parisuhde. Arikkeli Perheterapia -lehdessä 2/18, s. 18-19.

23.-24.8.2018 Mentalisaatioterapian jatkokoulutus: Mentalisoiva työote yksilö- ja ryhmätilanteissa.  Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Jyväskylässä syksyllä 2018. Kokoontumispäivät 29.-31.8.2018, 19.-21.9.2018, 11.-12.10.2018 ja 8.-9.11.2018. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa, järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

29.8.2018 Anna ilman virrata. Haastattelu Voi hyvin -lehdessä 8/2018, s. 46-50.

29.8.2018 Hengitys on olennainen osa sanatonta viestintää ja hyvinvointia. Kokeile tätä harjoitusta. Voi hyvin.

7.-9.9.2018 Hengittävä parisuhde -viikonloppu Punkaharjulla. Ohjaajat Minna Martin ja Rauni Nissinen. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

13.9.2018 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus.  Järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

14.9.2018 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

16.9.2018 Perhosia vatsassa vai täysi paniikki?  Nyytin blogi.

20.9.2018 Hellitä hengittämällä. Haastattelu Hyvä terveys -lehdessä 11/2018, s. 13-17.

22.9.2018 Sigh of relief – Breathing as a tool for a therapist -workshopesitys NACS konferenssissa Turussa.

5.-6.10.2018 Tutustumismatka hengitykseen_Bryssel. Kurssi Brysselin suomalaisille. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

10.10.2018 Mentalisaation ja kehollisuuden näkökulmat psykoterapiassa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet -koulutus. Järjestäjänä Siria ja Tampereen kesäyliopisto.

1.11.2018 Mentalisaatioterapian syventävä koulutus: Mentalisaatiotaitojen omaksuminen käytännön hoitotyöhön.  Turun kesäyliopisto.

2.11.2018 Terapeuttisen tilan ja vastatunteiden ruumiillisuus. Psykofyysinen työote psykoterapiassa ja työnohjauksessa. KAT-työpaja, Helsinki.

12.-14.11.2018 Mentalisaatio ja hengitys terapeuttisina työvälineinä. Espoon perheasiain neuvottelukeskuksen koulutuspäivät. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

15.11.2018 Nuoren paineet – miten selviytyä painiden kanssa ja miten olla nuoren tukena. Hyvinvointipäivä Vaasan lyseon lukiolaisille ja heidän vanhemmilleen. Yhteistyössä PsK Julia Martinin kanssa.

16.11.2018 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Ylivieskan kesäyliopisto.

22.-23.11.2018 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Mielenterveys-ja päihdepalvelut, Joensuu.

28.11.2018 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

29.11.2018 Hengitys kivunhoidon tukena. Turun seudun nivelyhdistyksen syyskokous. Videotallenne luennosta.

30.11.2018 Hitaus, hengitys, hiljaisuus – hengityskouluohjaajien täydennyskoulutuspäivä Turussa. Yhteistyössä Rauni Nissisen ja Anna-Maria Toivosen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

13.-14.12.2018 ja 10.-11.1.2019 Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus Kuopiossa. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

15.12.2018  Hitaus hengitys hiljaisuus Kuopiossa. Hengityskouluohjaajien täydennyskoulutuspäivä. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

17.12.2018 Traumasensitiivinen jooga. Luento ja näytetunti. Turun YTHS:n mielenterveyden henkilökunta.

19.12.2018 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Sastamalan kaupunki.

19.12.2019 Aktivoiva hengitysharjoitus. Haastattelu Voi Hyvin lehdessä.

2019

 

Tulevat koululutukset löytyvät sivulta ajankohtaista.

10.-11.1.2019 Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe -koulutus, toinen osio, jatkoa 2018 alkaneelle koulutukselle. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy. Kuopio.

16.1.2019 Keho ja mieli -kirjan julkaisujuhlat. Yhteityössä Psykofyysisen psykoterapian yhdistys ja Turun kesäyliopisto. Kåren, Turku.

17.-18.1.2019  Hengitys työvälineenä -koulutuspäivät. Tampereen kesäyliopisto.

22.1.2019 Suomalaiset tarvitsevat lisää myötätuntoa. Haastattelu Turun Sanomissa.

22.1.2019 Ahdistuneisuushäiriöt ovat yleisiä, mutta hyvin alihoidettuja. Haastattelu Kokkola-lehdessä.

23.1.2019 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Niuvanniemen sairaala, Kuopio.

24.1.2019 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

25.1.2019 Hengitys työvälineenä. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

30.1.2019 Huojentava hengitys. Haastattelu Eeva -lehdessä 2/2019. s. 61-62.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä 30.1.-1.2., 6.-8.3., 4.-5.4. ja 9.-10.5.2019. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

5.2.2019 Mieli meissä – Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin -kirja on tullut painosta!

8.2.2019 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamo, Helsinki.

10.2.2019 Tiedote tulevasta kirjasta: Mielelläni kehossani – tule haastateltavaksi!

11.-13.2.2019 Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

12.2.2019 Mieli meissä -kirja johdattaa kaikille hyödylliseen taitoon ymmärtää omaa ja toisen mieltä. ePressi.

16.2.2019 Pahoititko mielesi töissä tai kotona? Opettele mielentämään neuvovat psykoterapeutit. Haastattelu YLE:n uutisissa.

19.2.2019 Mielentämisestä Hattaroita -blogissa.

27.2.2019 Mentalisointi – avain itse ja toisen ymmärtämiseen. Yleisöluento. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto, yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa.

27.2.2019 Mielentäminen. Huomoita koulutuksesta ja kirjasta.

27.2.2019 Näin saat lisää rohkeutta. Haastattelu Kotivinkki -lehdessä 5/2019, s. 62-65.

7.3.2019 Lievitä stressiä ja jännitystä – ota omat voimavarat käyttöön -luento. Järjestäjä Naistenkartano, Helsinki.

12.3.2019 Mielentämisen taitoa arkeen. Kirjaesittely.

12.3.2019 Mieli meissä kirjaesittely Marja 50+ eloa ja oloa -blogissa.

14.3.2019 Anna hengityksen virrata. Haastattelu Toimihenkilöliitto Erton jäsenlehdessä, s. 19.

20.-22.3.2019 Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

25.3.2019 Jännittäminen osana työtä ja elämää -luento. Siun soten Avoin eettinen foorumi, Joensuu.

25.3.2019 Jännittäminen työssä ja elämässä. Siun Soten Avoin eettinen foorumi. Luennon tiivistelmä ja kalvot.

6.4.2019 Hengitysterapia. Luento Asahi Nordicin koulutuspäivillä Helsingissä. Tallenne koulutuspäivästä.

11.4.2019 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

12.4.2019 Hengitys työvälineenä -koulutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

16.4.2019 Mielentäminen on taito, jota kannattaa opetella. Mieli meissä -kirjaesittely Kirjat kertovat -blogissa.

1.5.2019 Kuinka pääsisi kireydestä ja ankarasta sisäisestä puheesta? Näin opit rentoutumaan hengittämällä paremmin, ja mielipahakin helpottaa.   Hyvä terveys -lehden artikkeli, joka on julkaistu menaiset.fissä.

1.5.2019 Hengitä oikein, ja stressi helpottaa – helppo hengitysharjoitus auttaa pääsemään ikävistä tunteista. Haastattelu Me Naiset lehden verkkosivuilla.

2.5.2019 Osaatko kohdata aidosti? Haastattelu koskien mielentämistä Voi hyvin lehdessä 4/2019. s. 22-25.

16.-18.5.2019 Mielentävä liike -preworkshop Italiassa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

18.-21.5.2019 Mielentävä liike-workshop Italiassa. Ohjaajat Minna Martin, Tiina Granö ja Suzie Heijari. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

5.-7.6.2019 Pyhä hengitys -workshop Strömforsin ruukissa, Ruotsinpyhtää. Ohjaajat Minna Martin ja Rauni Nissinen. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

10.-12.6.2019 Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä.  Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

29.7.2019 Aina ei tarvitse miellyttää muita! Haastattelu Kodin kuvalehden nettilehdessä.

3.8.2019 Radiohaastattelu koskien esiintymisjännitystä. YLE Turku.

5.8.2019 Stressistä voi päästä hengittämällä. Me naiset verkkolehti, julkaistu aiemmin Hyvä terveys -lehdessä.

7.8.2019 Rauhoittumista hengityksen ja kehotietoisuuden avulla -työpaja Raision sivistystoimen koulutuspäivässä.

9.8.2019 Hengitys-workshop Somatic-studion järjestämässä Pilates Symposiumissa. Helsinki.

14.-16.8.2019 Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

16.8.2019 Mentalisaatioteoria taipuu arjen avuksi. Mieli meissä -kirjan arvio Psykologilehdessä.

16.8.2019 Nyt kaikki mielentämään! Mieli meissä -kirjan arvio Lääkärilehdessä.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä 21.-23.8., 18.-20.9., 10.-11.10. ja  7.-8.11.2019. Järjestäjänä Seinäjoen AMK, Sosiaali- ja terveysala.

27.-29.8.2019 Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

1.9.2019 Kirja-arvostelu: Teoriaa ja käytäntöä mielentämisestä eli mentalisaatiosta. Perheterapia 3/19.

5.9.2019 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Helsinki.

24.9.2019 Hengittäminen voi olla tehokas keino rauhoittaa mieltä ja kehoa. Sen avulla voi myös yrittää lievittää kipua, säädellä syömistä ja kohentaa vuorovaikutustaitoja. Haastattelu Eevassa 2/2019.

26.9.2019 Psykofyysinen lähestymistapa terapiaan, osa 1. Lastenpsykiatrian henkilökunta, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori.

2.-4.10.2019 Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: Mentalisoiva työote hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

6.10.2019 Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Haastattelu- ja keskustelutilaisuus Turun kirjamessuilla.

9.10.2019 Jännittäjäryhmän ohaajakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska.

16.10.2019 Kuinka saada ote jännittämisestä? Saa jännittää – jännittäminen voimavarana -kirjan arvio Psykologia-lehdessä 3/19.

17.-18.10.2019 Psykoterapian ja muutoksen prosessit IV: Kehollinen ja kokemuksellinen työskentely yksilöiden ja ryhmien kanssa. Koulutus KAT-kouluttajakoulutuksen osallistujille.

19.10.2019 Tutustumismatka hengitykseen. KKT-keskus Arvon henkilökunta, Helsinki.

22.10.2019 Esimies on ilon katalysaattori – jos on. Haastattelu Aromi-lehdessä. Tunteet työelämässä -sarja 1/7.

22.-24.10.2019 Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: Mentalisoiva työote hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

24.10.2019 Mielentämisen taito vähentää tunnekuormaa. Haastattelu Tunne & Mieli lehdessä nro 5/2019.

25.10.2019 Filosofiaa ja faskioita – kaksi näkökulmaa hengitykseen. Kåren, Turku. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

5.11.2019 Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi. Luento stressilääketieteen opintokokonaisuudessa. Järjestäjänä Turun yliopiston Avoin yliopisto. Turku. Luento osallistujille myös verkossa.

5.11.2019 Moni kiihdyttää tunteitaan turhaan – mielentäminen on taito, jonka voi oppia. Haastattelu Tehy-lehdessä 11/2019, s.32-36.

5.11.2019 Murheen murtama ei ole sairas, mutta saikuttaa syystä. Haastattelu Aromi-lehdessä. Tunteet työelämässä -sarja 2/7.

12.11.2019 Mieli meissä. Tasapainoista arkea mielentämisen keinoin. Kirjaesittely tietokirjailijoiden paikallistapaamisessa Turussa.

13.11.2019 Mentalisaatio -luento ja harjoittelua erikoistuville psykiatreille. Harjavallan sairaala.

30.11.2019 Mielentäminen vuorovaikutuksen tukena -luento. Varsinais-Suomen sovittelutoimiston koulutuspäivässä. Turku.

2.12.2019 Pääkirjoitus: Rajoja ja rakkautta. Aromi-lehti 10/2019. Otteita aiemmasta haastattelusta.

4.12.2019 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Helsinki.

5.12.2019 Jännittäminen ja muut nuoruusiän haasteet. Luento Martinlaakson lukion oppilaille, Vantaa.

5.12.2019 Vähennä kipua ilman lääkkeitä. Haastattelu Hyvä terveys -lehdessä 14/2019, s.10-15.

5.12.2019 Anna hiljaisuuden hoitaa. Haastattelu Hyvä terveys -lehdessä 14/2019, s.24-27.

10.12.2020 Suomalainen työkulttuuri kammoksuu vihaa, vaikka se pitää meidät hengissä. Haastattelu Aromi-lehdessä. Tunteet työelämässä -sarja 3/7.

12.12.2019 Jännittäjäryhmän ohaajakoulutus. Järjestäjänä Snellman-kesäyliopisto, Kuopio.

13.12.2019 Hengitys ja kipu. Järjestäjänä Snellman-kesäyliopisto, Kuopio.

18.12.2019 Tietoisuustaidot ja hengitys kivunhallinnassa, osa 1. Härmän kuntokeskuksen henkilökonta.

23.12.2019 On yleistä, että ihmissuhteissa ollaan olettamuksien varassa. Haastattelu Turun sanomissa koskien mielentämistä.

2020

 

3.1.2020 Mennään mieleen. Omaan ja toisen ihmisen mieleen menemisen taito eli mielentäminen auttaa arjen ja työelämän ristiriidoissa. Haastattelu Askel-lehdessä 1/20, s.24-26.

10.1.2020 Tutustumismatka hengitykseen. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

16.1.2020 Pelko on luovuuden vastakohta. Haastattelu Aromi-lehdessä 1/20. Tunteet työelämässä -sarja 4/7.

18.1.2020 Tietoisuustaidot ja hengitys psykoterapiassa. Koulutus Vastaamon henkilökunnalle Helsingissä.

23.1.2020 Tietoisuustaidot ja hengitys kivunhallinnassa, osa 2. Härmän kuntokeskuksen henkilökonta.

24.1.2020 Mentalisointi ja vastatransferenssi kipupotilaan auttamisessa. Yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen psykologitoimikunnan ja Hogrefe Psykologien kustannus Oy:n kanssa. Tampere.

31.1.2020 Psykofyysinen lähestymistapa terapiaan, osa 2. Järjestäjänä Lastenpsykiatria, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pori.

4.2.2020. Hengitys ja kipu -luento. KYS:n kipuklinikka, Kuopio.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Kokoontumispäivät 5.-7.2., 4.-6.3., 2.-3.4. ja 7.-8.5.2020. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

17.2.2020 Veera Takala-Tikkanen. Tsemppi sai minut sinne ja mul oli helpottunut olo. Nuorten kokemuksia Ohjaamon jännittäjäryhmästä. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Pro Gradu tutkielma .

20.2.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Oulu.

21.2.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Kuopio.

25.2.2020 Kateuteen ei kuole ja sen myöntäminen on viisautta. Haastattelu Aromi-lehdessä 2/20. Tunteet työelämässä -sarja 5/7.

26.-28.2.2020 Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

5.3.2020 Naisen kehosuhde: Mielelläni kehossani -luento Naistenpäivien etkoilla, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

14.3.2020 Kansa jakautui ivaaviin ja ivattaviin. Haastattelu Turun sanomissa koskien koronavirusta ja vessapaperin hamstraamista.

27.3.2020 Tasapainoista arkea paremmin mielin. Artikkeli Valkonauha -lehdessä 1/2020, s. 29-30.

19.3.2020 Mielelläni kehossani – Kohti hyväksyvää suhdetta itseen -kirja ilmestyi Kirjapajan kustantamana. 

19.3.2020 Kehollisuus psykoterapiassa. Etäkoulutus Zoomin välityksellä. KAT HY 17 -koulutusryhmälle.

24.3.2020 Hengittäminen on yksi harvoista keinoista, joilla ihminen voi itse rauhoittaa hermostoaan – tässä ohjeet kolmeen helppoon harjoitukseen. Haastattelu Helsingin sanomissa.

27.3.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Helsingin kesäyliopisto. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

27.3.2020 Tunnetko olosi yksinäiseksi? Haastattelu Kotilieden nettilehdessä.

1.4.2020 Miten säilyttää sopu, kun kaikki ovat koko ajan kotona? Haastattelu Kotilieden nettilehdessä.

6.4.2020 Työelämän supertunne on kovaa valuuttaa myös koronakriisin aikana. Haastattelu Aromi-lehdessä 4/20. Tunteet työelämässä -sarja 7/7.

9.4.2020 Huonosti tunnistettu, kivulias ja totaalisen välttämätön häpeä. Haastattelu Aromi-lehdessä 3/20. Tunteet työelämässä -sarja 6/7.

16.4.2020 Osaatko kohdata aidosti? Haastattelu Voi hyvin -lehdessä.

23.4.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. YTHS. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

23.4.2020 Mentalisaatio -luento KAT-yhdistyksen jäsenillassa Zoomin välityksellä.

25.4.2020 Hengitys itsesäätelyn tukena. Hengähdyshetkiä palautumisvalmennuskoulutus, ryhmä 1, moduuli 3. Villa Mandala, Loviisa. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

26.4.2020 Kotona kehossani. Mielelläni kehossani kirjan esittely Tarinoiden lumo -blogissa.

23.5.2020 Hengitys itsesäätelyn tukena. Hengähdyshetkiä palautumisvalmennuskoulutus, ryhmä 2, moduuli 3. Villa Mandala, Loviisa. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

28.5.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

28.5.2020 Kehosuhdeperinnöksi iloa omasta kehosta. Väestöliiton blogi-kirjoitus, jossa inspiraationa ollut Mielelläni kehossani -kirja.

8.6.2020 Tiesitkö? Voit lievittää stressiä vain minuutissa: “Välittömiä vaikutuksia”. Haastatelu Iltalehdessä.

11.6.2020 Jännittäjäryhmä ohjaajien täydennyskoulutus. Altistumisharjoitusten ja hengityksen merkitys. Ohjaamon henkilökunta. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

12.6.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

17.6.2020 Mielelläni kehossani kirjan esittely Iloa, eloa -blogissa.

17.6.2020 Elätkö sinäkin ikään kuin muiden katseen alla – näin menneisyytesi vaikuttaa siihen, kuinka elät kehossasi. Haastattelu Iltalehdessä.

1.7.2020 Suhtaudu kehoosi sallivasti. Haastattelu Eeva -lehdessä 7/2020, s. 67.

29.6.2020 Kohti hyväksyvää kehosuhdetta. Mielelläni kehossani kirjan esittely Hooray for Squats -blogissa.

29.6.2020 Esiintymisjännitys on voitettavissa. Haastattelu Seura -lehdessä.

7.7.2020 Hengittämisestä. Terhi Mäkiniemi haastattelee Minna Martinia, You Tube -tallenne.

9.8.2020 Mielelläni kehossani -kirjan esittely Naantalin kirjajuhlilla.

12.8.2020 Psykofyysinen lähestymistapa psykoterapiassa. Teoriaa ja käytäntöä. Järjestäjä Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys, Keski-Suomen aluetoimikunta, Jyväskylä.

13.-14.8.2020 Hengitys, mentalisaatio ja kipu. Jyväskylän kesäyliopisto.

19.8.2020 Kohtelethan kroppaasi kauniisti. Haastattelu Anna-lehdessä 34/2020. s. 28-29.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Kokoontumispäivät 26.-28.8., 30.9.-2.10., 22.-23.10. ja 19.-20.11.2020. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

28.2.2020 Onko sinulla hyvä olla? Koetko olosi turvalliseksi? Vagushermolla on sormensa pelissä. Haastattelu YLE:n Tiedeykkönen -ohjelmassa.

1.9.2020 Kehon reaktiot psyykettä rakentaviksi. Haastattely Sylva-lehdessä 03/20, s. 26-28.

3.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Savonlinnan Ohjaamon henkilokunnalle. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

4.9.2020 Miten tukea nuorta moninaisten paineiden keskellä? Nuoren ja vanhemman näkökulmat nuoruusikäisen solmukohtiin. Videoluento ja blogikirjoitus nuorille, heidän vanhemmilleen ja muille tukiryhmille. Syrjäytymisen ehkäiseminen -projekti, Turku. Yhteistyössä psykologi Julia Martinin kanssa.

7.9.2020 Nuoren tukena paineiden keskellä – Nuoren ja vanhemman näkökulmat nuoruusikäisen solmukohtiin. Blogi-kirjoitus Syrjäytymisen ehkäisy -projekti, Turku.

9.9.2020 Tunteiden käsittely ja kokemukselliset työtavat: Mentalisaatio ja kehollisuus. Kognitiivis-integratiivinen psykoterapeuttikoulutus, Helsingin yliopisto ja Integrum Varhaiskuntoutuksen tukisäätiö. Helsinki.

10.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

11.9.2020 Hengitys työvälineenä. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

12.9.2020 Hengitys itsesäätelyn tukena. Hengähdyshetkiä palautumisvalmennuskoulutus, ryhmä 3, moduuli 3. Villa Mandalan kanssa. Loviisa.

16.9.2020 Hengitä hyvin, voi vahvemmin. Haastattelu Ammattikeittiöosaaja -lehdessä 3/2020.

16.9.2020 Hengitys kivunhoidon tukena. Luento ja keskustelu Nivelyhdistyksen verkkoryhmässä.

17.9.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto. Etäkoulutus Zoomin välityksellä.

18.9.2020 Hengitä rauhaa. Haastattelu Allergia, iho & astma -lehdessä 3/2020.

18.9.2020 Psykofyysinen lähestymistapa asiakastyössä. Päijät-Hämeen psykologiyhdistys Päpsy, Lahti.

19.9.2020 Perfektionisti jännittäjä. Haastattelu Helsingin sanomissa koskien esiintymisjännitystä.

19.9.2020. Hengitys virtaa -luento Suomen joogaliiton syyspäivillä Turussa.

2.10.2020 Hengitys virtaa -luentonauhoitus Paloma Development verkkovalmennuksessa.

7.10.2019 Miten tukea nuorta moninaisten paineiden keskellä? Nuoren ja vanhemman näkökulmat nuoruusikäisen solmukohtiin. Etäluennot lukiolaisille ja heidän vanhemmilleen. Martinlaakson lukio, Vantaa. Yhteistyössä psykologi Julia Martinin kanssa.

14.10.2020 Profiilityö on lähes jokaisen somearkea. Haastattelu 360 astetta journalismia nettijulkaisuun.

19.10.2020 Kysy mitä vaan stressistä ja sen vähentämisestä. Haastattelu YLE-puheen ohjelmassa Kysy mitä vaan.

21.10.2020 Millainen liikkuminen hoivaa mieltä? Etäluento UKK-instituutin Terveysliikuntapäivillä.

23.10.2020 Mielentäminen arkielämän tukena -luentonauhoitus Paloma Development verkkovalmennuksessa.

24.10.2020 Hengitys ja kehollisuus -etäkoulutus Zoomissa Suomen Neuropsykoterapiayhdistys ry:n täydennyskoulutuksessa Tietoisuus, tunteet ja kokemuksellisuus kuntoutuksessa.

29.10.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

31.10.2020 Kehosuhdetyöpaja. Webinaari hallitsemattomasta syömisestä kärsiville. Ruoka ja riippuvuus -hanke, Myllyhoitoyhdistys ry.

2.11.2020 Kodin liikuntaperinnöllä on iso merkitys! Haastattelu YLE puhessa Tiina Lundbergin huoltamossa.

3.11.2020 Syysahdistuksen taustalta löytyy usein konkreettinen kokemus. Haastattelu Turun sanomissa.

3.11.2020 Mentalisaatioterapia. Etäluento Zoomin välityksellä Oulun Yliopistoon psykiatriaan erikoistuvien lääkärien koulutuksessa.

4.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

5.11.2020 Rauhoittuminen ja hellittäminen jaksamisen tukena. Etätyöpaja Aivovammaliiton vertaistukityötä tekeville.

5.11.2020 Mielihyvää liikkumisesta. Nettiartikkeli UKK-instituutin sivuilla Terveysliikuntapäivien luentojen pohjalta.

6.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ylivieskan kesäyliopisto.

10.11.2020 Keholliset menetelmät pariskuntien kanssa työskentelyyn. Etäluento Parisuhdepäivillä. Järjestäjä Parisuhdekeskus Kataja.

10.11.2020 Mentalisaatio kyky pitää toisen ajatukset, tunteet ja kokemus mielessä. Avain parempaan yhteiseloon ihmisten kesken? Haastattelu YLE:n Tiedeykkönen -ohjelmassa.

12.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä Ohjaamon henkilökunnalle.

13.11.2020 Hengitys psykologin työvälineenä. Etäkoulutus Pirkanmaan psykologiyhdistyksen eli Pipsyn jäsenille.

16.11.2020 Hengitys virtaa Q&A ilta. Paloma Development valmennuksessa.

18.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunta, Tampere.

21.11.2020 Hitaus, hiljaisuus ja hengitys. Yhteistyössä Rauni Nissisen ja Anna-Maria Toivosen kanssa.  Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

25.11.2020 Esiintymisjännitys -luento Turun konservatorion opiskelijoille.

30.11.2020 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutus. Etäkoulutus Ohjaamon henkilökunnalle.

12.12.2020 Tärkein aivohermosi on avain kehosi ja mielesi terveyteen. Haastattelu ja harjoituksia YLE:n Tiedesivuilla.

12.12.2020 Onnellisesti omissa nahoissa. Haastattelu kehosuhteesta Kodin Pellervo -lehdessä.

14.12.2020 Arki yhtä jännäriä. Haastattelu Helsingin Sanomissa.

17.12.2020 Paineet esiintymisessä ja liikunnassa – rakentavat selviytymiskeinot hyvinvoinnin tukena. Koulutuspäivä Helsingin Pelastuskoulun opiskelijoille.

2021

 

10.1.2021 Helpota kipua hengitellen – kuulostele ja harjoittele. Haastattelu Hyvä terveys -lehdessä.

20.1.2021 Mielentäminen tukena auttamistyössä.  Etäkoulutus Teamsin välityksellä, järjestäjänä Espoon koulu- ja opiskelijahuolto henkilökunnalleen.

24.1.2021 Ihminen voi stressata itsensä kipeäksi. STT:n haastattelu, ilmestynyt MTS:n uutisissa.

27.1.2021 Hengitys virtaa -aamupäivä. Etäkoulutus Zoomin välityksellä kaikille hengityksestään kiinnostuneille. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

28.1.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

29.1.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, Ohjaamon henkilökunta.

10.2.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Helsingin seudun kesäyliopisto.

10.2.2021 Hengitys ja mielentäminen psykoterapeutin työssä. Etäluento Zoomin välityksellä, järjestäjänä Tampereen psykoterapiayhdistys.

11.2.2021 Hengitys työssäjaksamisen tukena. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrian poliklinikka henkilökunnalleen.

11.2.2021 Teatteriharrastus rohkaisee pelottomaan asenteeseen. Haastattelu Turun AMK, taideakatemian Tutka.pro -sivustolla.

17.2.2021 Esiintyjän motivaattorina on halu tuoda asioita julki. Haastattelu Turun AMK, taideakatemian Tutka.pro -sivustolla.

17.2.2021 Mielentävä kehosuhde. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

19.2.2021 Etuoikeutetun esiintyjän kuoren alla on haavoittuva ihminen. Haastattelu Turun AMK, taideakatemian Tutka.pro -sivustolla.

24.2.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välitykselä, järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

26.2.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Tampereen kesäyliopisto.

27.2.2021 Hengähdyshetkiä palautumisvalmennuskoulutus, ryhmä 4, moduuli 4. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Villa Mandala.

5.3.2021 Psykofyysinen psykoterapia ry. myönsi kunniajäsenyyden kiitokseksi pitkästä ja merkittävästä työstä yhdistyksen hyväksi.

15.3.2021 Mielentäminen -Q&A ilta. Paloma Development valmennuksessa.

19.3.2021 Mistä tietää hengittävänsä oikein? Haastattelu Roots Journalissa.

21.3.2021 Abi näin saat keskittymisen haltuun koronahuolien keskellä – psykologin vinkit abeille ja lähipiirille. Haastattelu YLE:n uutisissa.

24.-26.3.2021 Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

8.4.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, Ohjaamon henkilökunta.

9.4.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, Jyväskylän Takku-hanke.

12.4.2021 Kuuletko kehosi viestejä? Haastattelu Diabetes-lehdessä, s.14-16.

12.-13.4.2021 Opiskelijahaastattelut. KAT HY 21 -koulutus.

14.4.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus.  Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska.

15.4.2021 Uusi painos kirjasta Saa jännittää, jännittäminen voimavarana!

21.-23.4.2021 Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Hogrefe Psykologien Kustannus Oy, Helsinki.

28.4.2021 Mielentäminen arki- ja työelämän tukena. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

29.4.2021 Olenhan hyvä, olenhan? Haastattelu koskien epävarmuutta, Helsingin sanomat.

5.5.2021 Hengittämällä hyvinvointia -iltapäivä. Orion.

8.5.2021 Jännitys pilasi pääsykokeet. Haastattelu Iltasanomien Taloussanomissa.

17.5.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutus. Etäkoulutus Teamsin välityksellä, järjestäjänä Ohjaamo.

20.5.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä Ohjaamon henkilökunnalle.

21.5.2021 Hengitys virtaa. Etäkoulutus Zoomin välityksellä Etelä-Savon psykologiyhdistyksen jäsenille.

25.5.2021 Liian herkkä potee outoja oireita, turta ei tunnu mitää – tasapaino löytyy harjoittelemalla. Haastattelu Hyvä terveys -lehdessä.

2.6.2021 Kehollisuus ja mielentäminen psykoterapeuttisen työn rikastajina. Osa 1. Etäkoulutus Zoomin välityksellä. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykoterapeutit, Seinäjoki.

8.-9.6.2021 Helpotuksen huokaus ja hengittävä liike meren äärellä. Merijoogan studio, Hanko. Yhteistyössä Rauni Tofferin ja Johanna Pawlin kanssa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

14.6.2021 Jännittämisestä käytännönläheisesti. Saa jännittää -kiirjan esittely Psykologi -lehdessä.

17.6.2021 Stressistä voi päästä eroon hengittämällä oikein. Haastattelu Hyvä Terveys -lehdessä.

4.7.2021 Stressi laukaiseen ylihengityksen. Huomaa se ennen ikäviä oireita. Haastattelu Hyvä Terveys -lehdessä.

6.7.2021 Helpota kuormitustasi vagushermon eli kiertäjähermon stimulaatiolla. Turun kesäyliopiston blogi.

7.7.2021 Jännän äärellä. Haastattelu Super -lehdessä 7-8/2021, s. 40-43.

7.7.2021 Vagushermo luo turvaa elämään. Haastattelu Voi hyvin -lehdessä 7/2021, 39-42.

11.7.2021 Suu kiinni ja hengitä – nenähengitys parantaa oloa heti. Haastattelu Hyvä Terveys -lehdessä.

18.7.2021 Luota nenääsi, osaat kyllä hengittää oikein. Haastattelu Hyvä Terveys -lehdessä.

27.7.2021 Liian levoton nukahtamaan. Haastattelu Hyvä Terveys -lehdessä.

1.8.2021 Kuntoiluun lisää voimaa nenähengityksellä. Haastattelu Voi Hyvin -lehdessä.

5.8.2021 Hätätilanne herättää vatsan. Haastattelu Luontaisterveys lehdessä 6/2021.

10.8.2021 Älä suotta häpeile jännitystä. Haastattelu Tehy -lehdessä. 

11.-12.8.2021 Kun on tunteet – tunteiden mielentäminen opetuksessa ja oppimisessa. Duodecimin kesäkoulu lääkärikouluttajille. Rokua.

24.8.2021 Monen terveysongelman taustalla on haitallinen tapa hengittää. Haastattelu Helsingin Uutisissa.

25.-27.8.2021 KAT HY 21 – ET-tasoisen psykoterapeuttikoulutuksen aloitus. Yhteistyössä Leena Ehrlingin ja Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto ja Kognitiviis-analyyttinen psykoterapia ry.

7.9. ja 28.9.2021 Kehollisuus psykoterapiassa. TY, psykiatrian erikoistuvat.

15.9.2021 Hengitys virtaa. Etäkoulutus Zoomissa Juvan kunnan työntekijöille.

16.9.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunnalle Helsingissä.

17.9.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. YTHS, Helsinki.

23.9.2021 Kehollisuus KAT-terapeutin työssä. Seminaaripäivä KAT HY 19 -ryhmän opiskelijoille.

29.9.2021 Hengityksen ja vuorovaikutuksen tapojen yhteys pitkittyneeseen kuormitukseenHengitys jaksamisen tukena. Kuntouttajan työssäjaksamisen työkalupakki -koulutuksessa. Järjestäjänä Professio-Coronaria.

30.9.2021 Hengitys työvälineenä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

1.10.2021 Psykofyysinen työote psykologin ja psykoterapeutin työssä. Koulutus Kymenlaakson psykologiyhdistykselle Kouvolassa.

2.10.2021 Rieha ja rauha – leikki hengityksen tukena -workshop. Yhteistyössä Rauni Tofferin ja Hanna Lammen kanssa.  Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

5.10.2021 Rauhoittumisen kyky kivunhoidon tukena. Puheenvuoro Mielen portti -projektin Monimuotoinen kipu -webinaarissa.

6.10.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Seinäjoen AMK.

7.10.2021-4.6.2022 Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjinä Jyväskylän kesäyliopisto ja Psykofyysinen psykoterapia ry.

7.-9.10.2021 Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus, seminaari 1: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjinä Jyväskylän kesäyliopisto ja Psykofyysinen psykoterapia ry.

13.10.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus.  Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska. 

20.-22.10.2021 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmän aloitus Kuopiossa. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

24.10.2021 Hengityspäivä Joogakoulussa. Järjestäjänä Joogaterapiayhdistys. Helsinki.

25.10.2021 Hengitys itsesäätelyn tukena -luento HUS:n fysioterapeuteille Teamsin välityksellä.

31.10.2021 Vagushermo säätelee kehoasi. Haastattelu Terve.fi sivustolla.

1.11.2021 Hengitys virtaa -luento Satakunnan psykologiyhdistyksen jäsenille Zoomin välityksellä.

5.11.2021 Hengittävä parisuhde ja perhe – Kehollisuus  auttamistyössä. Järjestäjänä Pohjois-Suomen perhe- ja verkostotyö ry, Oulu.

9.11.2021 Tietoisuustaidot ja hengitys stressinhallinan tukena -luento Stressilääketieteen opintokokonaisuudessa, Turun yliopiston täydennyskoulutus.

10.11.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Zoomin välityksellä Ohjaamon henkilökunnalle.

11.-13.11.2021 Psykofyysisen psykoterapian seminaari 2: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjinä Jyväskylän kesäyliopisto ja Psykofyysinen psykoterapia ry.

15.11.2021 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutus. Teamsin välityksellä Ohjaamon henkilökunnalle.

17.11.2021 Hengitys ja mielentäminen psykologin työssä. Pirkanmaan psykologiyhdistyksen koulutuspäivä. Tampere.

17.11.2021 Jännittäminen voimavarana. Haastattelu Meidän apteekki -lehdessä 4/21, s. 38-40.

18.-20.11.2021 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmän toinen jakso Kuopiossa. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

26.11.2021 Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan neuvottelukunnan päätöskokous. Aboa Vetus & Ars Nova. 

29.-30.11.2021 Kontakti terapeutin työvälineenä. KAT HY 21 -koulutusryhmän seminaari. Yhteistyössä Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

9.-11.12.2021 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmän kolmas jakso Kuopiossa. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Snellman kesäyliopisto Kuopio.

2022

7.1.2022 Kehollisuus ja mielentäminen psykoterapiassa. Kuvataideterapian kouluttajakoulutuksen etäseminaaripäivä Zoomin välityksellä.

10.1.2022 Hengitys virtaa -etäluento Zoomin välityksellä, Helsinki Mission työntekijöille.

11.1.2022 Mentalisaation ja kehollisuuden näkökulmat psykoterapiassa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet -etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjänä Siria Oy.

13.-15.1.2022 Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä. Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen kolmas seminaari Zoomissa. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa, järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

9.2.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

9.2.2022 Koronan kuormittamat. Haastattelu Jyty-lehdessä 1/2022, s. 36-37.

11.2.2022 Ujo ihminen voi muuttua kasvomaskin takana luontevammaksi keskustelijaksi. Haastattelu Helsingin sanomassa. 

15.2.2022 Mielelläni kehossani -blogikirjoitus Naistenkartanon sivuilla.

17.2.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunnalle Zoomin välityksellä.

2.3.-6.5.2022 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Koulutuksessa mukana myös kouluttajakokelas Netta Viitala. Järjestäjänä Helsingin kesäyliopisto.

5.3.2022 Keho, hengittäminen ja hellittäminen. Kokemuksellinen työpaja Psykofyysinen psykoterapia ry:n vuosikokousworkshopissa.

7.3.2022 Mielentäminen opetustyössä -alustus Duodemin ry:n aamukahveilla Teamsissa.

8.3.2022 Mielelläni kehossani. Naistenpäivän luento kehollisuuden haasteista Naistenkartanon etätapahtumassa Zoomissa.

9.3.2022 Hengitys virtaa. Etäkoulutuksen järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

9.3.2022 Kehollisuus ja toiminnalliset menetelmät ryhmissä. Luento KokoNainen -naistyön ryhmänohjaajille.

10.-12.3.2022 Traumaseminaari. Psykofyysisen psykoterpian perusteet -koulutuksen neljäs seminaari. Yhteistyösä Laura Mannilan kanssa, järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

24.3.2022 Hengitä tasapainoisemmin. Haastattelu Sydän -lehdessä.

28.3.2022 Hengitä tämä hetki – hengitys ja lupa olla -kirja ilmestyi. Kirjapaja.

28.3.2022 Hengitellen hyvinvointia -etäluento Ammattikeittiöosaajat ry:n jäsenille.

30.3.2022 Kehollisuus ja mielentäminen -työpaja. Perheasiain neuvottelukeskusten valtakunnalliset neuvottelupäivät Tampereella.

31.3.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa, järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

1.4.2022 Kehollisia  ja toiminnallisia harjoituksia ryhmänohjaajille. Linnasmäki, Turku. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

31.3.2022 Milloin ihminen on tehokkaimmillaan? Haastattelu Seura -lehden Totta vai tarua palstalla, 13/2022.

6.4.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Ohjaamon henkilökunnalle Helsingissä.

6.4.2022 Hengitä tasapainoisemmin. Haastattelu Sydän-lehdessä 2/2022.

27.4.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus, Etäkoulutus Zoomin välityksellä, järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska. 

27.4.2022 Hengitys auttaa ahdistukseen. Haastattelu Voi hyvin -lehdessä 5/2022.

5.4.2022 Hengitys hyvinvointisi tukena. Video-ohjeet Opiskelijoiden liikuntaliiton sivuilla.

9.5.2022 Mindfulness-päivä ratkaisukeskeinen lyhytterapia -koulutusryhmälle. Yhteistyössä Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n ja Turun kesäyliopiston kanssa.

11.5.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskolutus Ohjaamon henkilökunnalle.

12.-13.5.2022 Varhaisen liittymisen ja itsesäätelyn haasteita. Psykoterapeuttina kehittyminen. Seminaari KAT HY 21 -ryhmälle yhteistyössä Liisa Uusitalo-Arolan kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

20.5.2022 Hengitys terapeutin työvälineenä. Shortum, Espoo.

20.5.2022 Hengitä tasapainoa elämääsi. Haastattelu Osviitta -lehdessä 2/2022, s. 12-16.

24.5.2022 Saa jännittää -luento Mieli ry:n verkkotapahtumassa Mitä kuuluu nuori?

25.5.2022 Tutustumismatka hengitykseen. Turun kesäyliopisto.

1.-3.6.2022 Lopputyö ja lopetusseminaari. Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa, järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto.

3.6.2022 Turha paniikki pois! Haastattelu Talouselämä -lehdessä, 21/2022, s. 60-61.

22.6.2022 Keholliset menetelmät ryhmänohjauksen tukena. Ohjaamo, Tampere. 

30.7.2022 Menetitkö huipputyön kilpailijalle, koska esiintyminen ei suju? – Näillä keinoilla voitat jatkossa. Haastattelu Kauppalehdessä.

10.8.2022 Miksi kiitos ei aina tunnu mukavalta?

11.8.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjänä Osao, Oulu. 

12.8.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

15.8.2023 Vinkit virkeisiin työpäiviin. Espanja.com sivusto.

17.8.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

19.-21.8.2022 Hengittävä parisuhdeviikonloppu Hangossa. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. 

Haastattelu Voi hyvin -lehdessä 8/22, s.20-21.

24.-26.8.2022 Nuoruusikäisen erityiskysymykset. Lyhytterapeuttinen työote ryhmissä. KAT HY 21 -ryhmän seminaari. Yhteistyössä Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

31.8.2022 Kirja-arvio Hengitä tämä hetki. Kirjoittaja on toimittaja ja kirjallisuusterapiaohjaaja Helena Hietaniemi.

31.8.2022 Hengityksestä ja olemisen ihmettelystä. Kirja-arvio Psykologilehdessä.

1.9.2022 Kehollisuus ja mielentäminen psykoterapeuttisen työn rikastajina. Kokemuksellinen koulutuspäivä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin psykoterapeuteille. Seinäjoki.

5.9.2022 Mielentäminen itsesäätelyn tukena -webinaari yhteistyössä Liisa Uusitalo-Arolan kanssa.

7.-9.9.2022 Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari, Oulu.

13.9.2022 Kiitos vaan, äiti ja isä. Haastattelu Meidän perhe -lehdessä koskien katkeruutta omia vanhempia kohtaan. Syyskuu/2022, s. 2024.

14.9.2022 Aloitusseminaari KAY HY 22 -ryhmän kanssa. Tolkkila, Kouvola

15.9.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus.  Etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjänä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Ylivieska.

16.9.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus.  Etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjänä Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

28.-30.9.2022 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen toinen seminaari, Oulu.

3.10.2022 Psykofyysinen näkökulma tunnesäätelyyn. Kognitiivis-integratiivinen psykoterapiakoulutus. Järjestäjänä Helsingin yliopisto ja Varhaiskuntoutuksen Tukisäätiön Integrum Instituutti. 

4.10.2022 Riittävän hyvää joulua! Haastattelu Ihana joulu -lehdessä 1/22, s.56-59.

13.10.2022-22.4.2023 Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Paikkakunta Mikkeli. Järjestäjinä Otavan opisto ja Psykofyysinen psykoterapia ry. 

13.-15.10.2022 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 1: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Järjestäjinä Otavan opisto Mikkeli ja Psykofyysinen psykoterapia ry. 

18.10.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskoulutus. Ohjaamon henkilökunta.

19.10.2021 Hengitys työvälineenä. Väkivalta- ja kriisityön yksikkö, Setlementti Tampere ry.

26.10., 23.11. ja 14.12.2022 Hengitys työvälineenä. Raiskauskriisikeskus Tukinainen.

27.-28.10.2022 Kehollisuus psykoterapiassa. Järjestäjänä Shortum, Espoossa.

24.10.2022 Jännittäjä vaatii itseltään paljon. Haastattelu Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 5/2022.

10.-11.11.2022 Hengitys ja vuorovaikutus. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari, Oulu.

17.-19.11.2022 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 2: Keholliset mentelmät ja vuorovaikutus. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Järjestäjinä Otavan opisto Mikkeli ja Psykofyysinen psykoterapia ry. 

23.11.2022 Tutustu hengitykseesi -luento. Työstä aivovoimaa -hanke, Keski-Suomen aivoliitto.

23.11.2022 Puhele itsellesi kuin ystävälle. Haastattelu Voi hyvin -lehden Mielenrauha -numerossa 11/2022, s. 34-39.

24.-25.11.2022 Kontakti terapeutin välineenä. KAT HY 22 -ryhmän seminaari. Yhteistyössä Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

25.11.2022 Naisen elämän solmukohdat kasvun mahdollistajina. Naistenkartanon 100-vuotisjuhlaseminaari.

28.-29.11.2022 Traumatisoituminen. KAT HY 21 -ryhmän seminaari. Yhteistyössä Mikko Räsäsen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

1.12.2022 Saa jännittää. Haastattelu Veikkauksen Inhimillisiä uutisia -verkkojulkaisussa.

1.-2.12.2022. Surutyö, koulutuksen kertaus ja lopputyöt. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen neljäs seminaari, Oulu.

15.12.2022 Jännittäminen ja jaksaminen opiskelijan hyvinvoinnin haasteena -luento opiskelijoille ja henkilökunnalle. Martilaakson lukio, Vantaa.

2023

11.1.2023 Psykofyysinen lähestymistapa terapiassa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapiakoulutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto ja Siria Oy.

12.-13.1.2023 Hengityksen vuodenajat: talvi. Turun kesäyliopisto. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa.

16.1.2023 Hengittävä mieli Oy aloittaa toiminnan kustantajana. Kevään aikana ilmestyvät tutut kirjat Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena, Hengitysterapeutin työkirja ja Jännittäjäryhmän ohjaajan työkirja.

17.1.2023 Juttutuokio Joni Jaakkolan kanssa aiheesta HENGITYS löytyy näiltä kanavilta: Supla: https://bit.ly/3Bud5cw, Apple: https://apple.co/2xMFzhh, Spotify: https://spoti.fi/2Yf0V6D

18.-20.1.2023 Persoonallisuushäiriöt ja neuropsykologiset häiriöt. KAT HY 21 -ryhmän seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

20.1.2023 Vagushermosta puhutaan nyt kaikkialla – Sinullakin on sellainen, ja ymmärtämällä sen toimintaa voit parantaa elämänlaatuasi. Haastattelu Aamulehdessä.

22.1.2023 Pandemia lisäsi lasten ja nuorten jännittämistä sosiaalisissa tilanteissa. Haastattelu STT:lle/Helsingin sanomissa.

2.-4.2.2023 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 3: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Mikkeli.

1.2.2023 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -kirja ilmestyi Hengittävä mieli Oy:n kustantamana.

6.2.-5.5.2023 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

6.-8.2.2023 Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari, Turun kesäyliopisto.

15.2.2023 Tutustumismatka hengitykseen. Helsingin joogayhdistys 50 vuotta, koulutuspäivä yhdistyksen jäsenille.

1.3.2023 Hengitys itsesäätelyn tukena -luento Akustikusneurinoomayhdistyksen tukihenkilöille.

2.-4.3.2023 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 4: Traumaseminaari. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Mikkeli.

8.-10.3.2023 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen toinen seminaari, Turun kesäyliopisto.

15.3.2022 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Järjestäjänä Seinäjoen AMK. 

16.3.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

21.3.2023 Kehollisen tietämyksen lisääminen. Workshop Psykologipäivillä. Helsinki.

22.3.2023 Hengitys terapeutin työvälineenä -koulutus. Shortum, Espoo.

23.-24.3.2023 Hengitys työvälineenä -koulutus, järjestäjänä kesäyliopisto Riveria Joensuussa.

29.3.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Ohjaamo. Tampere.

30.3.2023-5.12.2025 Psykofyysinen työnohjaajakoulutus – luontopainotteinen näkökulma. Pääkouluttajana yhdessä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

30.-31.3.2023 Johdatus työnohjaukseen ja holistiseen ihmiskuvaan. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Psykofyysinen työnohjaajakoulutus, Turun kesäyliopisto.

2.4.2023 Mielelläni kehossani -luento klo 9.15-10.00 ja Millainen liikunta hoivaa mieltä? -luento klo 11.15-12.00. Supertreenit, Naantali. Järjestäjänä Turun urheiluliitto.

5.4.2023 Jännittäminen osana elämää. Luennot jännittämisestä sekä oppilaille että opettajille. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Pori.

12.-13.4.2023 Hengitys ja vuorovaikutus. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

20.-22.4.2023 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 5: Lopputyö ja lopetusseminaari. Yhteistyössä Mikko Lounelan kanssa. Järjestäjänä Otavan opisto, Mikkeli.

26.4.2023 Esiintymisjännitys -luento Turun konservatorion ja amk:n opiskelijoille. Sigyn-sali, Turku.

4.-5.5.2023 Surutyö, koulutuksen kertaus ja lopputyöt. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen neljäs seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

9.5.2023 Hengityksen hyödyntäminen hoidollisessa työssä -luento. Digi-mieli hanke, Helsingin kaupunki.

10.5.2023 Kehollisuus ja mielen ja kehon yhteys -koulutus. Kelan  työnohjaus- ja valmentajaverkosto Puhti-Pirkat. Helsinki.

11.5.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. Etäkoulutuspäivä Zoomissa.

18.5.2023 Andningen i Efetr Nio, FST. 

25.5.2023 Varhaisen liittymisen ja itsesäätelyn haasteita. Seminaari KAT HY 22 -ryhmälle. Yhteistyössä Sanna Maliniemen kanssa. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

26.5.2023 Hengitys ja kipu -koulutus, osana Kivun moniammatillinen osaaminen -koulutusta. Järjestäjänä Suomen kuntoutuskouluttajat Oy. Etäkoulutus Zoomissa.

14.6.2023 Jännittäjäryhmämalli ja tapaamisten tavoite. Jännittäjäryhmän ohjaajen täydennyskoulutuspäivä. Järjestäjänä Ohjaamo, Helsinki.

14.6.2023 Ne tärkeät kysymykset. 30 tärkeää kysymystä, jolla syventää suhdetta. Haastattelu Helsingin sanomissa. 

16.6.2023 A Body-Oriented Journey. Plenary speech. The 9th Conference of ICATA.

20.6.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Ohjaamon henkilökunnalle.

16.6.2023 Embodiment in CAT. Workshop with Mirka Lammi. The 9th Conference of ICATA.

5.7.2023 Hengityksen merkitys osana kokonaisvaltaista kehon ja mielen hyvinvointia. Haastattelu Nordic Breathing -sivustolla.

1.8.2023 Toinen kierros. Haastattelu Helsingin sanomissa koskien ensirakkautta. 

10.-11.8.2023 Psykofyysinen työote työnohjauksessa. Yhteistyössä Mirka Lammin kanssa Seilin saarella.  Psykofyysinen työnohjaajakoulutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

22.8. ja 14.9.2023 Hengitys työvälineenä. Etäluento ja kokemuksellista työskentelyä. Eläinavusteista palvelua tarjoavat yrittäjät, Eläin on -yritysryhmähanke.

24.8.2023 Ahdistuneisuus ja jännittyneisyys osana elämää -luento Helsingin kuvataidekoulun oppilaille.

25.8.2023 Nuoruusikäisen erityiskysymyksiä. Lyhytterapeuttinen työote ryhmissä. KAT HY 22 -ryhmän seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

29.8-1.9.2023. Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

6.-8.9.2023 Kehollisuus ja luovat menetelmät psykoterapiassa. KAT HY 21 -koulutusryhmän seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

13.9.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Kanta-Hämeen hyvinvointialue. Hämeenlinna.

14.9.2023 Hengitys työvälineenä. Kokemuksellista työskentelyä. Eläinavusteista palvelua tarjoavat yrittäjät, Eläin on -yritysryhmähanke. Mäntsälä.

15.9.2023 Psykofyysinen menetelmät psykologin työssä. Järjestäjänä Kanta-Hämeen psykologiyhdistys. Hämeenlinna.

21.9.2023 Kehollisuus psykoterapiassa. Kognitiivisen hypnoterapian koulutusryhmälle. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

22.-24.9.2023 Hengittävä parisuhdeviinkonloppu Porvoossa. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy.

27.9.2023 Aivomme keksivät kaikkialta vaaran merkkejä. Haastattelu Seura -lehdessä 39/2023, s. 18-23.

11.-13.10.2023 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena kouluksen toinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

18.10.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta.

19.10.2023 Hengitys työvälineenä. Koulutus hengityksestä kiinnostuneille terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattilaisille. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

23.10.2023 Tietoisuustaidot, hengitys ja stressi -luento. Stressilääketieteen opintokokonaisuus, Turun yliopisto.

25.10.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Niuvanniemen sairaalan henkilökunta. Kuopio.

26.-27.10.2023 Kehollisuus ja psykofyysinen työote terapiassa. Koulutus psykoterapeuteille ja terapiatyötä tekeville. Järjestäjänä Shortum, Espoo.

28.10.2023 Tietokirjailijapalkinto, Helsingin kirjamessut.

28.10.2023 Minna Martinille tietokirjailijapalkinto. Suomen psykologiliitto.

28.10.2023 Tietokirjailijapalkinnot jaettiin Helsingin kirjamessuilla. E-pressi.

28.10.2023 Hyvä tietokirja herättää uusia ajatuksia. Suomen kuvalehti.

28.10.2023 Tässä ovat vuoden tietokirjailijat. Maaseudun tulevaisuus.

29.10.2023 Tietokirjapalkintojen saajat selvillä – joukossa myös Varsinais-Suomalaisia. Turun sanomat.

1.11.2023 Hengitys itsesäätelyssä. Etäluento Terveystalon henkilökunnalle.

2.11.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus, etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjänä Pohjoispohjanmaan kesäyliopisto.

3.11.2023 Tyhjyyden äärellä. Koulutus hengityskouluohjaajille ja muille hengityksestä kiinnostuneille. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

3.11.2023 Psykofyysisyys ja hengitys -luento Psykologian opettajien (PSOP) koulutuspäivillä, Tampereella.

7.10.2023 Mentalisaatio -luento Ammattijärjestäjille. Helsinki.

13.11.2023 Katalat automaattiajatukset. Haastattelu Iltalehti Plus Hyvä olo.

16.11.2023 Kehollisuus ja mentalisaatio -luento MLL:N järjestämässä Lapset, perheet ja mentalisaatio -webinaarissa

17.11.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus YTHS:n henkilökunnalle.

18.11.2023 Rentoudu aktivoimalla kehosi todellinen superhermo. Yhteistyössä YLE:n kanssa.

20.-21.11.2023 Vuorovaikutus ja hengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä  Tampereen kesäyliopisto.

21.11.2023 Kehollisuus itsehoidon ja terapian tukena -etäluento Mielenterveysmessuilla.

22.11.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus, lähikoulutus Tampereella. Ohjaamon henkilökunnalle.

29.11.2023-7.6.2024 Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

29.11.-1.12.2023 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 1: Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

11.12.2023 Mitä sauna tekee mielelle ja iholle? Haastattelu SKY kosmetologi -lehdessä 4/23 (Suomen kosmetologien yhdistys ry.).

14.-15.12.2023. Surutyö, kertaaminen ja koulutuksen päättyminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus. Neljäs seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Tampereen kesäyliopisto.

16.12.2023 Rauhoittuminen kehollisin ja vuorovaikutuksellisin keinoin – vagushermon etujuosteen ja oksitosiinijärjestelmän merkitys. Joogaterapiakoulutuksen seminaaripäivä. Helsinki.

18.12.2023 En halunnut olla vieraiden ihmisten kanssa. Jännittäjäryhmätoiminnan esittely Savon Sanomissa.

2024

10.-12.1.2024 Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus. Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus, seminaari 2. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

13.1.2024 Hirveät kauhukuvat. Haastattelu katastrofiajatuksista Ilta-Lehden viikonloppunumerossa ja Plus-lukijoille.

17.1.2024 Jännittäjien kanssa työskentely. Koulutuspäivä Vakka-Suomen musiikkopiston opettajille Laitilassa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

18.-19.1.2024 Työnohjauksen erilaiset ympäristöt. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa. Psykofyysinen työnohjaajakolutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Kokoontumispäivät 31.1.-2.2., 27.-29.2., 11.-12.4. ja 2.-3.5.2024.

31.1.-2.2.2024 Tutustuminen, ryhmän aloittaminen ja hengityskoulun työvälineisiin tutustuminen. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen ensimmäinen seminaari, Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

7.2.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa Ohjaamon henkilökunnalle.

7.2.2024 Tasapainota hermostoa ja nuku hyvin. Haastattelu Seura-lehdessä 6/24, s. 48-49.

9.2.2024 Tunne-elämän epävakaus ja mielentäminen. KAT HY 22 -ryhmän seminaari. Järjestäjänä Helsingin yliopisto.

15.2.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto. 

16.2.2023 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Raahen oppilashuollon henkilökunta.

27.2.-29.2.2024 Uloshengitys, tila ja sisäänhengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen toinen seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

6.-8.3.2024 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 3: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

15.3.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Kanta-Hämeen hyvinvointialue.

20.3.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Seinäjoen AMK.

21.3.2024. Hengitys työvälineenä -koulutus. Järjestäjänä Seinäjoen AMK.

4.4.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajien täydennyskolutus. Etäkoulutus Ohjaamon henkilökunnalle.

5.4.2024 Psykofyysinen työote psykologin työssä, osa 1. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilashuollon psykologit.

22.3.2024 Psykofyysinen työote psykologin ja psykoterapeutin työssä. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

10.4.2024 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Etäkoulutus Zoomissa. Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Lappeenranta. 

11.-12.4.2024 Hengitys ja vuorovaikutus. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen kolmas seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

13.4.2024 Hengitys itsesäätelyn tukena. Hengähdyshetkiä palautumisvalmennuskoulutus. Etäkoulutus Zoomin välityksellä. Järjestäjä Villa Mandala, Loviisa. 

17.-19.4.2024 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 4: Trauma- ja referaattiseminaari. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

25.4.2024 Psykofyysinen työote psykoterapeutin työssä. Koulutuspäivä Turun yliopiston erikoistuvien psykiatrien psykoterapiakoulutuksessa.

26.4.2024 Hengitys työvälineenä. Helsingin joogayhdistys ry 50-vuotisseminaari.

2.-3.5.2024 Surutyö, koulutuksen kertaus ja lopputyöt. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksen neljäs seminaari. Yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

15.4.2024 Kehollisuuden mielekkyys asiakastyössä. Luento Lastenpsykiatriyhdistyksen koulutuspäivillä Helsingissä.

11.-14.5.2024 Hengittävä kohtaaminen – naisen elämän solmukohdat kasvun mahdollistajina -workshop Italiassa yhteistyössä Rauni Tofferin kanssa. Järjestäjänä Hengittävä mieli Oy. 

5.-7.6.2024 Psykofyysisen psykoterapian perusteet, seminaari 5: Lopputyö ja lopetusseminaari. Yhteistyössä Laura Mannilan kanssa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

12.6.2024 Psykofyysinen työote psykologin työssä, osa 2. Helsingin kaupungin toisen asteen oppilashuollon psykologit.

13.6.2024 Hengitys ja kipu -etäkoulutus osana Kivun moniammatillinen osaaminen -koulutusta. Järjestäjänä Suomen kuntoutuskouluttajat Oy.