Hengittävä mieli

Hengittävä mieli merkitsee mielen terveyttä ja tasapainoa. Se kuvastaa myös mielen ja kehon yhteyttä sekä ihmisen kykyä tarkastella elämänkokemusten ja ihmissuhteiden merkitystä hyvinvoinnille.

Minna Martin

Olen psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja ja tietokirjailija. Viitekehykseni ovat kognitiivis-analyyttinen ja psykofyysinen psykoterapia. Ensimmäiseltä ammatiltani olen fysioterapeutti ja liikuntaryhmien ohjaaja. Psykoterapian ja työnohjauksen ja lisäksi teen koulutustyötä ympäri Suomen ja kirjoitan ammatillista kirjallisuutta. Erityisesti psykofyysiset lähestymistavat ja ryhmien kanssa työskentely ovat lähellä sydäntäni.

Olen vuoden 2015 psykologi ja vuoden 2023 tietokirjailija.

Psykoterapia ja työnohjaus

Psykoterapia on keskusteluun perustuva yhteistyömuoto, jonka yleisenä tavoitteena on potilaan/asiakkaan tilanteen helpottuminen, työ- ja toimintakyvyn kohentuminen, oireiden lievittyminen sekä itsetuntemuksen ja rakentavien toimintatapojen lisääntyminen. Tätä kautta myös itsesäätely- ja tunnesäätelytaidot paranevat vähin erin.  Keskustelun lisäksi voidaan käyttää kokemuksellisia toimintamuotoja ja välitehtäviä, jotka edistävät hoitoa. Myös parikäynnit yksilöterapian lomassa ovat mahdollisia tarpeen mukaan. Muista yksilöllisistä tavoitteista sovitaan erikseen.