Mitä on mentalisaatio ja mentalisaatioon perustuva terapia?

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla selvillä tasapainoisesti omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Mentalisaation kehitys ymmärretään varhaiseen vuorovaikutukseen kuuluen kiintymyssuhdeteoriasta käsin. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa on kehittynyt riittävän turvallinen kiintymyssuhde, on sen pohjalta spesifisin mentalisaatiota edistävin tekniikoin mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä.

Multimodaalisena hoitona (sisältää yksilöhoidon ohella myös ryhmähoito-osion) MBT edistää potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaalisia taitojaan eri tavalla verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana hoitokokonaisuutta sovellamme YTHS:ssa toteutettavassa mentalisaatioon perustuvassa ryhmähoidossa. Luotettavia, osin uusia mentalisaatiokyvyn mittareita käytämme apuna muutoksen havainnoinnissa.

Kouluttajat

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council)
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja

Jos kiinnostut tilaamaan jonkun alla olevista koulutuksista yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Mentalisaatioon perustuva terapia -koulutus (3 pv)

Kohderyhmä

Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.

Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujilta edellytetään sitoutumista kaikkiin koulutuspäiviin.

Tavoite

Koulutuksen tavoite on lisätä osallistujien ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja keskeisissä vuorovaikutussuhteissa ja tarjota areena, jossa voi pohtia, miten tätä työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

Luento-opetus

 • Mentalisaatioon perustuvan terapiamenetelmän esittelyn (sisältäen yksilö- ja ryhmämuotoisen terapian)
 • Kliinisten yksilöterapiaesimerkkien esittelyn
 • Mentalisaatioryhmän rakenteen ja toimintatapojen esittelyn
 • Mentalisaatioryhmän tulosten esittelyn
 • Yhteiskeskustelun

Kokemuksellinen, syventävä opetus

 • Implisiittiseen (sanattomaan) ja eksplisiittiseen (sanalliseen) mentalisaatioon tutustumista harjoitusten avulla
 • Oman ja toisen mentalisaatiokyvyn tarkastelua ennakkotehtävien ja harjoitusten avulla
 • Kokemuksen ryhmässä mentalisaatiokyvyn havainnoimisesta ja kehittämisestä
 • Implisiittisen ja eksplisiittisen mentalisaation yhteyden tavoittamisen työnohjaustilanteessa
 • Mentalisaatioryhmän käytäntöihin tutustumista siten, että työtapaa on mahdollista lähteä soveltamaan omassa työssä ja osana työryhmätyöskentelyä työnohjauksen tukemana

Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Tulossa olevia koulutuspäiviä

21.-23.3.2018 Turun kesäyliopisto

7.-9.3.2018 Pyskologiainstituutti Helsinki

4.-6.4.2018 Tampereen kesäyliopisto

Mentalisaatioon perustuva terapia – jatkokoulutus (2 pv)

Kohderyhmä

Kaksipäiväinen mentalisaatioterapian kliiniseen työskentelyyn keskittyvä koulutus toimii jatkumona kolmen päivän koulutukselle.

Sisältö

Jatkokoulutuksen tavoitteena on syventää mentalisaatioterapian työskentelytapaa. Koulutuksessa hahmotetaan hoidon kulkua ja terapiaprosessia lähtien mentalisaatiokyvyn arvioimisesta ja hoitosopimuksesta, terapian aloitukseen ja toteutukseen. Koulutuspäivien sisältö painottuu hoitotyön tarkasteluun käytännönläheisten harjoitusten avulla. Harjoitusten materiaalin osallistujat tuovat mukanaan ennakkotehtävien muodossa. Osallistujille annetaan myös aiheeseen virittävää ennakkoluettavaa.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on myös luoda yhteinen areena, missä mentalisaatioterapian periaatteet ja työtapa voivat tulla yhdessä jaetuiksi ja kliinisten tapausten käsittelyn kautta eläviksi. Pyrimme lujittamaan mentalisaatioterapian työskentelytapaa työssään käyttävien ammattihenkilöiden verkostoitumista ja valmiutta ottaa mentalisaatioterapian työvälineet työnohjauksen edistämänä hoitokäyttöön.

1. päivän teema: hoitosopimus ja yksilöhoito mentalisaatioterapiassa

2. päivän teema: ryhmähoito mentalisaatioterapiassa ja mentalisoivan työskentelytavan integroiminen osaksi oman työryhmän työskentelyä

Tulossa olevia koulutuspäiviä

23.-24.8.2018 Turun kesäyliopisto

Mentalisaatiotaitojen ylläpitäminen ja vahvistaminen hoitotyössä (1 pv)

Kohderyhmä

Mentalisaaterapian 3 päivän peruskurssiin ja 2 päivä jatkokoulutukseen osallistuneet sekä muutoin mentalisaatioterapiaan perehtyneet.

Sisältö

Mentalisaatioterapian toteutus edellyttää jatkuvaa tiimityöskentelyä ja mentalisaatiotaitojen henkilökohtaista harjaannuttamista sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn tasolla. Kurssilla on tarkoitus elävöittää ja vahvistaa aiemmin opittuja mentalisaatioterapian perusperiaatteita hoitotyössä.

Erilaisin mentalisaatioharjoituksin sekä hoitoprosessien työnohjauksen avulla kehitetään ja lujitetaan mentalisaatiotaitoja hoitotyössä samalla kun verkostoidutaan ja saadaan kokemusta tiimityöstä mentalisaatioterapian keskeisenä työskentelymenetelmänä.

Koulutus sisältää ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä.

Tulossa olevia koulutuspäiviä

1.3.2018 Mentalisaatiotaitojen ylläpitäminen ja vahvistaminen hoitotyössä. Turun kesäyliopisto.

Mentalisaatioterapian suomalainen kongressi Turussa

22.-23.11.2017

Turun kesäyliopisto järjestää ensimmäisen suomalaisen mentalisaatioterapian kongressin marraskuussa 2017

Alustava ohjelma:

 • 22.11.2017
  Mentalisaatiokyvyn kehitys ja tutkiminen
 • 23.11.2017
  Mentalisaatio käytännön työssä

Katso tarkempi ohjelma yllä olevan linkin kautta Turun kesäyliopiston sivuilta.

Ensimmäisen suomalaisen mentalisaatioterapian kongressin on tarkoitus koota yhteen mentalisaatiosta ja mentalisaatioterapiasta kiinnostuneet, mentalisaatiotutkimusta tekevät ja mentalisaatioterapiaa työssään hyödyntävät ammattihenkilöt. Tavoitteena on luoda tapahtumasta säännöllisesti toistuva tieteellinen mentalisaatiotutkimuksen foorumi ja mentalisaatioterapian käytäntöjen jakamisen areena. Muissa Pohjoismaissa tällainen verkosto toimii jo vireästi. Kongressin järjestäjät kutsuvat nyt kaikki suomalaiset mentalisaatiosta kiinnostuneet luomaan oma yhteinen suomalainen verkostomme, joka voi jatkossa toimia yhteistyössä muiden maiden mentalisaatioverkostojen kanssa.

Kongressin järjestelytoimikunta:

Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, akkreditoitu MBT-terapeutti (British Psychoanalytic Council), mentalisaatioterapian kouluttaja ja työnohjaaja, psykoterapiakouluttaja

Irmeli Laitinen, valtiotieteen tohtori, teologian maisteri, psykoterapeutti, ryhmäanalyytikko, mentalisaatioterapian kouluttaja ja ryhmätyönohjaaja

Minna Martin, psykologi PsM, psykoterapeutti VET, työnohjaaja, kouluttaja, mentalisaatioryhmän ohjaaja

Seija Ollikainen, erikoispsykologi , PsL, psykoterapeutti, psykoanalyytikko (IPA),  työnohjaaja

Nina Pyykkönen, erikoispsykologi PsL, yksilö- ja ryhmäpsykoterapeutti, työnohjaaja, mentalisaatiokouluttaja ja joogaopettaja

Tor-Erik Söderholm, psykologi, FM, psykoterapeutti, YET psykodynaaminen ja keho-orientoitunut psykoterapia, työnohjaaja, tuntiopettaja, mentalisaatioterapiakoulutus (Karolinska Institutet)

Seuraava kongressi 7.-8.11.2019 Järvenpäässä. Lisätietoja myöhemmin.

Mentalisaatioyhdistyksen perustamiskokous Turussa

23.11.2017 klo 17:00 Kristillinen opisto, Lustokatu 7

Katso lisätiedot alla olevasta tiedostosta ja ilmoittaudu!

Mentalisaatio ry perustamiskokous_kutsu