Koulutus

Jos olet kiinnostunut tilaamaan tällä sivulla esitellyn tai muunlaisen koulutuksen omalle organisaatiollesi, ota yhteyttä!

Esimerkkejä nykyisistä koulutuskokonaisuuksista:

Hengitys-aiheiset koulutukset on koottu erilliselle sivulle. Koulutusten kesto vaihtelee yhden päivän koulutuksesta 78 tunnin laajuiseen koulutukseen. Pidemmät koulutukset yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa.

Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutuksen kesto on 8 opetustuntia. Se soveltuu järjestettäväksi kesäyliopistoille, täydennyskoulutuskeskuksille, opetustoimelle, oppilaitoksille sekä terveydenhuollon organisaatioille. Kohderyhmä: jännittäjien kanssa työskentelevät terveydenhuollon, ihmissuhdetyön sekä opetusalan ammattihenkilöt, joilla mielellään on jo kokemusta ryhmien ohjaamisesta. Maksimissaan 16 osallistujaa. Koulutuksesta voidaan järjestää myös sovellutus varhaiskasvatuksen ja lastenpsykiatrian tarpeisiin. Koulutuksen kestosta ja osallistujamäärästä voidaan myös neuvotella erikseen.

Mentalisaatio-koulutus yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Koulutuksen kesto on yhteensä kolme päivää sisältäen sekä teoreettista että kokemuksellista opetusta. Kokemuksellinen opetus pitää sisällään sanattomaan ja sanalliseen mentalisaatioon tutustumista omien tunne-elämäkokemusten ja potilastyön avulla. Maksimissaan 16 osallistujaa. Jatkokoulutuksen kesto kaksi päivää.

Muut koulutus- ja luennointipalvelut

Esimerkkejä koulutusten ja luentojen aihepiireistä:

 • Stressinhallinta ja rentoutuminen
 • Tietoisuustaidot ja kehotietoisuus
 • Esiintymisjännitys ja sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Somatisointi ja psykosomatiikka
 • Psykologinen ja psykofyysinen tuki painonhallinnassa
 • Tietoisuustaidot ja hengitys painonhallinnassa
 • Nuorten ja nuorten aikuisten elämäntilanne
 • Vuorovaikutustaidot
 • Hengittävä parisuhde ja perhe
 • Ryhmätoiminta, hyvinvointiryhmien ohjaaminen, ryhmänohjaajien peruskoulutus
 • Suun terveydenhuolto: psykologin näkökulma narskutteluun, hammashoitopelkoon sekä vuorovaikutukseen hoitotiimissä

Suosittelen luentojen ja koulutusten yhteyteen aihepiiristä riippuen käytännön harjoituksia, esimerkiksi hengitysharjoituksia, tietoisuustaitoharjoituksia, toiminnallisia harjoituksia, ryhmätöitä jne.

Luentoja

Esimerkkejä aiemmin pitämistäni luennoista:

Hyvinvointi- ja virkistyspalvelut

Esimerkkejä hyvinvointipalvelujen aihepiireistä:

 • Hengitellen hyvinvointia/työhyvinvointia
 • Kehotietoisuus- ja tietoisuustaitoharjoituksia eri kohderyhmille
 • Hengittävä, tietoinen ja hellittävä liike
 • Asahi

Soveltuvat koulutusyhteisöille, liikuntaseuroille tai työyhteisöjen hyvinvointipäivän ohjelmaan sekä järjestämieni koulutuspäivien oheen.