Psykofyysinen hengitysterapia

 Hengitysterapeuttiluettelo

villasukat

Tutustumismatka hengitykseen -päivä

Tutustumismatkan kesto on 4-8 opetustuntia. Päivä muodostuu pelkästään kokemuksellisesta harjoittelusta. Päivän mittaan tehdään harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa.

Kohderyhmä: Päivä sopii yhtälailla ammattehenkilölle, joka haluaa tutustua menetelmään tai kerrata aiemmin oppimaansa kuin ihmiselle, joka kokee hengityksessään pulmia.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Kaikille kiinnostuneille avoimia tutustumismatkoja ovat:

Lisätietoja myöhemmin

Hengitys työvälineenä -koulutus

Koulutuksen kesto on 1-3 työskentelypäivää ja yhden koulutuspäivän kesto on 6-8 opetustuntia. Suosittelen ensin yhden päivän koulutusta ja pienen tauon jälkeen 1-2 jatkokoulutuspäivän järjestämistä. Koulutuksen ensimmäiseen päivään sisältyy noin tunnin mittainen luento, jossa perehdytään psykofyysisen hengitysterapian taustaan ja teoriapohjaan. Tämän jälkeen tehdään käytännön harjoituksia sekä itsenäisesti että parin/ryhmän kanssa ja saadaan näin tuntumaa hengityksen vaikutuksista oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta. Jatkokoulutuspäivät ovat pelkästään kokemuksellista opetusta ja niiden aikana syvennytään käytännön elämyksiin ja harjoituksiin. Jatkokoulutuspäiviin kuuluu myös itsehavainnointiin perustuvia ennakkotehtäviä.

Kohderyhmä: Koulutus sopii täydennyskoulutuksesksi ammattihenkilöille sekä työyhteisöille ja yhdistyksille. Koulutus on myös hyvä ponnahduslauta pitempään, 78 tunnin mittaiseen koulutukseen.

Kouluttajana toimii psykologi, psykoterapeutti Minna Martin.

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Ammattihenkilöille tarkoitettuja lyhyitä koulutuskokonaisuuksia ovat:

24.11.2017 Hengitys työvälineenä -koulutuspäivä. Turun kesäyliopisto.

30.11.2017 Hengitys työvälineenäkoulutuspäivä, järjestäjänä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Avoin kaikille hengityksestä kiinnostuneille!

12.1.2018 Hengitys työvälineenä, Kymenlaakson kesäyliopisto.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutus (hengityskoulu)

Koulutuksen kesto on 10 päivää ja laajuus on 78 lähiopetustuntia ja 100 tuntia kirjallisuuteen perehtymisen ja verkko-opiskelun kanssa. Koulutuksesta saa 5 opintopistettä. Osallistuminen edellyttää sitoutumista kaikkiin lähiopetuspäiviin ja kellonaikoihin.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöille ja muille, joilla on mahdollisuus työskennellä hengityksen parissa työssään.

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Huom. koulutus järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri paikkakunnilla keväällä ja syksyllä.

Turku 2018

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa keväällä 2018 (78 h). Kokoontumispäivät 7.-9.2.2018, 14.-16.3.2018, 12.-13.4.2018 ja 3.-4.5.2018. Työskentelyajat ke klo 10-17, to klo 9-17 ja pe klo 9-14.30. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Haku meneillään! 16 osallistujaa valitaan hakemusten pohjalta.

Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Jyväskylä 2018

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Jyväskylässä syksyllä 2018. Kokoontumispäivät 29.-31.8.2018, 19.-21.9.2018, 11.-12.10.2018 ja 8.-9.11.2018.

Haku meneillään! 16 osallistujaa valitaan hakemusten pohjalta.

Järjestäjänä Jyväskylän kesäyliopisto. Lisätietoja hakuajasta myöhemmin.

Helsinki 2019

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Helsingissä keväällä 2019. Lisätietoja myöhemmin.

Pyhä hengitys -workshop

Ohjaajat: Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET ja Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Workshop on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi ja kertaukseksi hengityskouluohjaajille.

Tavoite: Koulutuksessa syvennetään hengityskoulun menetelmien käyttöä ja tutkitaan henkilökohtaista pyhän kokemusta hengitys-, kehotietoisuus- ja pienryhmätyöskentelyn avulla.

Koulutuksen sisältö:  Koulutuksessa käytetään menetelminä lisäksi luovaa kirjoittamista, piirtämistä ja liikettä. Tutkimme omaa pyhää hengitystä, pehmeää hiljaisuutta, kannatelluksi tuloa, rajoja, tilaa ja tilaa tekevää transgressiivista voimaa. Tutkimme myös luonnon merkitystä rauhoittumisen ja jäsentymisen kannalta.

Ajankohta: 5.-7.6.2019 Pyhä hengitys -workshop Strömforsin ruukissa, Ruotsinpyhtää.

Hengittävä parisuhde ja hengittävä perhe

Ajankohta: 10.-12.8.2018 Lisätietoa myöhemmin.

Kouluttajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Jos kiinnostut tilaamaan koulutuksen yhteisöllesi, ota yhteyttä Minnaan sähköpostitse.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu täydennyskoulutukseksi hengityskouluohjaajille sekä pariskuntien ja perheiden kanssa työskentelville ammattihenkilöille, joilla ei vielä ole kokemusta hengityskoulusta tai psykofyysisestä työotteesta.

Tavoite: Koulutus tarjoaa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta perheen ja parisuhteen kontekstissa. Koulutuksessa tehdään hengitys-harjoituksia ja muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että parin ja pienryhmän kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että kahden-, kolmen- ja neljänvälisyyttä ihmissuhteissa. Koulutuksessa pohditaan, miten parisuhteen ja perheen hengittämistä voidaan edistää osana terapiatyöskentelyä. Tavoitteena on tasapainoisen mielensisäisen ja kehollisen hengittämisen edistäminen parisuhteessa, perheessä ja suvussa.

Sisältö: Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytäntöä. Työskentelyn perustana ovat osallistujien omat perhe- ja parisuhdekokemukset. Työvälineinä käytetään kehollisia ja mielikuvallisia sekä pari-/perheterapeuttisia harjoitteita uusin höystöin. Osallistujille annetaan ennakkoluettavaa, ennakkotehtäviä sekä välitehtäviä koulutuspäivän iltoina.

  1. päivän teema: oman lapsuudenperheen hengitys; vanhempien parisuhde ja sisarussuhteet, suhteet sukuun
  2. päivän teema: oma nykytilanne; perhe, parisuhde, läheiset kiintymyssuhteet – hengittävät ihmissuhteet
  3. päivän teema: pariskuntien ja perheiden kanssa työskentely hengittävän työotteen avulla

Seuraavat koulutuspäivät

9.-11.11.2017 Hengittävä parisuhde, hengittävä perhe -koulutus Turussa, järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

Hengittävä parisuhde -viikonloppu

Ohjaajat

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Nissinen, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Kohderyhmä: Pariskunnat, jotka haluavat lisätä suhteen elävyyttä. Menetelmästä ei tarvitse olla aiempaa kokemusta. Ei sovi kriisissä olevalle parille.

Tavoite: Viikonlopun aikana saa mahdollisuuden tutkia omaa hengittämistä ja kehollisuutta sekä yksilöllisesti että omassa parisuhteessa. Teemme kehotietoisuus ja hengitys-harjoituksia sekä muita kehollis-mielikuvallisia harjoituksia sekä yksin että kumppanin kanssa. Harjoitusten avulla tutkitaan sekä suhdetta itseen että toiseen. Viikonlopun aikana tutkitaan, miten parisuhteen hengittävyyttä voidaan edistää.

Sisältö: Viikonloppu sisältää kokemuksellista ohjattua työskentelyä itsenäisesti ja kumppanin kanssa. Lisäksi keskustellaan kumppanin kanssa ja ryhmässä. Osallistujille lähetetään ennakkoon pieni pohdintatehtävä, joka virittää aiheen äärelle. Ryhmässä omasta tilanteesta ei tarvitse kertoa enempää kuin haluaa.

Ajankohta: 7.-9.9.2018 Hengittävä parisuhde -viikonloppu Punkaharjulla