2018

12.1.2018 Hengitys työvälineenä, Järjestäjänä Kymenlaakson kesäyliopisto.

19.1.2018 Kipu ja hengitys -koulutuspäivä. Järjestäjänä Tampereen AMK.

24.1.2018 Miten olla nuoren tukena moninaisten paineiden keskellä? Luento Puolalan koulun vanhempienillassa. Turku.

25.1.2018 Hengityksen käyttö lapsiperhetyössä -koulutuspäivä. Järjestäjänä Varsinais-Suomen perheterapiayhdisys. Turku.

26.1.2018 Kipu ja hengitys -koulutuspäivä. Järjestäjänä Lasten neurologinen kuntoutus ry. Helsinki.

30.1.2018 Apua lapsen stressiin -luento. Järjestäjänä Espoon MLL.

31.1.2018 Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus. Järjestäjänä Psykologiainstituutti, Helsinki.

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutusryhmä Turussa (78 h). Kokoontumispäivät 7.-9.2.2018, 14.-16.3.2018, 12.-13.4.2018 ja 3.-4.5.2018. Yhteistyössä Rauni Nissisen kanssa. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.

15.2.2018 Vastavuoroisuuden kehitys epävakaan persoonallisuuden mentalisaatioryhmäterapiassa -workshopesitys psykoterapiatutkimuksen päivillä Jyväskylässä.

17.2.2018 Kipu ja hengitys -koulutuspäivä, Keski-Suomen fysioterapeutit. Jyväskylä.

28.2.2018 Lisää elinvoimaa hengittämällä oikein. Haastatelu lehdessä Oma aika, 4/2018, s.40-43.

7.-9.3.2018 Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Pyskologiainstituutti. Helsinki.

11.3.2018 Saa jännittää -luento Turun urheiluliiton Supertreeneissä. Naantali.

16.3.2018 Psykofyysinen lähestymistapa kohtaamisessa ja hoidossa. Turun yliopiston psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Fobia ry.

20.3.2018 Terapiat tutuksi: ”Suhteessa itseen, toiseen ja kehoon” – KAT, psykofyysinen psykoterapia, hengitysterapia, mentalisaatio ja lyhytkestoinen ryhmäterapia. Terapiamuotojen esittelyä Turun kaupungin kirjastossa. Mielenterveyden keskusliitto.

21.-23.3.2018 Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä. Yhteistyössä Matti Keinäsen kanssa. Järjestäjä Turun kesäyliopisto.

28.3.2018 Saa jännittää -kirjan esittely Turun TULE-tietokeskuksessa, Humalistonkatu 10, Turku.

28.3.2018 Miten autan jännittynyttä lasta? Luento varhaiskasvatuksen henkilöstölle, Naantali.

6.-10.4.2018 Lepola-projekti.

17.4.2018 Mentalisaation ja kehollisuuden näkökulmat psykoterapiassa. Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet -koulutus. Järjestäjänä Turun kesäyliopisto.